Phrasebook

en Conjunctions 2   »   mr उभयान्वयी अव्यय २

95 [ninety-five]

Conjunctions 2

Conjunctions 2

९५ [पंचाण्णव]

95 [Pan̄cāṇṇava]

उभयान्वयी अव्यय २

[ubhayānvayī avyaya 2]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Marathi Play More
Since when is she no longer working? त- -ध--------ा--क-----ही? त- कध-प-स-न क-म करत न-ह-? त- क-ी-ा-ू- क-म क-त न-ह-? ------------------------- ती कधीपासून काम करत नाही? 0
t- ka---p-s--a-kā-a----at---ā-ī? tī kadhīpāsūna kāma karata nāhī? t- k-d-ī-ā-ū-a k-m- k-r-t- n-h-? -------------------------------- tī kadhīpāsūna kāma karata nāhī?
Since her marriage? ति---ल------ल्य---स-न? त-च- लग-न झ-ल-य-प-स-न? त-च- ल-्- झ-ल-य-प-स-न- ---------------------- तिचे लग्न झाल्यापासून? 0
T-cē-lagna-j--l-āp----a? Ticē lagna jhālyāpāsūna? T-c- l-g-a j-ā-y-p-s-n-? ------------------------ Ticē lagna jhālyāpāsūna?
Yes, she is no longer working since she got married. ह-, -िचे-लग----ा----प---न----का- कर- --ही. ह-, त-च- लग-न झ-ल-य-प-स-न त- क-म करत न-ह-. ह-, त-च- ल-्- झ-ल-य-प-स-न त- क-म क-त न-ह-. ------------------------------------------ हो, तिचे लग्न झाल्यापासून ती काम करत नाही. 0
H-----cē-l-g-a --āl-āp----a -ī ---a-k-rata-nā--. Hō, ticē lagna jhālyāpāsūna tī kāma karata nāhī. H-, t-c- l-g-a j-ā-y-p-s-n- t- k-m- k-r-t- n-h-. ------------------------------------------------ Hō, ticē lagna jhālyāpāsūna tī kāma karata nāhī.
Since she got married, she’s no longer working. तिचे--ग-न झ-ल्या-ा--------ा- -र- न-ही. त-च- लग-न झ-ल-य-प-स-न त- क-म करत न-ह-. त-च- ल-्- झ-ल-य-प-स-न त- क-म क-त न-ह-. -------------------------------------- तिचे लग्न झाल्यापासून ती काम करत नाही. 0
T-cē -agna--h----p--ūn- ----ā-- ka---a-nā--. Ticē lagna jhālyāpāsūna tī kāma karata nāhī. T-c- l-g-a j-ā-y-p-s-n- t- k-m- k-r-t- n-h-. -------------------------------------------- Ticē lagna jhālyāpāsūna tī kāma karata nāhī.
Since they have met each other, they are happy. एक--का-ना-भे-ले--े-्ह--------- -न-दी आ---. एकम-क--न- भ-टल- त-व-ह-प-स-न त- आन-द- आह-त. ए-म-क-ं-ा भ-ट-े त-व-ह-प-स-न त- आ-ं-ी आ-े-. ------------------------------------------ एकमेकांना भेटले तेव्हापासून ते आनंदी आहेत. 0
Ē-amēkā----b----lē tē-h---s-na----āna-d--āh---. Ēkamēkānnā bhēṭalē tēvhāpāsūna tē ānandī āhēta. Ē-a-ē-ā-n- b-ē-a-ē t-v-ā-ā-ū-a t- ā-a-d- ā-ē-a- ----------------------------------------------- Ēkamēkānnā bhēṭalē tēvhāpāsūna tē ānandī āhēta.
Since they have had children, they rarely go out. त----ना मु-े ----य---सून--- -्---त--बा-े---ा---. त-य--न- म-ल- झ-ल-य-प-स-न त- क-वच-तच ब-ह-र ज-त-त. त-य-ं-ा म-ल- झ-ल-य-प-स-न त- क-व-ि-च ब-ह-र ज-त-त- ------------------------------------------------ त्यांना मुले झाल्यापासून ते क्वचितच बाहेर जातात. 0
Ty--nā-m------āly-pās-na tē-kvaci-ac- b----a -ā-āt-. Tyānnā mulē jhālyāpāsūna tē kvacitaca bāhēra jātāta. T-ā-n- m-l- j-ā-y-p-s-n- t- k-a-i-a-a b-h-r- j-t-t-. ---------------------------------------------------- Tyānnā mulē jhālyāpāsūna tē kvacitaca bāhēra jātāta.
When does she call? ती--ेव-हा--ो--क-त-? त- क-व-ह- फ-न करत-? त- क-व-ह- फ-न क-त-? ------------------- ती केव्हा फोन करते? 0
T- k-vhā --ō-a kar---? Tī kēvhā phōna karatē? T- k-v-ā p-ō-a k-r-t-? ---------------------- Tī kēvhā phōna karatē?
When driving? गा-ी च-ल--ा--? ग-ड- च-लवत-न-? ग-ड- च-ल-त-न-? -------------- गाडी चालवताना? 0
