Phrasebook

en Seasons and Weather   »   mr ऋतू आणि हवामान

16 [sixteen]

Seasons and Weather

Seasons and Weather

१६ [सोळा]

16 [Sōḷā]

ऋतू आणि हवामान

[r̥tū āṇi havāmāna]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Marathi Play More
These are the seasons: ह--ऋत--आह--. ह- ऋत- आह-त. ह- ऋ-ू आ-े-. ------------ हे ऋतू आहेत. 0
hē r----āh-t-. hē r-tū āhēta. h- r-t- ā-ē-a- -------------- hē r̥tū āhēta.
Spring, summer, वस-त---न्ह-ळा, वस-त, उन-ह-ळ-, व-ं-, उ-्-ा-ा- -------------- वसंत, उन्हाळा, 0
V--ant-, un-ā--, Vasanta, unhāḷā, V-s-n-a- u-h-ḷ-, ---------------- Vasanta, unhāḷā,
autumn / fall (am.) and winter. श-द आण- -िव-ळा. शरद आण- ह-व-ळ-. श-द आ-ि ह-व-ळ-. --------------- शरद आणि हिवाळा. 0
ś-------ṇi-h---ḷā. śarada āṇi hivāḷā. ś-r-d- ā-i h-v-ḷ-. ------------------ śarada āṇi hivāḷā.
The summer is warm. उ--हाळ्य-त हव- --दा--अस--. उन-ह-ळ-य-त हव- ऊबद-र असत-. उ-्-ा-्-ा- ह-ा ऊ-द-र अ-त-. -------------------------- उन्हाळ्यात हवा ऊबदार असते. 0
U-hā-y--a h-v- ūbadā-a--sa--. Unhāḷyāta havā ūbadāra asatē. U-h-ḷ-ā-a h-v- ū-a-ā-a a-a-ē- ----------------------------- Unhāḷyāta havā ūbadāra asatē.
The sun shines in summer. उ-----्यात----्य -ळ-तो. उन-ह-ळ-य-त स-र-य तळपत-. उ-्-ा-्-ा- स-र-य त-प-ो- ----------------------- उन्हाळ्यात सूर्य तळपतो. 0
U----y-t- ----a-ta-apa--. Unhāḷyāta sūrya taḷapatō. U-h-ḷ-ā-a s-r-a t-ḷ-p-t-. ------------------------- Unhāḷyāta sūrya taḷapatō.
We like to go for a walk in summer. आम-ह-ला ऊबदार ह-ेत फ-रा-ला --यल- आव-ते. आम-ह-ल- ऊबद-र हव-त फ-र-यल- ज-यल- आवडत-. आ-्-ा-ा ऊ-द-र ह-े- फ-र-य-ा ज-य-ा आ-ड-े- --------------------------------------- आम्हाला ऊबदार हवेत फिरायला जायला आवडते. 0
Ām-ā-ā ū-ad--a h-v------ir---l- --y-lā āvaḍa-ē. Āmhālā ūbadāra havēta phirāyalā jāyalā āvaḍatē. Ā-h-l- ū-a-ā-a h-v-t- p-i-ā-a-ā j-y-l- ā-a-a-ē- ----------------------------------------------- Āmhālā ūbadāra havēta phirāyalā jāyalā āvaḍatē.
The winter is cold. ह-व-ळ्या------थ------अ--े. ह-व-ळ-य-त हव- थ-डग-र असत-. ह-व-ळ-य-त ह-ा थ-ड-ा- अ-त-. -------------------------- हिवाळ्यात हवा थंडगार असते. 0
Hivā-yāt---avā-t----ag-----sa-ē. Hivāḷyāta havā thaṇḍagāra asatē. H-v-ḷ-ā-a h-v- t-a-ḍ-g-r- a-a-ē- -------------------------------- Hivāḷyāta havā thaṇḍagāra asatē.
It snows or rains in winter. हि-ाळ्यात---्फ-कि-व- --ऊस ---ो. ह-व-ळ-य-त बर-फ क--व- प-ऊस पडत-. ह-व-ळ-य-त ब-्- क-ं-ा प-ऊ- प-त-. ------------------------------- हिवाळ्यात बर्फ किंवा पाऊस पडतो. 0
H-v-ḷ--t----------invā-pā'-sa-pa--tō. Hivāḷyāta barpha kinvā pā'ūsa paḍatō. H-v-ḷ-ā-a b-r-h- k-n-ā p-'-s- p-ḍ-t-. ------------------------------------- Hivāḷyāta barpha kinvā pā'ūsa paḍatō.
We like to stay home in winter. आम-हा-ा-हिवा-्यात-------ाहणे-आवड--. आम-ह-ल- ह-व-ळ-य-त घर-त र-हण- आवडत-. आ-्-ा-ा ह-व-ळ-य-त घ-ा- र-ह-े आ-ड-े- ----------------------------------- आम्हाला हिवाळ्यात घरात राहणे आवडते. 0
Ām-ā-ā --v-ḷy-t----ar-ta---haṇē--v-ḍ---. Āmhālā hivāḷyāta gharāta rāhaṇē āvaḍatē. Ā-h-l- h-v-ḷ-ā-a g-a-ā-a r-h-ṇ- ā-a-a-ē- ---------------------------------------- Āmhālā hivāḷyāta gharāta rāhaṇē āvaḍatē.
It is cold. थं---हे. थ-ड आह-. थ-ड आ-े- -------- थंड आहे. 0
Th--ḍa āh-. Thaṇḍa āhē. T-a-ḍ- ā-ē- ----------- Thaṇḍa āhē.
It is raining. पा-स--डत आह-. प-ऊस पडत आह-. प-ऊ- प-त आ-े- ------------- पाऊस पडत आहे. 0
P-'ū---paḍata----. Pā'ūsa paḍata āhē. P-'-s- p-ḍ-t- ā-ē- ------------------ Pā'ūsa paḍata āhē.
It is windy. व--- --ट-ा--ह-. व-र- स-टल- आह-. व-र- स-ट-ा आ-े- --------------- वारा सुटला आहे. 0
V-r--s-ṭ--ā āhē. Vārā suṭalā āhē. V-r- s-ṭ-l- ā-ē- ---------------- Vārā suṭalā āhē.
It is warm. ह-ेत---्------. हव-त उष-म- आह-. ह-े- उ-्-ा आ-े- --------------- हवेत उष्मा आहे. 0
H-v--a-uṣmā -hē. Havēta uṣmā āhē. H-v-t- u-m- ā-ē- ---------------- Havēta uṣmā āhē.
It is sunny. उ---ह-. उन आह-. उ- आ-े- ------- उन आहे. 0
Un- ā--. Una āhē. U-a ā-ē- -------- Una āhē.
It is pleasant. आल्----ायक हव--आहे. आल-ह-दद-यक हव- आह-. आ-्-ा-द-य- ह-ा आ-े- ------------------- आल्हाददायक हवा आहे. 0
Ā-'----d-y--- hav---hē. Āl'hādadāyaka havā āhē. Ā-'-ā-a-ā-a-a h-v- ā-ē- ----------------------- Āl'hādadāyaka havā āhē.
What is the weather like today? आज --ा------े आ--? आज हव-म-न कस- आह-? आ- ह-ा-ा- क-े आ-े- ------------------ आज हवामान कसे आहे? 0
Āj- -av-mān---as- ---? Āja havāmāna kasē āhē? Ā-a h-v-m-n- k-s- ā-ē- ---------------------- Āja havāmāna kasē āhē?
It is cold today. आज -ं-ी-आ--. आज थ-ड- आह-. आ- थ-ड- आ-े- ------------ आज थंडी आहे. 0
Āj--th-ṇ----hē. Āja thaṇḍī āhē. Ā-a t-a-ḍ- ā-ē- --------------- Āja thaṇḍī āhē.
It is warm today. आज-ग--ी --े. आज गरम- आह-. आ- ग-म- आ-े- ------------ आज गरमी आहे. 0
Ā---g-r-m--ā--. Āja garamī āhē. Ā-a g-r-m- ā-ē- --------------- Āja garamī āhē.

