Phrasebook

en Countries and Languages   »   mr देश आणि भाषा

5 [five]

Countries and Languages

Countries and Languages

५ [पाच]

5 [Pāca]

देश आणि भाषा

[dēśa āṇi bhāṣā]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Marathi Play More
John is from London. जॉन--ंडनह-- --- आ-े. जॉ_ लं____ आ_ आ__ ज-न ल-ड-ह-न आ-ा आ-े- -------------------- जॉन लंडनहून आला आहे. 0
jŏ-- ---ḍ--ah-n----ā ---. j___ l__________ ā__ ā___ j-n- l-ṇ-a-a-ū-a ā-ā ā-ē- ------------------------- jŏna laṇḍanahūna ālā āhē.
London is in Great Britain. ल--न-ग-र-- ब---ट---्-े-आ--. लं__ ग्__ ब्______ आ__ ल-ड- ग-र-ट ब-र-ट-म-्-े आ-े- --------------------------- लंडन ग्रेट ब्रिटनमध्ये आहे. 0
La-ḍ--a g-ē-- briṭ---m--h----hē. L______ g____ b____________ ā___ L-ṇ-a-a g-ē-a b-i-a-a-a-h-ē ā-ē- -------------------------------- Laṇḍana grēṭa briṭanamadhyē āhē.
He speaks English. त- इ--्रज- ब-लतो. तो इं___ बो___ त- इ-ग-र-ी ब-ल-ो- ----------------- तो इंग्रजी बोलतो. 0
Tō---g---ī bōl-tō. T_ i______ b______ T- i-g-a-ī b-l-t-. ------------------ Tō iṅgrajī bōlatō.
Maria is from Madrid. म----ा---------ून-आ---आ-े. मा__ मा_____ आ_ आ__ म-र-य- म-द-र-द-ू- आ-ी आ-े- -------------------------- मारिया माद्रिदहून आली आहे. 0
M-ri-ā -ād--d-hūn- --ī----. M_____ m__________ ā__ ā___ M-r-y- m-d-i-a-ū-a ā-ī ā-ē- --------------------------- Māriyā mādridahūna ālī āhē.
Madrid is in Spain. म-द---द --प-नम---े -ह-. मा___ स्_____ आ__ म-द-र-द स-प-न-ध-य- आ-े- ----------------------- माद्रिद स्पेनमध्ये आहे. 0
Mādri-a--p-n-m-dhyē --ē. M______ s__________ ā___ M-d-i-a s-ē-a-a-h-ē ā-ē- ------------------------ Mādrida spēnamadhyē āhē.
She speaks Spanish. ती -्पॅनीश ब-ल--. ती स्___ बो___ त- स-प-न-श ब-ल-े- ----------------- ती स्पॅनीश बोलते. 0
T----ĕ--ś- -----ē. T_ s______ b______ T- s-ĕ-ī-a b-l-t-. ------------------ Tī spĕnīśa bōlatē.
Peter and Martha are from Berlin. पीटर आण----र्था ब------ून आल- ----. पी__ आ_ मा__ ब_____ आ_ आ___ प-ट- आ-ि म-र-थ- ब-्-ि-ह-न आ-े आ-े-. ----------------------------------- पीटर आणि मार्था बर्लिनहून आले आहेत. 0
Pī-ar- -ṇi-mā-thā -ar-i-a-ū-a--lē--h---. P_____ ā__ m_____ b__________ ā__ ā_____ P-ṭ-r- ā-i m-r-h- b-r-i-a-ū-a ā-ē ā-ē-a- ---------------------------------------- Pīṭara āṇi mārthā barlinahūna ālē āhēta.
Berlin is in Germany. बर्लि- जर्म---ध्ये-आह-. ब___ ज______ आ__ ब-्-ि- ज-्-न-म-्-े आ-े- ----------------------- बर्लिन जर्मनीमध्ये आहे. 0
Ba--in---ar-----ad-y- -h-. B______ j____________ ā___ B-r-i-a j-r-a-ī-a-h-ē ā-ē- -------------------------- Barlina jarmanīmadhyē āhē.
Do both of you speak German? त--्ही--ो-े-----्-- ब-ल-ा --? तु__ दो__ ज___ बो__ का_ त-म-ह- द-घ-ह- ज-्-न ब-ल-ा क-? ----------------------------- तुम्ही दोघेही जर्मन बोलता का? 0
Tumhī d--h--ī--a--ana--ō---- kā? T____ d______ j______ b_____ k__ T-m-ī d-g-ē-ī j-r-a-a b-l-t- k-? -------------------------------- Tumhī dōghēhī jarmana bōlatā kā?
London is a capital city. ल-ड- रा---न-च- शह- आह-. लं__ रा____ श__ आ__ ल-ड- र-ज-ा-ी-े श-र आ-े- ----------------------- लंडन राजधानीचे शहर आहे. 0
L--ḍa-a----a-hā-īcē śah----ā--. L______ r__________ ś_____ ā___ L-ṇ-a-a r-j-d-ā-ī-ē ś-h-r- ā-ē- ------------------------------- Laṇḍana rājadhānīcē śahara āhē.
Madrid and Berlin are also capital cities. मा---िद आ-- ---ल---ुद्-ा-रा-धा--च--शह-े --ेत. मा___ आ_ ब______ रा____ श__ आ___ म-द-र-द आ-ि ब-्-ि-स-द-ध- र-ज-ा-ी-ी श-र- आ-े-. --------------------------------------------- माद्रिद आणि बर्लिनसुद्धा राजधानीची शहरे आहेत. 0
Mā---da--ṇi--a--in-sud'-hā----a-----c----h-r- --ēta. M______ ā__ b_____________ r__________ ś_____ ā_____ M-d-i-a ā-i b-r-i-a-u-'-h- r-j-d-ā-ī-ī ś-h-r- ā-ē-a- ---------------------------------------------------- Mādrida āṇi barlinasud'dhā rājadhānīcī śaharē āhēta.
Capital cities are big and noisy. र--ध-नी-- शहरे मोठ---ण- गो-ग--ाची असत--. रा____ श__ मो_ आ_ गों___ अ____ र-ज-ा-ी-ी श-र- म-ठ- आ-ि ग-ं-ा-ा-ी अ-त-त- ---------------------------------------- राजधानीची शहरे मोठी आणि गोंगाटाची असतात. 0
Rājad--nī---ś--ar---ō-h- --i gōṅgā-ā-ī--sat-t-. R__________ ś_____ m____ ā__ g________ a_______ R-j-d-ā-ī-ī ś-h-r- m-ṭ-ī ā-i g-ṅ-ā-ā-ī a-a-ā-a- ----------------------------------------------- Rājadhānīcī śaharē mōṭhī āṇi gōṅgāṭācī asatāta.
France is in Europe. फ----स-य--ोप-त आह-. फ्__ यु___ आ__ फ-र-ं- य-र-प-त आ-े- ------------------- फ्रांस युरोपात आहे. 0
Phr--s-----ōpā-a-ā--. P______ y_______ ā___ P-r-n-a y-r-p-t- ā-ē- --------------------- Phrānsa yurōpāta āhē.
Egypt is in Africa. इज-प-त-आफ----ेत आ-े. इ___ आ____ आ__ इ-ि-्- आ-्-ि-े- आ-े- -------------------- इजिप्त आफ्रिकेत आहे. 0
I--pta ā-h----ta--hē. I_____ ā________ ā___ I-i-t- ā-h-i-ē-a ā-ē- --------------------- Ijipta āphrikēta āhē.
Japan is in Asia. जपान --ि-ा-----. ज__ आ___ आ__ ज-ा- आ-ि-ा- आ-े- ---------------- जपान आशियात आहे. 0
J-pā----śi--ta -h-. J_____ ā______ ā___ J-p-n- ā-i-ā-a ā-ē- ------------------- Japāna āśiyāta āhē.
Canada is in North America. क-न-- उ-----अ---ी-ेत-आह-. कॅ__ उ___ अ____ आ__ क-न-ा उ-्-र अ-े-ी-े- आ-े- ------------------------- कॅनडा उत्तर अमेरीकेत आहे. 0
K--a-ā -t--ra --ē-īk----āhē. K_____ u_____ a________ ā___ K-n-ḍ- u-t-r- a-ē-ī-ē-a ā-ē- ---------------------------- Kĕnaḍā uttara amērīkēta āhē.
Panama is in Central America. पनाम- --्----े-ी-ेत -हे. प__ म__ अ____ आ__ प-ा-ा म-्- अ-े-ी-े- आ-े- ------------------------ पनामा मध्य अमेरीकेत आहे. 0
Pa-āmā--a--ya --ēr-kē-- āhē. P_____ m_____ a________ ā___ P-n-m- m-d-y- a-ē-ī-ē-a ā-ē- ---------------------------- Panāmā madhya amērīkēta āhē.
Brazil is in South America. ब--ा--ल--क्-ि- अम-र-केत---े. ब्___ द___ अ____ आ__ ब-र-झ-ल द-्-ि- अ-े-ी-े- आ-े- ---------------------------- ब्राझील दक्षिण अमेरीकेत आहे. 0
B--j--l---akṣiṇa a--r-kē-- --ē. B_______ d______ a________ ā___ B-ā-h-l- d-k-i-a a-ē-ī-ē-a ā-ē- ------------------------------- Brājhīla dakṣiṇa amērīkēta āhē.

