Phrasebook

en Learning foreign languages   »   mr विदेशी भाषा शिकणे

23 [twenty-three]

Learning foreign languages

Learning foreign languages

२३ [तेवीस]

23 [Tēvīsa]

विदेशी भाषा शिकणे

[vidēśī bhāṣā śikaṇē]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Marathi Play More
Where did you learn Spanish? आ-- स-पॅन----ु------ल--? आपण स-प-न-श क-ठ- श-कल-त? आ-ण स-प-न-श क-ठ- श-क-ा-? ------------------------ आपण स्पॅनीश कुठे शिकलात? 0
ā--ṇ- s-ĕnīśa-k---ē----a-āta? āpaṇa spĕnīśa kuṭhē śikalāta? ā-a-a s-ĕ-ī-a k-ṭ-ē ś-k-l-t-? ----------------------------- āpaṇa spĕnīśa kuṭhē śikalāta?
Can you also speak Portuguese? आ-ण-पो-्त-गी--- -ो--ा -ा? आपण प-र-त-ग-जपण ब-लत- क-? आ-ण प-र-त-ग-ज-ण ब-ल-ा क-? ------------------------- आपण पोर्तुगीजपण बोलता का? 0
Ā--ṇ- pō----ī-a-a-a-bōlat- k-? Āpaṇa pōrtugījapaṇa bōlatā kā? Ā-a-a p-r-u-ī-a-a-a b-l-t- k-? ------------------------------ Āpaṇa pōrtugījapaṇa bōlatā kā?
Yes, and I also speak some Italian. ह-- ----मी -ो-- इ-ा--यन-- -ोल--- ---ो---. ह-, आण- म- थ-ड- इट-ल-यनपण ब-लत-. / ब-लत-. ह-, आ-ि म- थ-ड- इ-ा-ी-न-ण ब-ल-ो- / ब-ल-े- ----------------------------------------- हो, आणि मी थोडी इटालीयनपण बोलतो. / बोलते. 0
Hō---ṇi--ī---ō-- iṭālīyanapaṇa-b-----. /-------. Hō, āṇi mī thōḍī iṭālīyanapaṇa bōlatō. / Bōlatē. H-, ā-i m- t-ō-ī i-ā-ī-a-a-a-a b-l-t-. / B-l-t-. ------------------------------------------------ Hō, āṇi mī thōḍī iṭālīyanapaṇa bōlatō. / Bōlatē.
I think you speak very well. मला व---- --ण खू---ा---े-/ -----्-- बो--ा. मल- व-टत- आपण ख-प च--गल- / च--गल-य- ब-लत-. म-ा व-ट-े आ-ण ख-प च-ं-ल- / च-ं-ल-य- ब-ल-ा- ------------------------------------------ मला वाटते आपण खूप चांगले / चांगल्या बोलता. 0
Malā-v--at- -pa-a khūp--c---------ā--al-ā--ō---ā. Malā vāṭatē āpaṇa khūpa cāṅgalē/ cāṅgalyā bōlatā. M-l- v-ṭ-t- ā-a-a k-ū-a c-ṅ-a-ē- c-ṅ-a-y- b-l-t-. ------------------------------------------------- Malā vāṭatē āpaṇa khūpa cāṅgalē/ cāṅgalyā bōlatā.
The languages are quite similar. ह्य---ाष- ख-पच एकस-रख्-- -हेत. ह-य- भ-ष- ख-पच एकस-रख-य- आह-त. ह-य- भ-ष- ख-प- ए-स-र-्-ा आ-े-. ------------------------------ ह्या भाषा खूपच एकसारख्या आहेत. 0
Hy- bh-ṣ---hūpa-a-ē-asā--k--ā-ā----. Hyā bhāṣā khūpaca ēkasārakhyā āhēta. H-ā b-ā-ā k-ū-a-a ē-a-ā-a-h-ā ā-ē-a- ------------------------------------ Hyā bhāṣā khūpaca ēkasārakhyā āhēta.
I can understand them well. म--त्-- --ं----ा----ार- स----शक-ो.----क--. म- त-य- च--गल-य-प-रक-र- समज- शकत-. / शकत-. म- त-य- च-ं-ल-य-प-र-ा-े स-ज- श-त-. / श-त-. ------------------------------------------ मी त्या चांगल्याप्रकारे समजू शकतो. / शकते. 0
Mī-t-ā--ā-ga-yāprakār--s-majū ś--atō.-/ Śak-tē. Mī tyā cāṅgalyāprakārē samajū śakatō. / Śakatē. M- t-ā c-ṅ-a-y-p-a-ā-ē s-m-j- ś-k-t-. / Ś-k-t-. ----------------------------------------------- Mī tyā cāṅgalyāprakārē samajū śakatō. / Śakatē.
But speaking and writing is difficult. पण-ब--ाय-------ल-ह-यल--क-ी--आ--त. पण ब-ल-यल- आण- ल-ह-यल- कठ-ण आह-त. प- ब-ल-य-ा आ-ि ल-ह-य-ा क-ी- आ-े-. --------------------------------- पण बोलायला आणि लिहायला कठीण आहेत. 0
Paṇ- --l-y-l--ā-i --hāya-ā-kaṭ------h-ta. Paṇa bōlāyalā āṇi lihāyalā kaṭhīṇa āhēta. P-ṇ- b-l-y-l- ā-i l-h-y-l- k-ṭ-ī-a ā-ē-a- ----------------------------------------- Paṇa bōlāyalā āṇi lihāyalā kaṭhīṇa āhēta.
I still make many mistakes. मी अ-ूनही-खू- चु------ो. /-क---. म- अज-नह- ख-प च-क- करत-. / करत-. म- अ-ू-ह- ख-प च-क- क-त-. / क-त-. -------------------------------- मी अजूनही खूप चुका करतो. / करते. 0
M----ūn-h--k--pa--ukā-ka--t-.-/-K----ē. Mī ajūnahī khūpa cukā karatō. / Karatē. M- a-ū-a-ī k-ū-a c-k- k-r-t-. / K-r-t-. --------------------------------------- Mī ajūnahī khūpa cukā karatō. / Karatē.
Please correct me each time. कृपय---्-त्--क---- -ाझ्-ा--ु-- दुर-स-- -रा. क-पय- प-रत-य-कव-ळ- म-झ-य- च-क- द-र-स-त कर-. क-प-ा प-र-्-े-व-ळ- म-झ-य- च-क- द-र-स-त क-ा- ------------------------------------------- कृपया प्रत्येकवेळी माझ्या चुका दुरूस्त करा. 0
Kr----- -ra-yēk---ḷī -ā-hyā -u---d-rū-ta---rā. Kr-payā pratyēkavēḷī mājhyā cukā durūsta karā. K-̥-a-ā p-a-y-k-v-ḷ- m-j-y- c-k- d-r-s-a k-r-. ---------------------------------------------- Kr̥payā pratyēkavēḷī mājhyā cukā durūsta karā.
Your pronunciation is very good. आप----च-चार--गदी -्-च्- /---पष्ट-आ--त. आपल- उच-च-र अगद- स-वच-छ / स-पष-ट आह-त. आ-ल- उ-्-ा- अ-द- स-व-्- / स-प-्- आ-े-. -------------------------------------- आपले उच्चार अगदी स्वच्छ / स्पष्ट आहेत. 0
Ā--lē ucc-r- -gadī ----ch-/ --a------ēta. Āpalē uccāra agadī svaccha/ spaṣṭa āhēta. Ā-a-ē u-c-r- a-a-ī s-a-c-a- s-a-ṭ- ā-ē-a- ----------------------------------------- Āpalē uccāra agadī svaccha/ spaṣṭa āhēta.
You only have a slight accent. आप------ण्--च---ब-/-ध-ट-ी --ाश---े-ळ--आह-. आपल- ब-लण-य-च- ढब / ध-टण- जर-श- व-गळ- आह-. आ-ल- ब-ल-्-ा-ी ढ- / ध-ट-ी ज-ा-ी व-ग-ी आ-े- ------------------------------------------ आपली बोलण्याची ढब / धाटणी जराशी वेगळी आहे. 0
Āp-lī -ōl--yā-ī-ḍh--a- d---aṇ- j---śī v-g--ī--hē. Āpalī bōlaṇyācī ḍhaba/ dhāṭaṇī jarāśī vēgaḷī āhē. Ā-a-ī b-l-ṇ-ā-ī ḍ-a-a- d-ā-a-ī j-r-ś- v-g-ḷ- ā-ē- ------------------------------------------------- Āpalī bōlaṇyācī ḍhaba/ dhāṭaṇī jarāśī vēgaḷī āhē.
One can tell where you come from. आ----ुठ--------ते --ण-ही-ओळखू-शकतो. आपण क-ठ-न आल-त त- क-ण-ह- ओळख- शकत-. आ-ण क-ठ-न आ-ा- त- क-ण-ह- ओ-ख- श-त-. ----------------------------------- आपण कुठून आलात ते कोणीही ओळखू शकतो. 0
Āpaṇa-kuṭh-na -lā-a t--kōṇ-h- ----h--ś-k---. Āpaṇa kuṭhūna ālāta tē kōṇīhī ōḷakhū śakatō. Ā-a-a k-ṭ-ū-a ā-ā-a t- k-ṇ-h- ō-a-h- ś-k-t-. -------------------------------------------- Āpaṇa kuṭhūna ālāta tē kōṇīhī ōḷakhū śakatō.
What is your mother tongue / native language (am.)? आप-ी मा---ाषा-क---ी-आ-े? आपल- म-त-भ-ष- क-णत- आह-? आ-ल- म-त-भ-ष- क-ण-ी आ-े- ------------------------ आपली मातृभाषा कोणती आहे? 0
Ā------ā--̥-hā---k----- ā-ē? Āpalī mātr-bhāṣā kōṇatī āhē? Ā-a-ī m-t-̥-h-ṣ- k-ṇ-t- ā-ē- ---------------------------- Āpalī mātr̥bhāṣā kōṇatī āhē?
Are you taking a language course? आप--भ-षेच--अ-्-ास-्रम श-कत--क-? आपण भ-ष-च- अभ-य-सक-रम श-कत- क-? आ-ण भ-ष-च- अ-्-ा-क-र- श-क-ा क-? ------------------------------- आपण भाषेचा अभ्यासक्रम शिकता का? 0
Āp-ṇ- --āṣ-c---b-yā---r-m----ka-----? Āpaṇa bhāṣēcā abhyāsakrama śikatā kā? Ā-a-a b-ā-ē-ā a-h-ā-a-r-m- ś-k-t- k-? ------------------------------------- Āpaṇa bhāṣēcā abhyāsakrama śikatā kā?
Which textbook are you using? आ-ण-को-त- प--्त- वा--त-? आपण क-णत- प-स-तक व-परत-? आ-ण क-ण-े प-स-त- व-प-त-? ------------------------ आपण कोणते पुस्तक वापरता? 0
Āpaṇ- -ōṇ--- -u-taka -āp-r-tā? Āpaṇa kōṇatē pustaka vāparatā? Ā-a-a k-ṇ-t- p-s-a-a v-p-r-t-? ------------------------------ Āpaṇa kōṇatē pustaka vāparatā?
I don’t remember the name right now. मला-आ---------च--नाव आ--- ना--. मल- आत-त- त-य-च- न-व आठवत न-ह-. म-ा आ-्-ा त-य-च- न-व आ-व- न-ह-. ------------------------------- मला आत्ता त्याचे नाव आठवत नाही. 0
M--- ---- ty--ē-nāva-ā-h-v--- ----. Malā āttā tyācē nāva āṭhavata nāhī. M-l- ā-t- t-ā-ē n-v- ā-h-v-t- n-h-. ----------------------------------- Malā āttā tyācē nāva āṭhavata nāhī.
The title is not coming to me. त-य-चे----्-क -ल- आ--- न-ह-. त-य-च- श-र-षक मल- आठवत न-ह-. त-य-च- श-र-ष- म-ा आ-व- न-ह-. ---------------------------- त्याचे शीर्षक मला आठवत नाही. 0
Ty-c- -īr-a-a-ma-ā --ha-ata-nāhī. Tyācē śīrṣaka malā āṭhavata nāhī. T-ā-ē ś-r-a-a m-l- ā-h-v-t- n-h-. --------------------------------- Tyācē śīrṣaka malā āṭhavata nāhī.
I’ve forgotten it. म- विस-ू- गे-ो --ग-ल- आह-. म- व-सर-न ग-ल- / ग-ल- आह-. म- व-स-ू- ग-ल- / ग-ल- आ-े- -------------------------- मी विसरून गेलो / गेले आहे. 0
Mī-v---r----gē-ō---ē-ē--h-. Mī visarūna gēlō/ gēlē āhē. M- v-s-r-n- g-l-/ g-l- ā-ē- --------------------------- Mī visarūna gēlō/ gēlē āhē.

