పదబంధం పుస్తకం

te వారం లోని రోజులు   »   ja 曜日

9 [తొమ్మిది]

వారం లోని రోజులు

వారం లోని రోజులు

9 [九]

9 [Kyū]

曜日

[yōbi]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   
తెలుగు జపనీస్ ప్లే చేయండి మరింత
సోమవారం 月曜日 月曜日 0
g-------- ge------i getsuyōbi g-t-u-ō-i ---------
మంగళవారం 火曜日 火曜日 0
k----- ka---i kayōbi k-y-b- ------
బుధవారం 水曜日 水曜日 0
s------ su----i suiyōbi s-i-ō-i -------
గురువారం 木曜日 木曜日 0
m------- mo-----i mokuyōbi m-k-y-b- --------
శుక్రవారం 金曜日 金曜日 0
k--'y--- ki-----i kin'yōbi k-n'y-b- ---'----
శనివారం 土曜日 土曜日 0
d----- do---i doyōbi d-y-b- ------
ఆదివారం 日曜日 日曜日 0
n-------- ni------i nichiyōbi n-c-i-ō-i ---------
వారం 0
s-- shū shū s-ū ---
సోమవారం నుండి ఆదివారం వరకు 月曜日から 日曜日まで 月曜日から 日曜日まで 0
g-------- k--- n-------- m--- ge------- k--- n-------- m--e getsuyōbi kara nichiyōbi made g-t-u-ō-i k-r- n-c-i-ō-i m-d- -----------------------------
మొదటి రోజు సోమవారం అవుతుంది 一日目は 月曜日 です 。 一日目は 月曜日 です 。 0
i---------- w- g------------. ic--------- w- g------------. ichinichime wa getsuyōbidesu. i-h-n-c-i-e w- g-t-u-ō-i-e-u. ----------------------------.
రెండవ రోజు మంగళవారం అవుతుంది 二日目は 火曜日 です 。 二日目は 火曜日 です 。 0
f-------m- w- k---------. fu-------- w- k---------. futsuka-me wa kayōbidesu. f-t-u-a-m- w- k-y-b-d-s-. ------------------------.
మూడవ రోజు బుధవారం అవుతుంది 三日目は 水曜日 です 。 三日目は 水曜日 です 。 0
m-------- w- s----------. mi------- w- s----------. mitsukame wa suiyōbidesu. m-t-u-a-e w- s-i-ō-i-e-u. ------------------------.
నాలుగవ రోజు గురువారం అవుతుంది 四日目は 木曜日 です 。 四日目は 木曜日 です 。 0
y-------- w- m-----------. yo------- w- m-----------. yotsukame wa mokuyōbidesu. y-t-u-a-e w- m-k-y-b-d-s-. -------------------------.
ఐదవ రోజు శుక్రవారం అవుతుంది 五日目は 金曜日 です 。 五日目は 金曜日 です 。 0
i------m- w- k--'y-------. it------- w- k-----------. itsuka-me wa kin'yōbidesu. i-s-k--m- w- k-n'y-b-d-s-. ----------------'--------.
ఆరవ రోజు శనివారం అవుతుంది 六日目は 土曜日 です 。 六日目は 土曜日 です 。 0
m-----m- w- d---------. mu------ w- d---------. muika-me wa doyōbidesu. m-i-a-m- w- d-y-b-d-s-. ----------------------.
ఏడవ రోజు ఆదివారం అవుతుంది 七日目は 日曜日 です 。 七日目は 日曜日 です 。 0
n------m- w- n------------. na------- w- n------------. nanoka-me wa nichiyōbidesu. n-n-k--m- w- n-c-i-ō-i-e-u. --------------------------.
వారం లో ఏడు రోజులు ఉంటాయి 一週間は 七日 です 。 一週間は 七日 です 。 0
i------- w- n---------. is------ w- n---------. isshūkan wa nanokadesu. i-s-ū-a- w- n-n-k-d-s-. ----------------------.
మనం కేవలం ఐదు రోజులే పనిచేస్తాము 私達は 五日間だけ 働きます 。 私達は 五日間だけ 働きます 。 0
w----------- w- g--k---- d--- h-----------. wa---------- w- g------- d--- h-----------. watashitachi wa go-kakan dake hatarakimasu. w-t-s-i-a-h- w- g--k-k-n d-k- h-t-r-k-m-s-. ------------------------------------------.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -