адыгабзэ » чехыбз   Почтэм


59 [шъэныкъорэ бгъурэ]

Почтэм

-

59 [padesát devět]

Na poště

59 [шъэныкъорэ бгъурэ]

Почтэм

-

59 [padesát devět]

Na poště

Click to see the text:   
адыгабзэčeština
Анахь почтэ благъэр тыдэ щыI? Kd- j- n-------- p----?
Анахь почтэгупчэ благъэр чыжьа? Je t- d----- k n-------- p----?
Анахь почтэ пхъонтэ благъэр тыдэ щыI? Kd- j- n-------- p------- s-------?
   
Почтэ маркэ заулэ сищыкIагъ. Po------- n------ z-----.
Открыткэми письмэми апае. Na p----- a n- d----.
Америкэм нэс почтэ уасэр тхьапш? Ko--- s---- p------- d- A------?
   
Бгъэхьыщтым тхьапш къыщэчырэр? Ko--- v--- t---- b----?
Мыр авиапочтэкIэ стIупщын слъэкIыщта? Mo-- t- p----- l------?
Мыр тхьапшкIэ нэсыщт? Ja- d----- t- t---- n-- t- t-- d----?
   
Тэдэ телефонкIэ сызыщытеон слъэкIыщтыр? Kd- s- m--- z------------?
Телефон унэ цIыкIоу анахь благъэр тыдэ щыI? Kd- j- n-------- t-------- b----?
Телефон картэхэр шъуиIа? Má-- t-------- k----?
   
Телефонхэр зыдэт тхылъ шъуиIа? Má-- t-------- s-----?
Австрием икод шъуиIа? Zn--- p-------- R-------?
ТIэкIу дэдэ къысаж, мары сыкъеплъыщт. Ok------ p------ s- p- t--.
   
КIорэп. АдыкIэ ренэу мэгущыIэх. Ta l---- j- p---- o-------.
Сыд фэдэ номера узытеуагъэр? Ja-- č---- j--- v---- / v-----?
Апэ ноль итын фае! Mu---- n------ v------ n---!