외국어 숙어집

ko 부엌에서   »   he ‫במטבח‬

19 [열아홉]

부엌에서

부엌에서

‫19 [תשע עשרה]‬

19 [tsha essreh]

‫במטבח‬

[bamitbax]

각 공백을 클릭하여 텍스트를 보거나:   

한국어 히브리어 놀다
당신은 새 부엌이 있어요? ‫י- ל- מ--- ח--?‬ ‫יש לך מטבח חדש?‬ 0
ye-- l---- m----- x-----?yesh lekha mitbax xadash?
당신은 오늘 뭘 요리하고 싶어요? ‫מ- ת--- / י ל--- ה---?‬ ‫מה תרצה / י לבשל היום?‬ 0
ma- t------/t----- l------- h----?mah tirtseh/tirtsi levashel hayom?
당신은 전기로 요리해요, 아니면 가스로 요리해요? ‫א- / ה מ--- / ת ע- כ--- ח----- א- ע- כ--- ג-?‬ ‫את / ה מבשל / ת על כירה חשמלית או על כירת גז?‬ 0
at--/a- m-------/m--------- a- k---- x-------- o a- k---- g--?atah/at mevashel/mevashelet al kirah xashmalit o al kirat gaz?
   
제가 양파를 자를까요? ‫ש----- א- ה---?‬ ‫שאחתוך את הבצל?‬ 0
sh-------- e- h-------?she'axtokh et habatsal?
제가 감자 껍질을 벗길까요? ‫ש---- א- ת---- ה----?‬ ‫שאקלף את תפוחי האדמה?‬ 0
sh-------- e- t------ h--------?she'aqalef et tapuxey ha'adamah?
제가 양상추를 씻을까요? ‫ש----- א- ה-----?‬ ‫שאשטוף את הירקות?‬ 0
sh-------- e- h--------?she'eshtof et hayeraqot?
   
유리잔들이 어디 있어요? ‫ה--- ה-----?‬ ‫היכן הכוסות?‬ 0
he----- h------?heykhan hakosot?
그릇들이 어디 있어요? ‫ה--- כ-- ה-----?‬ ‫היכן כלי השולחן?‬ 0
he----- k--- h--------?heykhan kley hashulxan?
수저가 어디 있어요? ‫ה--- ה----?‬ ‫היכן הסכום?‬ 0
he----- h------?heykhan hasakum?
   
당신은 깡통따개가 있어요? ‫י- ל- פ----?‬ ‫יש לך פותחן?‬ 0
ye-- l----/l--- p-----?yesh lekha/lakh potxan?
당신은 병 따개가 있어요? ‫י- ל- פ---- ב------?‬ ‫יש לך פותחן בקבוקים?‬ 0
ye-- l----/l--- p----- b-------?yesh lekha/lakh potxan baqbuqim?
당신은 코르크 마개 따개가 있어요? ‫י- ל- ח--- פ----?‬ ‫יש לך חולץ פקקים?‬ 0
ye-- l----/l--- x----- p-----?yesh lekha/lakh xolets pqaqim?
   
당신은 수프를 이 솥에 요리하고 있어요? ‫א- / ה מ--- / ת א- ה--- ב--- ה--?‬ ‫את / ה מבשל / ת את המרק בסיר הזה?‬ 0
at--/a- m-------/m--------- e- h------ b---- h----?atah/at mevashel/mevashelet et hamaraq basir hazeh?
당신은 생선을 이 팬에 굽고 있어요? ‫א- / ה מ--- / ת א- ה-- ב---- ה--?‬ ‫את / ה מטגן / ת את הדג במחבת הזו?‬ 0
at--/a- m------/m-------- e- h---- b------- h---?atah/at metagen/metagenet et hadag bamaxvat hazu?
당신은 채소를 이 그릴에 굽고 있어요? ‫א- / ה צ--- א- ה----- ע- ה---- ה--?‬ ‫את / ה צולה את הירקות על הגריל הזה?‬ 0
at--/a- t-----/t----- e- h-------- a- h----- h----?atah/at tsoleh/tsolah et hayeraqot al hagril hazeh?
   
저는 밥상을 차려요. ‫א-- ע--- / ת א- ה-----.‬ ‫אני עורך / ת את השולחן.‬ 0
an- o----/o------ e- h--------.ani orekh/orekhet et hashulxan.
여기 나이프와, 포크와, 스푼이 있어요. ‫א-- ה------- ה------ ו-----.‬ ‫אלה הסכינים, המזלגות והכפות.‬ 0
el-- h--------- h--------- w--------.eleh hasakinim, hamazlegot w'hakapot.
여기 유리잔과, 접시와, 냅킨이 있어요. ‫א-- ה------ ה----- ו------.‬ ‫אלה הכוסות, הצלחות והמפיות.‬ 0
el-- h------- h--------- w---------.eleh hakosot, hatsalaxot w'hamapiot.
   

학습과 공부타입

공부할 때 발전이 없는 사람은 공부를 잘못하고 있는지도 모른다. 즉, 자신의 타입에 맞게 공부를 하지 않는다는 의미이다. 보편적으로 네 가지 학습타입이 있다. 이 학습타입은 감각기관하고 관련된다. 청각, 시각, 소통, 그리고 동작의 학습타입이 있다. 청각 타입 은 듣는 내용을 가장 잘 암기한다. 예를 들어 이들은 멜로디를 잘 기억해낸다. 공부할 때는 큰 소시로 읽거나 단어를 소리내면서 암기한다. 이 타입은 종종 혼잣말을 한다. 이 종류의 사람은 각 주제에 관한 CD나 강연이 도움이 된다. 시각적인 타입은 보는 내용을 가장 잘 배운다. 이 종류의 사람에게는 정보의 구독이 중요하다. 공부하면서 많은 노트를 한다. 그는 공부할 때 그임, 도표, 그리고 플래쉬카드를 즐겨사용한다. 이 타입은 많이 읽고 자주 다채로운 꿈을 꾼다. 예쁜 환경에서 공부를 가장 잘한다. 소통타입은 대화와 토론을 선호한다. 그는 상호작용, 그러니까 남과의 대화가 필요하다. 그는 수업에서 많은 질문을 던지며 그룹스터디를 좋아한다. 동작타입은 움직임을 통해 배운다. 그는 learning by doing방법을 선호하며 모든 것을 시도해보려 한다. 공부할 때 그는 신체를 움직이는 것을 좋아하거나 껌을 씹는다. 그는 이론을 원하지 않고 실험을 원한다. 중요한 것은, 거의 모든 인간은 홉합형라는 것이다. 즉, 단 하나만의 타입인 사람은 없다는 것이다. 그래서 우리는 모든 감각을 동원할 때 가장 잘 배운다. 우리의 뇌가 여러 방법으로 작동되고 새로운 것을 잘 저장한다. 듣고, 읽고, 단어에 대해 토론을 하십시오! 그리고 그 다음에 운동을 하세요!
언어를 맞춰보세요!
인도네시아어는 1억 6천만 명 이상이 사용하는 언어입니다. 하지만 모국어로서 사용하는 사람의 수는 불과 3천만 명 정도입니다. 이는 인도네시아에는 거의 500여에 달하는 소수민족이 살고 있기 때문입니다. 이러한 소수민족은 250여 가지에 달하는 다른 언어를 사용하고, 또 이들 언어에는 방언이 있습니다. 물론 이러한 언어적 다양성으로 인해 여러 문제점이 발생할 수 있습니다. 그러므로 현대 인도네시아어를 표준화된 국어로 도입하였습니다. 따라서 모든 학교에서는 각 민족어 외에 이 국어를 가르칩니다. 인도네이시아어는 오스트로네시아어족에 속합니다. 이 언어는 말레이어와 아주 가까운 친족 관계에 있기 때문에 이 두 언어가 거의 동일한 언어라고 생각합니다. 인도네시아어를 배우면 좋은 점이 많습니다. 문법 규칙이 아주 복잡한 편은 아닙니다. 맞춤법 또한 어렵지 않습니다. 발음은 철자법을 기준으로 하면 됩니다. 인도네시아어에는 다른 언어에서 유래한 어휘가 많아 배우기 쉽습니다. 인도네시아어는 얼마 지나지 않아 세계에서 가장 중요한 언어 중 하나가 될 것입니다!