Gā---c-lava--nā? Gāḍī cālavatānā? G-ḍ- c-l-v-t-n-? ---------------- Gāḍī cālavatānā?
Yes, when she is driving. ह-, ती ---ी चा--त---त- ते-्-ा. ह-, त- ग-ड- च-लवत असत- त-व-ह-. ह-, त- ग-ड- च-ल-त अ-त- त-व-ह-. ------------------------------ हो, ती गाडी चालवत असते तेव्हा. 0
H-, -- g--ī cāl---t----at--t---ā. Hō, tī gāḍī cālavata asatē tēvhā. H-, t- g-ḍ- c-l-v-t- a-a-ē t-v-ā- --------------------------------- Hō, tī gāḍī cālavata asatē tēvhā.
She calls while she drives. गाड- चाल----- ती फ-न क-त-. ग-ड- च-लवत-न- त- फ-न करत-. ग-ड- च-ल-त-न- त- फ-न क-त-. -------------------------- गाडी चालवताना ती फोन करते. 0
G----cāla-a--nā tī -h--a---rat-. Gāḍī cālavatānā tī phōna karatē. G-ḍ- c-l-v-t-n- t- p-ō-a k-r-t-. -------------------------------- Gāḍī cālavatānā tī phōna karatē.
She watches TV while she irons. कप-्---न---स्-्-ी-क--ाना ती -----्---बघ-े. कपड-य--न- इस-त-र- करत-न- त- द-रदर-शन बघत-. क-ड-य-ं-ा इ-्-्-ी क-त-न- त- द-र-र-श- ब-त-. ------------------------------------------ कपड्यांना इस्त्री करताना ती दूरदर्शन बघते. 0
Ka--ḍyānnā---tr- ka----nā--- d--ad-r-ana b--h---. Kapaḍyānnā istrī karatānā tī dūradarśana baghatē. K-p-ḍ-ā-n- i-t-ī k-r-t-n- t- d-r-d-r-a-a b-g-a-ē- ------------------------------------------------- Kapaḍyānnā istrī karatānā tī dūradarśana baghatē.
She listens to music while she does her work. त--े क-म--रत --त-न--ती संग-त-----. त-च- क-म करत असत-न- त- स-ग-त ऐकत-. त-च- क-म क-त अ-त-न- त- स-ग-त ऐ-त-. ---------------------------------- तिचे काम करत असताना ती संगीत ऐकते. 0
Tic- k-ma-k-rat- --at-nā -ī-s-ṅgī-----ka-ē. Ticē kāma karata asatānā tī saṅgīta aikatē. T-c- k-m- k-r-t- a-a-ā-ā t- s-ṅ-ī-a a-k-t-. ------------------------------------------- Ticē kāma karata asatānā tī saṅgīta aikatē.
I can’t see anything when I don’t have glasses. मा-्-ा--ळ-च-----न--ो त्य----ी-म---ा-ी --ू शकत----ी. म-झ-य-जवळ चष-म- नसत- त-य-व-ळ- म- क-ह- बघ- शकत न-ह-. म-झ-य-ज-ळ च-्-ा न-त- त-य-व-ळ- म- क-ह- ब-ू श-त न-ह-. --------------------------------------------------- माझ्याजवळ चष्मा नसतो त्यावेळी मी काही बघू शकत नाही. 0
Mā-h--j--------ṣm- ----t- --āvēḷ- mī----- ----ū ś-ka-a ---ī. Mājhyājavaḷa caṣmā nasatō tyāvēḷī mī kāhī baghū śakata nāhī. M-j-y-j-v-ḷ- c-ṣ-ā n-s-t- t-ā-ē-ī m- k-h- b-g-ū ś-k-t- n-h-. ------------------------------------------------------------ Mājhyājavaḷa caṣmā nasatō tyāvēḷī mī kāhī baghū śakata nāhī.
I can’t understand anything when the music is so loud. स-ग-त मोठ्---- वाज----ते--्----ळ--म- --ही-सम-ू शकत-----. स-ग-त म-ठ-य-न- व-जत असत- त-य-व-ळ- म- क-ह- समज- शकत न-ह-. स-ग-त म-ठ-य-न- व-ज- अ-त- त-य-व-ळ- म- क-ह- स-ज- श-त न-ह-. -------------------------------------------------------- संगीत मोठ्याने वाजत असते त्यावेळी मी काही समजू शकत नाही. 0
Saṅ-----m--h--nē -ā-a-------------ē----ī-k--- sa-a-ū------a-nā--. Saṅgīta mōṭhyānē vājata asatē tyāvēḷī mī kāhī samajū śakata nāhī. S-ṅ-ī-a m-ṭ-y-n- v-j-t- a-a-ē t-ā-ē-ī m- k-h- s-m-j- ś-k-t- n-h-. ----------------------------------------------------------------- Saṅgīta mōṭhyānē vājata asatē tyāvēḷī mī kāhī samajū śakata nāhī.
I can’t smell anything when I have a cold. म---सर-द- --त--त--्-ा -- -----ही व------ --त -ा-ी. मल- सर-द- ह-त- त-व-ह- म- कश-च-ह- व-स घ-ऊ शकत न-ह-. म-ा स-्-ी ह-त- त-व-ह- म- क-ा-ा-ी व-स घ-ऊ श-त न-ह-. -------------------------------------------------- मला सर्दी होते तेव्हा मी कशाचाही वास घेऊ शकत नाही. 0
