పదబంధం పుస్తకం

కొనుగోలు చేయడం   »   調達/買い物

51 [యాభై ఒకటి]

కొనుగోలు చేయడం

కొనుగోలు చేయడం

51 [五十一]

51 [Gojūichi]

+

調達/買い物

[chōtatsu/ kaimono]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు జపనీస్ ప్లే చేయండి మరింత
నాకు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళాలని ఉంది 図書館に 行きたい です 。 図書館に 行きたい です 。 0
to------ n- i---------. toshokan ni ikitaidesu.
+
నాకు పుస్తకాల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది 本屋に 行きたい です 。 本屋に 行きたい です 。 0
ho---- n- i---------. hon'ya ni ikitaidesu.
+
నాకు సమాచారపత్రాలు అమ్మే దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది キオスクに 行きたい です 。 キオスクに 行きたい です 。 0
ki----- n- i---------. kiosuku ni ikitaidesu.
+
     
నాకు ఒక పుస్తకం అరువు తీసుకోవాలని ఉంది 本を 借りたい です 。 本を 借りたい です 。 0
ho- o k----------. hon o karitaidesu.
+
నాకు ఒక పుస్తకం కొనాలని ఉంది 本を 買いたい です 。 本を 買いたい です 。 0
ho- o k---------. hon o kaitaidesu.
+
నాకు ఒక సమాచారపత్రం కొనాలని ఉంది 新聞を 買いたい です 。 新聞を 買いたい です 。 0
sh----- o k---------. shinbun o kaitaidesu.
+
     
నాకు ఒక పుస్తకం అరువు తీసుకొనుటకు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళాలని ఉంది 本を 借りに 図書館に 行きたい です 。 本を 借りに 図書館に 行きたい です 。 0
ho- o k--- n- t------- n- i---------. hon o kari ni toshokan ni ikitaidesu.
+
ఒక పుస్తం కొనేందుకు నాకు పుస్తకాల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది 本を 買いに 本屋に 行きたい です 。 本を 買いに 本屋に 行きたい です 。 0
ho- o k-- n- h----- n- i---------. hon o kai ni hon'ya ni ikitaidesu.
+
ఒక దినపత్రిక కొనుటకు నాకు దినపత్రికల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది 新聞を 買いに キオスクに 行きたい です 。 新聞を 買いに キオスクに 行きたい です 。 0
sh----- o k-- n- k------ n- i---------. shinbun o kai ni kiosuku ni ikitaidesu.
+
     
నాకు కళ్ళద్దాలు తయారుచేసే వ్యక్తి వద్దకు వెళ్ళాలని ఉంది メガネ屋に 行きたい です 。 メガネ屋に 行きたい です 。 0
me------- n- i---------. megane-ya ni ikitaidesu.
+
నాకు సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాలని ఉంది スーパーマーケットに 行きたい です 。 スーパーマーケットに 行きたい です 。 0
sū--------- n- i---------. sūpāmāketto ni ikitaidesu.
+
నాకు బేకరీకి వెళ్ళాలని ఉంది パン屋に 行きたい です 。 パン屋に 行きたい です 。 0
pa---- n- i---------. pan-ya ni ikitaidesu.
+
     
నాకు ఒక కళ్ళజోడు కొనాలని ఉంది 眼鏡を 買いたい です 。 眼鏡を 買いたい です 。 0
me---- o k---------. megane o kaitaidesu.
+
నాకు పళ్ళు, కూరగాయలు కొనాలని ఉంది 果物と 野菜を 買いたい です 。 果物と 野菜を 買いたい です 。 0
ku------ t- y---- o k---------. kudamono to yasai o kaitaidesu.
+
నాకు రోల్స్ మరియు బ్రెడ్ కొనాలని ఉంది プチパンと パンを 買いたい です 。 プチパンと パンを 買いたい です 。 0
pu------ t- p-- o k---------. puchipan to pan o kaitaidesu.
+
     
కళ్ళజోడ్లు కొనుటకు నాకు కళ్ళద్దాల దుకాణానికి నానికి వెళ్ళాలని ఉంది 眼鏡を 買いに 眼鏡屋に 行きたい です 。 眼鏡を 買いに 眼鏡屋に 行きたい です 。 0
me---- o k-- n- m-------- n- i---------. megane o kai ni megane-ya ni ikitaidesu.
+
పళ్ళు, కూరగాయలు కొనడానికి నేనొక సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాలి 果物と 野菜を 買いに 、 スーパーマーケットに 行きたい です 。 果物と 野菜を 買いに 、 スーパーマーケットに 行きたい です 。 0
ku------ t- y---- o k-- n-- s---------- n- i---------. kudamono to yasai o kai ni, sūpāmāketto ni ikitaidesu.
+
రోల్స్ మరియు బ్రెడ్ కొనడానికి నేనొక బేకరీకి వెళ్ళాలి ロールパンと パンを 買いに 、 パン屋に 行きたい です 。 ロールパンと パンを 買いに 、 パン屋に 行きたい です 。 0
rō----- t- p-- o k-- n-- p----- n- i---------. rōrupan to pan o kai ni, pan-ya ni ikitaidesu.
+