Germanic Languages

The Germanic languages belong to the Indo-European language family. This linguistic group is characterized by its phonological features. Differences in the phonology distinguish these languages from others. There are about 15 Germanic languages. 500 million people worldwide speak them as their native tongue. The exact number of individual languages is difficult to determine. It is often unclear whether independent languages or only dialects exist. The most prominent Germanic language is English. It has 350 million native speakers worldwide. After that come German and Dutch. The Germanic languages are divided into different groups. There are North Germanic, West Germanic, and East Germanic. North Germanic languages are the Scandinavian languages. English, German and Dutch are West Germanic languages. The East Germanic languages have all become extinct. Old English, for example, belonged to this group. Colonization spread Germanic languages across the world. As a result, Dutch is understood in the Caribbean and in South Africa. All Germanic languages are derived from a common root. Whether or not there was a uniform proto-language is unclear. Besides that, only a few old Germanic texts exist. Unlike the Romance languages, there are hardly any sources. Research of the Germanic languages is more difficult as a result. Relatively little is also known about the culture of the Germanic people, or Teutons. The people of the Teutons did not unite. As a result there was no common identity. Therefore, science has to rely on other sources. Without Greeks and Romans, we would only know a little about the Teutons!
Did you know?
Catalan is a member of the Romance language family. It is closely related to Spanish, French and Italian. It is spoken in Andorra, in the Catalonia region of Spain and on the Balearic Islands. Catalan is also spoken in parts of Aragon and in Valencia. A total of 12 million people speak or understand Catalan. The language arose between the 8th and 10th century in the Pyrenees region. It then spread to the south and east through territorial conquests. It is important to note that Catalan is not a dialect of Spanish. It evolved from Vulgar Latin and is considered an independent language. Therefore, Spaniards or Latin Americans do not automatically understand it. Many structures of Catalan are similar to other Romance languages. But there are also a few features that do not occur in other languages. Catalan speakers are very proud of their language. Learning Catalan has been actively promoted by political groups for a few centuries. Learn Catalan - this language has a future!