M-l- ----ī--ō-- -ēv---m- --śāc------sa g---ū-ś----- nā-ī. Malā sardī hōtē tēvhā mī kaśācāhī vāsa ghē'ū śakata nāhī. M-l- s-r-ī h-t- t-v-ā m- k-ś-c-h- v-s- g-ē-ū ś-k-t- n-h-. --------------------------------------------------------- Malā sardī hōtē tēvhā mī kaśācāhī vāsa ghē'ū śakata nāhī.
We’ll take a taxi if it rains. पाऊस-आ-- -र-आ-्ही-ट-क-स- घे--र. प-ऊस आल- तर आम-ह- ट-क-स- घ-ण-र. प-ऊ- आ-ा त- आ-्-ी ट-क-स- घ-ण-र- ------------------------------- पाऊस आला तर आम्ही टॅक्सी घेणार. 0
P-'-sa---ā t--- āmh- ----- ghē-āra. Pā'ūsa ālā tara āmhī ṭĕksī ghēṇāra. P-'-s- ā-ā t-r- ā-h- ṭ-k-ī g-ē-ā-a- ----------------------------------- Pā'ūsa ālā tara āmhī ṭĕksī ghēṇāra.
We’ll travel around the world if we win the lottery. ल---ी------- तर-आ-्ह- ज-ा-ी--फर -र---. ल-टर- ज--कल- तर आम-ह- जग-च- सफर करण-र. ल-ट-ी ज-ं-ल- त- आ-्-ी ज-ा-ी स-र क-ण-र- -------------------------------------- लॉटरी जिंकलो तर आम्ही जगाची सफर करणार. 0
Lŏ--r- --ṅ-alō -ara --hī-jagācī-sa-h-r- ka--ṇā-a. Lŏṭarī jiṅkalō tara āmhī jagācī saphara karaṇāra. L-ṭ-r- j-ṅ-a-ō t-r- ā-h- j-g-c- s-p-a-a k-r-ṇ-r-. ------------------------------------------------- Lŏṭarī jiṅkalō tara āmhī jagācī saphara karaṇāra.
We’ll start eating if he doesn’t come soon. तो-ल--र-न--ी-आल- ----म-ह- ख--ला -ुरू -रणा-. त- लवकर न-ह- आल- तर आम-ह- ख-यल- स-र- करण-र. त- ल-क- न-ह- आ-ा त- आ-्-ी ख-य-ा स-र- क-ण-र- ------------------------------------------- तो लवकर नाही आला तर आम्ही खायला सुरू करणार. 0
Tō ---a--ra nāhī ā------a āmhī kh--al--s-rū-ka---ā--. Tō lavakara nāhī ālā tara āmhī khāyalā surū karaṇāra. T- l-v-k-r- n-h- ā-ā t-r- ā-h- k-ā-a-ā s-r- k-r-ṇ-r-. ----------------------------------------------------- Tō lavakara nāhī ālā tara āmhī khāyalā surū karaṇāra.

The languages of the European Union

Today the European Union consists of more than 25 countries. In the future, even more countries will belong to the EU. A new country usually means a new language as well. Currently, more than 20 different languages are spoken in the EU. All languages in the European Union are equal. This variety of languages is fascinating. But it can lead to problems as well. Skeptics believe that the many languages are an obstacle for the EU. They hinder efficient collaboration. Many think, therefore, that there should be a common language. All countries should be able to communicate with this language. But it's not that easy. No language can be named the one official language. The other countries would feel disadvantaged. And there isn't a truly neutral language in Europe… An artificial language such as Esperanto wouldn't work either. Because the culture of a country is always reflected in the language. Therefore, no country wants to relinquish its language. The countries see a part of their identity in their language. Language policy is an important item on the EU's agenda. There is even a commissioner for multilingualism. The EU has the most translators and interpreters worldwide. Around 3,500 people work to make an agreement possible. Nevertheless, not all documents can always be translated. That would take too much time and cost too much money. Most documents are only translated into a few languages. The many languages are one of the biggest challenges of the EU. Europe should unite, without losing its many identities!