Languages and dialects

There are 6,000 to 7,000 different languages worldwide. The number of dialects is of course much higher. But what is the difference between language and dialect? Dialects always have a clearly localized tone. They belong to the regional language varieties. This means dialects are a language form with the narrowest reach. As a general rule, dialects are only spoken, not written. They form their own linguistic system. And they follow their own rules. Theoretically, every language can have several dialects. All dialects fall under the standard language of a country. The standard language is understood by all the people of a country. With it, even speakers of different dialects can communicate with each other. Almost all dialects are becoming less important. You hardly hear dialects being spoken in cities anymore. The standard language is usually spoken at work as well. Therefore, dialect speakers are often said to be simple and uneducated. And yet they can be found at all social levels. So dialect speakers are no less intelligent than others. Quite the opposite! Those who speak in dialect have many advantages. In a language course, for example. Dialect speakers know that there are different linguistic forms. And they have learned to switch quickly between linguistic styles. Therefore, dialect speakers possess a higher competence for variation. They can sense which linguistic style fits with a certain situation. This has even been scientifically proven. So: Have courage in using dialect – it's worth it!
Did you know?
Bulgarian is counted among the South Slavic languages. About 10 million people speak Bulgarian. The majority of those people, of course, live in Bulgaria. Bulgarian is spoken in other countries as well, however. Among those are Ukraine and Moldova. Bulgarian is one of the oldest documented Slavic languages. It has many specific features too. The similarity to Albanian and Romanian is striking. These languages are not Slavic languages. There are many parallels nevertheless. Therefore, all of these languages are also denoted as Balkan languages. They have a lot in common, although they are not related to each other. Bulgarian verbs can take on many forms. There is also no infinitive in Bulgarian. If you want to learn this interesting language you will soon discover many new things!