పదబంధం పుస్తకం

te పట్టణంలో   »   ja 街で

25 [ఇరవై ఐదు]

పట్టణంలో

పట్టణంలో

25 [二十五]

25 [Nijūgo]

街で

[machi de]

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు జపనీస్ ప్లే చేయండి మరింత
నేను స్టేషన్ కి వెళ్ళాలి 駅に 行きたいの です が 。 駅に 行きたいの です が 。 駅に 行きたいの です が 。 駅に 行きたいの です が 。 駅に 行きたいの です が 。 0
eki--i -kitai -od-s-ga. eki ni ikitai nodesuga. e-i n- i-i-a- n-d-s-g-. ----------------------- eki ni ikitai nodesuga.
నేను విమానాశ్రయానికి వెళ్ళాలి 空港に 行きたいの です が 。 空港に 行きたいの です が 。 空港に 行きたいの です が 。 空港に 行きたいの です が 。 空港に 行きたいの です が 。 0
kū-ō------it-i-n-de--g-. kūkō ni ikitai nodesuga. k-k- n- i-i-a- n-d-s-g-. ------------------------ kūkō ni ikitai nodesuga.
నేను సిటీ సెంటర్ కి వెళ్ళాలి 都心に 行きたいの です が 。 都心に 行きたいの です が 。 都心に 行きたいの です が 。 都心に 行きたいの です が 。 都心に 行きたいの です が 。 0
to--i- n- ikita---od-sug-. toshin ni ikitai nodesuga. t-s-i- n- i-i-a- n-d-s-g-. -------------------------- toshin ni ikitai nodesuga.
నేను స్టేషన్ కి ఎలా వెళ్ళాలి? 駅へは どうやって 行けば いいです か ? 駅へは どうやって 行けば いいです か ? 駅へは どうやって 行けば いいです か ? 駅へは どうやって 行けば いいです か ? 駅へは どうやって 行けば いいです か ? 0
ek--he--a dō------ i-----īdesu--a? eki he wa dō yatte ikeba īdesu ka? e-i h- w- d- y-t-e i-e-a ī-e-u k-? ---------------------------------- eki he wa dō yatte ikeba īdesu ka?
నేను విమానాశ్రయానికి ఎలా వెళ్ళాలి? 空港へは どうやって 行けば いいです か ? 空港へは どうやって 行けば いいです か ? 空港へは どうやって 行けば いいです か ? 空港へは どうやって 行けば いいです か ? 空港へは どうやって 行けば いいです か ? 0
k-k--e -a--- -a--e-ikeb- --e----a? kūkō e wa dō yatte ikeba īdesu ka? k-k- e w- d- y-t-e i-e-a ī-e-u k-? ---------------------------------- kūkō e wa dō yatte ikeba īdesu ka?
నేను పట్నానికి ఎలా వెళ్ళాలి? 都心へは どうやって 行けば いいです か ? 都心へは どうやって 行けば いいです か ? 都心へは どうやって 行けば いいです か ? 都心へは どうやって 行けば いいです か ? 都心へは どうやって 行けば いいです か ? 0
t-sh-- --wa-d--y-tte --eb- --e----a? toshin e wa dō yatte ikeba īdesu ka? t-s-i- e w- d- y-t-e i-e-a ī-e-u k-? ------------------------------------ toshin e wa dō yatte ikeba īdesu ka?
నాకు ఒక టాక్సీ కావాలి 私は タクシーが 必要 です 。 私は タクシーが 必要 です 。 私は タクシーが 必要 です 。 私は タクシーが 必要 です 。 私は タクシーが 必要 です 。 0
wa--s----a--a-u--ī g- hit--yōdesu. watashi wa takushī ga hitsuyōdesu. w-t-s-i w- t-k-s-ī g- h-t-u-ō-e-u- ---------------------------------- watashi wa takushī ga hitsuyōdesu.
నాకు పట్టణం యొక్క ఒక పటము కావాలి 私は 市街地図が 必要 です 。 私は 市街地図が 必要 です 。 私は 市街地図が 必要 です 。 私は 市街地図が 必要 です 。 私は 市街地図が 必要 です 。 0
w-tas-i w- -hi----ch--u----h--suyō-e--. watashi wa shigai chizu ga hitsuyōdesu. w-t-s-i w- s-i-a- c-i-u g- h-t-u-ō-e-u- --------------------------------------- watashi wa shigai chizu ga hitsuyōdesu.
నాకు ఒక హోటల్ కావాలి 私は ホテルが 必要 です 。 私は ホテルが 必要 です 。 私は ホテルが 必要 です 。 私は ホテルが 必要 です 。 私は ホテルが 必要 です 。 0
w---s-i----ho---u ga h-tsuyōdes-. watashi wa hoteru ga hitsuyōdesu. w-t-s-i w- h-t-r- g- h-t-u-ō-e-u- --------------------------------- watashi wa hoteru ga hitsuyōdesu.
నేను ఒక కార్ ని అద్దెకి తీసుకోదలిచాను 私は レンタカーを 借りたい です 。 私は レンタカーを 借りたい です 。 私は レンタカーを 借りたい です 。 私は レンタカーを 借りたい です 。 私は レンタカーを 借りたい です 。 0
w-t--hi-wa r-nt-kā-o ka--t-idesu. watashi wa rentakā o karitaidesu. w-t-s-i w- r-n-a-ā o k-r-t-i-e-u- --------------------------------- watashi wa rentakā o karitaidesu.
ఇది నా క్రెడిట్ కార్డ్ 私の クレジットカード です 。 私の クレジットカード です 。 私の クレジットカード です 。 私の クレジットカード です 。 私の クレジットカード です 。 0
wa--sh- -o-kur------k-do-es-. watashi no kurejittokādodesu. w-t-s-i n- k-r-j-t-o-ā-o-e-u- ----------------------------- watashi no kurejittokādodesu.
ఇది నా లైసెన్సు 私の 免許証 です 。 私の 免許証 です 。 私の 免許証 です 。 私の 免許証 です 。 私の 免許証 です 。 0
w-t-----n- --nky---ōdesu. watashi no menkyoshōdesu. w-t-s-i n- m-n-y-s-ō-e-u- ------------------------- watashi no menkyoshōdesu.
పట్టణంలో చూడవలసినవి ఏవి? 街の 見所は あります か ? 街の 見所は あります か ? 街の 見所は あります か ? 街の 見所は あります か ? 街の 見所は あります か ? 0
m--hi--o ------ro-wa--ri-a---k-? machi no midokoro wa arimasu ka? m-c-i n- m-d-k-r- w- a-i-a-u k-? -------------------------------- machi no midokoro wa arimasu ka?
పాత పట్టణానికి వెళ్ళండి 旧市街へ 行って ごらんなさい 。 旧市街へ 行って ごらんなさい 。 旧市街へ 行って ごらんなさい 。 旧市街へ 行って ごらんなさい 。 旧市街へ 行って ごらんなさい 。 0
ky- s----i --itte g--a--n--ai. kyū shigai e itte goran nasai. k-ū s-i-a- e i-t- g-r-n n-s-i- ------------------------------ kyū shigai e itte goran nasai.
నగర దర్శనం చేయండి 市内観光ツアーに 参加して ごらんなさい 。 市内観光ツアーに 参加して ごらんなさい 。 市内観光ツアーに 参加して ごらんなさい 。 市内観光ツアーに 参加して ごらんなさい 。 市内観光ツアーに 参加して ごらんなさい 。 0
s-i-ai-ka-kō t-u- -i-s--k--s-i-e -o-an-n----. shinai kankō tsuā ni sanka shite goran nasai. s-i-a- k-n-ō t-u- n- s-n-a s-i-e g-r-n n-s-i- --------------------------------------------- shinai kankō tsuā ni sanka shite goran nasai.
రేవుకి వెళ్ళండి 港へ 行って ごらんなさい 。 港へ 行って ごらんなさい 。 港へ 行って ごらんなさい 。 港へ 行って ごらんなさい 。 港へ 行って ごらんなさい 。 0
m-na-o-- i--e -o-an n---i. minato e itte goran nasai. m-n-t- e i-t- g-r-n n-s-i- -------------------------- minato e itte goran nasai.
రేవు దర్శనానికి వెళ్ళండి 港の 遊覧観光ツアーに 行って ごらんなさい 。 港の 遊覧観光ツアーに 行って ごらんなさい 。 港の 遊覧観光ツアーに 行って ごらんなさい 。 港の 遊覧観光ツアーに 行って ごらんなさい 。 港の 遊覧観光ツアーに 行って ごらんなさい 。 0
m-nat- -------n--a--ō t-uā-ni i-te--o-a--n-s-i. minato no yūran kankō tsuā ni itte goran nasai. m-n-t- n- y-r-n k-n-ō t-u- n- i-t- g-r-n n-s-i- ----------------------------------------------- minato no yūran kankō tsuā ni itte goran nasai.
ఇవి కాక ఆసక్తికరమైన ప్రదేశాలు ఇంకా ఉన్నాయా? 他に 、 どんな 見所が あります か ? 他に 、 どんな 見所が あります か ? 他に 、 どんな 見所が あります か ? 他に 、 どんな 見所が あります か ? 他に 、 どんな 見所が あります か ? 0
hoka n---d---n--m--ok--o -a -r-m--u-ka? hoka ni, don'na midokoro ga arimasu ka? h-k- n-, d-n-n- m-d-k-r- g- a-i-a-u k-? --------------------------------------- hoka ni, don'na midokoro ga arimasu ka?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -