పదబంధం పుస్తకం

te భూత కాలం 1   »   ja 過去形 1

81 [ఎనభై ఒకటి]

భూత కాలం 1

భూత కాలం 1

81 [八十一]

81 [Yasoichi]

過去形 1

[kako katachi 1]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   
తెలుగు జపనీస్ ప్లే చేయండి మరింత
వ్రాయడం 書く 書く 0
k--- ka-u kaku k-k- ----
ఆయన ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాసారు 彼は 手紙を 書きました 。 彼は 手紙を 書きました 。 0
k--- w- t----- o k----------. ka-- w- t----- o k----------. kare wa tegami o kakimashita. k-r- w- t-g-m- o k-k-m-s-i-a. ----------------------------.
ఆయన ఒక కార్డ్ ని వ్రాసారు そして 彼女は はがきを 書きました 。 そして 彼女は はがきを 書きました 。 0
s------ k----- w- h----- o k----------. so----- k----- w- h----- o k----------. soshite kanojo wa hagaki o kakimashita. s-s-i-e k-n-j- w- h-g-k- o k-k-m-s-i-a. --------------------------------------.
చదవడం 読む 読む 0
y--- yo-u yomu y-m- ----
ఆయన ఒక సమాచార పత్రాన్ని చదివారు 彼は 画報を 読みました 。 彼は 画報を 読みました 。 0
k--- w- g--- o y----------. ka-- w- g--- o y----------. kare wa gahō o yomimashita. k-r- w- g-h- o y-m-m-s-i-a. --------------------------.
అలాగే ఆమె ఒక పుస్తకాన్ని చదివింది そして 彼女は 本を 読みました 。 そして 彼女は 本を 読みました 。 0
s------ k----- w- h-- o y----------. so----- k----- w- h-- o y----------. soshite kanojo wa hon o yomimashita. s-s-i-e k-n-j- w- h-n o y-m-m-s-i-a. -----------------------------------.
తీసుకోవడం 取る 取る 0
t--- to-u toru t-r- ----
ఆయన ఒక సిగరెట్ తీసుకున్నారు 彼は タバコを 取った 。 彼は タバコを 取った 。 0
k--- w- t----- o t----. ka-- w- t----- o t----. kare wa tabako o totta. k-r- w- t-b-k- o t-t-a. ----------------------.
ఆమె ఒక ముక్క చాక్లెట్ తీసుకుంది 彼女は チョコレートを 一かけ 取った 。 彼女は チョコレートを 一かけ 取った 。 0
k----- w- c-------- o i----k--- t----. ka---- w- c-------- o i-------- t----. kanojo wa chokorēto o ichi-kake totta. k-n-j- w- c-o-o-ē-o o i-h--k-k- t-t-a. -------------------------------------.
ఆయన అవిశ్వసనీయుడు, కానీ ఆమె విశ్వసనీయురాలు 彼は 不誠実 だった が 、 彼女は 誠実 だった 。 彼は 不誠実 だった が 、 彼女は 誠実 だった 。 0
k--- w- f----------------, k----- w- s------------. ka-- w- f----------------- k----- w- s------------. kare wa fuseijitsudattaga, kanojo wa seijitsudatta. k-r- w- f-s-i-i-s-d-t-a-a, k-n-j- w- s-i-i-s-d-t-a. -------------------------,------------------------.
ఆయన బద్దకస్తుడు, కానీ ఆమె కష్ట-జీవి 彼は 怠け者 だった が 、 彼女は 勤勉 だった 。 彼は 怠け者 だった が 、 彼女は 勤勉 だった 。 0
k--- w- n----------------, k----- w- k----------. ka-- w- n----------------- k----- w- k----------. kare wa namakemonodattaga, kanojo wa kinbendatta. k-r- w- n-m-k-m-n-d-t-a-a, k-n-j- w- k-n-e-d-t-a. -------------------------,----------------------.
ఆయన బీదవాడు, కానీ ఆమె ధనవంతురాలు 彼は 貧乏 だった が 、 彼女は 裕福 だった 。 彼は 貧乏 だった が 、 彼女は 裕福 だった 。 0
k--- w- b-----------, k----- w- y----------. ka-- w- b------------ k----- w- y----------. kare wa binbōdattaga, kanojo wa yūfukudatta. k-r- w- b-n-ō-a-t-g-, k-n-j- w- y-f-k-d-t-a. --------------------,----------------------.
ఆయన వద్ద డబ్బు లేదు, కేవలం అప్పులే ఉన్నాయి 彼には お金は なく 、 借金が あった 。 彼には お金は なく 、 借金が あった 。 0
k--- n- w- o---- w- n---, s------ g- a---. ka-- n- w- o---- w- n---- s------ g- a---. kare ni wa okane wa naku, shakkin ga atta. k-r- n- w- o-a-e w- n-k-, s-a-k-n g- a-t-. ------------------------,----------------.
ఆయనకి అదృష్టం లేదు, కేవలం దురదృష్టమే ఉంది 彼は 幸運に めぐまれず 、 不運 だった 。 彼は 幸運に めぐまれず 、 不運 だった 。 0
k--- w- k--- n- m---------, f--------. ka-- w- k--- n- m---------- f--------. kare wa kōun ni megumarezu, fuundatta. k-r- w- k-u- n- m-g-m-r-z-, f-u-d-t-a. --------------------------,----------.
ఆయనకి విజయం లేదు, కేవలం పరాజయమే ఉంది 彼は 成功 せず 、 失敗 した 。 彼は 成功 せず 、 失敗 した 。 0
k--- w- s---- s---, s-----------. ka-- w- s---- s---- s-----------. kare wa seikō sezu, shippaishita. k-r- w- s-i-ō s-z-, s-i-p-i-h-t-. ------------------,-------------.
ఆయన తృప్తి చెందలేదు, అసంతృప్తి చెందాడు 彼は 満足 せず 、 不満足 だった 。 彼は 満足 せず 、 不満足 だった 。 0
k--- w- m------ s---, f-------------. ka-- w- m------ s---- f-------------. kare wa manzoku sezu, fumanzokudatta. k-r- w- m-n-o-u s-z-, f-m-n-o-u-a-t-. --------------------,---------------.
ఆయన సంతోషంగా లేదు, దుఖిస్తున్నాడు 彼は 幸福 では なく 、 不幸 だった 。 彼は 幸福 では なく 、 不幸 だった 。 0
k--- w- k------- w- n---, f--------. ka-- w- k------- w- n---- f--------. kare wa kōfukude wa naku, fukōdatta. k-r- w- k-f-k-d- w- n-k-, f-k-d-t-a. ------------------------,----------.
ఆయన స్నేహపూర్వకంగా లేడు, స్నేహరహితంగా ఉన్నాడు 彼は 好感が 持てず 、 友好的で ない 人 だった 。 彼は 好感が 持てず 、 友好的で ない 人 だった 。 0
k--- w- k---- g- m-----, y----t-------- h--------. ka-- w- k---- g- m------ y------------- h--------. kare wa kōkan ga motezu, yūkō-tekidenai hitodatta. k-r- w- k-k-n g- m-t-z-, y-k--t-k-d-n-i h-t-d-t-a. -----------------------,-------------------------.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -