పదబంధం పుస్తకం

te ట్రైన్ స్టేషన్ వద్ద   »   ja 駅で

33 [ముప్పై మూడు]

ట్రైన్ స్టేషన్ వద్ద

ట్రైన్ స్టేషన్ వద్ద

33 [三十三]

33 [Sanjūsan]

駅で

[eki de]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు జపనీస్ ప్లే చేయండి మరింత
బర్లీన్ కి నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? 次の ベルリン行きの 列車は いつ です か ? 次の ベルリン行きの 列車は いつ です か ? 0
ts--- n- B---------- n- r----- w- i------- k-?tsugi no Berurin-iki no ressha wa itsudesu ka?
ప్యారిస్ కి నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? 次の パリ行きの 列車は いつ です か ? 次の パリ行きの 列車は いつ です か ? 0
ts--- n- P---- i-- n- r----- w- i------- k-?tsugi no Pari- iki no ressha wa itsudesu ka?
లండన్ కి నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? 次の ロンドン行きの 列車は いつ です か ? 次の ロンドン行きの 列車は いつ です か ? 0
ts--- n- R--------- n- r----- w- i------- k-?tsugi no Rondon-iki no ressha wa itsudesu ka?
   
వార్సా కి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? ワルシャワ行きの 列車は 何時発 です か ? ワルシャワ行きの 列車は 何時発 です か ? 0
wa----------- n- r----- w- n-------------- k-?warushawa-iki no ressha wa nanji-hatsudesu ka?
స్టాక్ హామ్ కి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? ストックホルム行きの 列車は 何時発 です か ? ストックホルム行きの 列車は 何時発 です か ? 0
su--------------- n- r----- w- n-------------- k-?sutokkuhorumu-iki no ressha wa nanji-hatsudesu ka?
బుడాపెస్ట్ కి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? ブダペスト行きの 列車は 何時発 です か ? ブダペスト行きの 列車は 何時発 です か ? 0
bu------------ n- r----- w- n-------------- k-?budapesuto-iki no ressha wa nanji-hatsudesu ka?
   
మాడ్రిడ్ కి నాకొక టికెట్ కావాలి マドリッドまで 一枚 お願い します 。 マドリッドまで 一枚 お願い します 。 0
ma------- m--- i------- o------------.madoriddo made ichi-mai onegaishimasu.
ప్రేగ్ కి నాకొక టికెట్ కావాలి プラハまで 一枚 お願い します 。 プラハまで 一枚 お願い します 。 0
pu---- m--- i------- o------------.puraha made ichi-mai onegaishimasu.
బెర్న్ కి నాకొక టికెట్ కావాలి ベルンまで 一枚 お願い します 。 ベルンまで 一枚 お願い します 。 0
be--- m--- i------- o------------.berun made ichi-mai onegaishimasu.
   
ట్రైన్ విఎన్నా కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? 列車は 何時に ウィーンに 着きます か ? 列車は 何時に ウィーンに 着きます か ? 0
re---- w- n---- n- u--- n- t-------- k-?ressha wa nanji ni u-īn ni tsukimasu ka?
ట్రైన్ మాస్కో కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? 列車は 何時に モスクワに 着きます か ? 列車は 何時に モスクワに 着きます か ? 0
re---- w- n---- n- M------- n- t-------- k-?ressha wa nanji ni Mosukuwa ni tsukimasu ka?
ట్రైన్ యాంస్టర్ డామ్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? 列車は 何時に アムステルダムに 着きます か ? 列車は 何時に アムステルダムに 着きます か ? 0
re---- w- n---- n- A------------ n- t-------- k-?ressha wa nanji ni Amusuterudamu ni tsukimasu ka?
   
నేను ట్రైన్లు మారాలా? 乗り換えは あります か ? 乗り換えは あります か ? 0
no----- w- a------ k-?norikae wa arimasu ka?
ఏ ప్లాట్ ఫార్మ్ నండి ట్రైన్ బయలుదేరుతుంది? 何番ホームから 発車 です か ? 何番ホームから 発車 です か ? 0
na------- h--- k--- h--------- k-?nantsugai hōmu kara hasshadesu ka?
ట్రైన్ లో స్లీపర్లు ఉన్నాయా? 寝台車は あります か ? 寝台車は あります か ? 0
sh--------- w- a------ k-?shindai-sha wa arimasu ka?
   
నాకు బ్రస్సెల్స్ కి వన్-వే టికెట్ కావాలి ブリュッセルまで 片道 お願い します 。 ブリュッセルまで 片道 お願い します 。 0
bu-------- m--- k-------- o------------.buryusseru made katamichi onegaishimasu.
నాకు కోపెన్ హాగెన్ కి రిటర్న్ టికెట్ కావాలి コペンハーゲンまで 帰りの 切符を お願い します 。 コペンハーゲンまで 帰りの 切符を お願い します 。 0
ko-------- m--- k---- n- k---- o o------------.kopenhāgen made kaeri no kippu o onegaishimasu.
స్లీపర్ లో బెర్త్ ధర ఎంత? 寝台車の 料金は いくら です か ? 寝台車の 料金は いくら です か ? 0
sh--------- n- r----- w- i-------- k-?shindai-sha no ryōkin wa ikuradesu ka?