తెలుగు » జపనీస్   పౌర రవాణా


36 [ముప్పై ఆరు]

పౌర రవాణా

-

36 [三十六]
36 [Sanjūro-tsu]

公共交通機関
kōkyō kōtsūkikan

36 [ముప్పై ఆరు]

పౌర రవాణా

-

36 [三十六]
36 [Sanjūro-tsu]

公共交通機関
kōkyō kōtsūkikan

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగు日本語
బస్ స్టాప్ ఎక్కడ? バス--------
b------ w- d------- k-?
సిటీ సెంటర్ కి ఏ బస్ వెళ్తుంది? 中心------------
c--------- e n- b--- w- d------- k-?
నేను ఏ బస్ ఎక్కాలి? どの----------------
d--- r---- n- n----------- i------- k-?
   
నేను మారాలా? 乗り---------
n------ w- a------ k-?
నేను ఎక్కడ మారాలి? どこ----------------
d--- d- n-------------- i------- k-?
టికెట్ కి ఎంత ధర పట్టవచ్చు? 切符----------
k---- w- i------- i-------- k-?
   
డౌన్ టౌన్ / సిటీ సెంటర్ కంటే ముందు ఎన్ని స్టాప్ లు ఉన్నాయి? 中心--------------
c--------- w-- i-------- n- b---------- k-?
మీరు ఇక్కడ దిగాలి ここ---------
k--- d- o---- k------.
మీరు వెనక వైపునుండి దిగాలి 後ろ----------
u--------- o---- k------.
   
నెక్స్ట్ ట్రైన్ 5 నిమిషాల్లో ఉంది 次の----5分----
t---- n- c--------- w- 5----------.
నెక్స్ట్ ట్రాం 10 నిమిషాల్లో ఉంది 次の---10分----
t---- n- s----- w- 10----------.
నెక్స్ట్ బస్ 15 నిమిషాల్లో ఉంది 次の---15分----
t---- n- b--- w- 15----------.
   
ఆఖరి ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? 地下-----------
c--------- n- s----- w- i---------?
ఆఖరి ట్రాం ఎప్పుడు ఉంది? 市電----------
s----- n- s----- w- i---------?
ఆఖరి బస్ ఎప్పుడు ఉంది? バス----------
b--- n- s----- w- i---------?
   
మీ వద్ద టికెట్ ఉందా? 乗車---------
j-------- o o m-------- k-?
టికెట్టా? - లేదు, నా వద్ద లేదు 乗車---------------
j--------? Ī-- m---- i-----.
ఐతే మీరు జరిమానా కట్టాలి では-----------
d- w-- b----- o i----------.