Phrasebook

Asking questions 2   »  
प्रश्न विचारणे २

63 [sixty-three]

Asking questions 2

Asking questions 2

६३ [त्रेसष्ट]

63 [Trēsaṣṭa]

+

प्रश्न विचारणे २

[praśna vicāraṇē 2]

You can click on each blank to see the text or:   

English (UK) Marathi Play More
I have a hobby. मा-- ए- छ-- आ--. माझा एक छंद आहे. 0
mā--- ē-- c----- ā--. mājhā ēka chanda āhē.
+
I play tennis. मी ट---- ख----. / ख----. मी टेनिस खेळतो. / खेळते. 0
Mī ṭ----- k------. / K------. Mī ṭēnisa khēḷatō. / Khēḷatē.
+
Where is the tennis court? टे----- म---- क--- आ--? टेनिसचे मैदान कुठे आहे? 0
Ṭē------ m------ k---- ā--? Ṭēnisacē maidāna kuṭhē āhē?
+
     
Do you have a hobby? तु-- क--- छ-- आ-- क-? तुझा काही छंद आहे का? 0
Tu--- k--- c----- ā-- k-? Tujhā kāhī chanda āhē kā?
+
I play football / soccer (am.). मी फ----- ख----. / ख----. मी फुटबॉल खेळतो. / खेळते. 0
Mī p-------- k------. / K------. Mī phuṭabŏla khēḷatō. / Khēḷatē.
+
Where is the football / soccer (am.) field? फु------ म---- क--- आ--? फुटबॉलचे मैदान कुठे आहे? 0
Ph--------- m------ k---- ā--? Phuṭabŏlacē maidāna kuṭhē āhē?
+
     
My arm hurts. मा-- ब--- द--- आ--. माझे बाहू दुखत आहे. 0
Mā--- b--- d------ ā--. Mājhē bāhū dukhata āhē.
+
My foot and hand also hurt. मा-- प-- आ-- ह-- प- द--- आ---. माझे पाय आणि हात पण दुखत आहेत. 0
Mā--- p--- ā-- h--- p--- d------ ā----. Mājhē pāya āṇi hāta paṇa dukhata āhēta.
+
Is there a doctor? डॉ---- आ-- क-? डॉक्टर आहे का? 0
Ḍŏ----- ā-- k-? Ḍŏkṭara āhē kā?
+
     
I have a car / an automobile. मा------- ग--- आ--. माझ्याजवळ गाडी आहे. 0
Mā---------- g--- ā--. Mājhyājavaḷa gāḍī āhē.
+
I also have a motorcycle. मा------- म---------- आ--. माझ्याजवळ मोटरसायकलपण आहे. 0
Mā---------- m----------------- ā--. Mājhyājavaḷa mōṭarasāyakalapaṇa āhē.
+
Where could I park? इथ- व----- क--- आ--? इथे वाहनतळ कुठे आहे? 0
It-- v--------- k---- ā--? Ithē vāhanataḷa kuṭhē āhē?
+
     
I have a sweater. मा------- स----- आ--. माझ्याजवळ स्वेटर आहे. 0
Mā---------- s------ ā--. Mājhyājavaḷa svēṭara āhē.
+
I also have a jacket and a pair of jeans. मा------- ए- ज---- आ-- ज------ ज----- आ--. माझ्याजवळ एक जाकेट आणि जीन्सची जोडीपण आहे. 0
Mā---------- ē-- j----- ā-- j------ j------- ā--. Mājhyājavaḷa ēka jākēṭa āṇi jīnsacī jōḍīpaṇa āhē.
+
Where is the washing machine? कप-- ध------- य---- क--- आ--? कपडे धुण्याचे यंत्र कुठे आहे? 0
Ka---- d------- y----- k---- ā--? Kapaḍē dhuṇyācē yantra kuṭhē āhē?
+
     
I have a plate. मा------- ब-- आ--. माझ्याजवळ बशी आहे. 0
Mā---------- b--- ā--. Mājhyājavaḷa baśī āhē.
+
I have a knife, a fork and a spoon. मा------- स---- क--- आ-- च--- आ--. माझ्याजवळ सुरी, काटा आणि चमचा आहे. 0
Mā---------- s---- k--- ā-- c----- ā--. Mājhyājavaḷa surī, kāṭā āṇi camacā āhē.
+
Where is the salt and pepper? मी- आ-- क--- म--- क--- आ--? मीठ आणि काळी मिरी कुठे आहे? 0
Mī--- ā-- k--- m--- k---- ā--? Mīṭha āṇi kāḷī mirī kuṭhē āhē?
+
     

Bodies react to speech

Speech is processed in our brain. Our brain is active when we listen or read. This can be measured using various methods. But not only our brain reacts to linguistic stimuli. Recent studies show that speech also activates our body. Our body works when it hears or reads certain words. Above all, words that describe physical reactions. The word smile is a good example of this. When we read this word, we move our ‘smile muscle’. Negative words also have a measurable effect. An example of this is the word pain . Our body exhibits a clear pain reaction when we read this word. It could be said then that we imitate that which we read or hear. The more vivid the speech is, the more we react to it. A precise description has a strong reaction as a result. The activity of the body was measured for a study. Test subjects were shown various words. There were positive and negative words. The facial expressions of the test subjects changed during the tests. The movements of the mouth and forehead varied. That proves that speech has a strong effect on us. Words are more than just a means of communication. Our brain translates speech into body language. How exactly that works hasn't been researched yet. It is possible that the results of the study will have consequences. Physicians are discussing how best to treat patients. Because many ill people must undergo a long round of therapy. And there is a lot of talking in the process…