Learning and emotions

We are happy when we can communicate in a foreign language. We are proud of ourselves and our learning progress. On the other hand, if we aren't successful we're upset or disappointed. Different feelings are thus associated with learning. New studies have come to interesting results. They show that feelings play a role during learning. Because our emotions influence our success in learning. Learning is always a ‘problem’ for our brain. And it wants to solve this problem. Whether or not it is successful depends on our emotions. If we believe we can solve the problem, we're confident. This emotional stability helps us in learning. Positive thinking promotes our intellectual abilities. On the other hand, learning under stress does not work as well. Doubt or worrying hinders good performance. We learn especially poorly when we are afraid. In that case, our brain cannot store new content very well. Therefore, it is important to always be motivated when learning. So emotions influence learning. But learning also influences our emotions! The same brain structures that process facts also process emotions. So learning can make you happy, and those who are happy learn better. Of course learning isn't always fun; it can also be tedious. For this reason we should always set small goals. This way we won't overtax our brain. And we guarantee that we can fulfill our expectations. Our success is then a reward that motivates us all over again. So: Learn something – and smile while you do so!
Did you know?
Greek is counted among the Indo-European languages. However, it is not closely related to any other language in the world. Modern Greek must not be confused with Ancient Greek. Ancient Greek is still taught at many schools and universities. In the past it was the language of philosophy and science. It was also used as a common language by those traveling through the ancient world. On the other hand, Modern Greek is the native language of about 13 million people. It evolved from ancient Greek. It is difficult to say when exactly Modern Greek originated. One thing is certain: it is more simply constructed than ancient Greek. All the same, numerous archaic forms remain in Modern Greek. It is a very uniform language too, in which no strong dialects are present. It is written with the Greek alphabet that is almost 2500 years old. An interesting fact is that Greek is counted among the languages that have the largest vocabulary. So if you like to learn vocabulary you should start with Greek.