Phrasebook

en Fruits and food   »   mr फळे आणि खाद्यपदार्थ

15 [fifteen]

Fruits and food

Fruits and food

१५ [पंधरा]

15 [Pandharā]

फळे आणि खाद्यपदार्थ

[phaḷē āṇi khādyapadārtha]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Marathi Play More
I have a strawberry. मा-्-ाजवळ-ए--स------ेर--आहे. म-झ-य-जवळ एक स-ट-र-ब-र- आह-. म-झ-य-ज-ळ ए- स-ट-र-ब-र- आ-े- ---------------------------- माझ्याजवळ एक स्ट्रॉबेरी आहे. 0
mā-hyā---a-a------ṭr----ī-āhē. mājhyājavaḷa ēka sṭrŏbērī āhē. m-j-y-j-v-ḷ- ē-a s-r-b-r- ā-ē- ------------------------------ mājhyājavaḷa ēka sṭrŏbērī āhē.
I have a kiwi and a melon. मा--याजव- -क -ि---आणि ए-----ू--आ--. म-झ-य-जवळ एक क-व- आण- एक टरब-ज आह-. म-झ-य-ज-ळ ए- क-व- आ-ि ए- ट-ब-ज आ-े- ----------------------------------- माझ्याजवळ एक किवी आणि एक टरबूज आहे. 0
M----ā-a-aḷa ē---ki-ī--ṇi ------ra---a āhē. Mājhyājavaḷa ēka kivī āṇi ēka ṭarabūja āhē. M-j-y-j-v-ḷ- ē-a k-v- ā-i ē-a ṭ-r-b-j- ā-ē- ------------------------------------------- Mājhyājavaḷa ēka kivī āṇi ēka ṭarabūja āhē.
I have an orange and a grapefruit. मा-्-ा-वळ-ए- --त--े--ण- -क द्---्----े. म-झ-य-जवळ एक स-त-र- आण- एक द-र-क-ष आह-. म-झ-य-ज-ळ ए- स-त-र- आ-ि ए- द-र-क-ष आ-े- --------------------------------------- माझ्याजवळ एक संत्रे आणि एक द्राक्ष आहे. 0
Mājhy-j--a-----a -ant-- -ṇi ēka --ā-----hē. Mājhyājavaḷa ēka santrē āṇi ēka drākṣa āhē. M-j-y-j-v-ḷ- ē-a s-n-r- ā-i ē-a d-ā-ṣ- ā-ē- ------------------------------------------- Mājhyājavaḷa ēka santrē āṇi ēka drākṣa āhē.
I have an apple and a mango. म-झ--ाजव--एक सफर--द-आणि ---आंबा--ह-. म-झ-य-जवळ एक सफरच-द आण- एक आ-ब- आह-. म-झ-य-ज-ळ ए- स-र-ं- आ-ि ए- आ-ब- आ-े- ------------------------------------ माझ्याजवळ एक सफरचंद आणि एक आंबा आहे. 0
M--hy-ja-----ēka s-----a-a--a--ṇ--ē-a ā--ā āhē. Mājhyājavaḷa ēka sapharacanda āṇi ēka āmbā āhē. M-j-y-j-v-ḷ- ē-a s-p-a-a-a-d- ā-i ē-a ā-b- ā-ē- ----------------------------------------------- Mājhyājavaḷa ēka sapharacanda āṇi ēka āmbā āhē.
I have a banana and a pineapple. माझ्य--वळ -- --ळ--आ-ि--- -न-स-आह-. म-झ-य-जवळ एक क-ळ- आण- एक अननस आह-. म-झ-य-ज-ळ ए- क-ळ- आ-ि ए- अ-न- आ-े- ---------------------------------- माझ्याजवळ एक केळे आणि एक अननस आहे. 0
Mā-h----v-ḷ- -ka -ē---ā-i--ka ana-a-- -h-. Mājhyājavaḷa ēka kēḷē āṇi ēka ananasa āhē. M-j-y-j-v-ḷ- ē-a k-ḷ- ā-i ē-a a-a-a-a ā-ē- ------------------------------------------ Mājhyājavaḷa ēka kēḷē āṇi ēka ananasa āhē.
I am making a fruit salad. म- फ्र-- ----ड---वि--आ--. म- फ-र-ट स-ल-ड बनव-त आह-. म- फ-र-ट स-ल-ड ब-व-त आ-े- ------------------------- मी फ्रूट सॅलाड बनवित आहे. 0
Mī---rūṭa sĕlā----an-v--a -hē. Mī phrūṭa sĕlāḍa banavita āhē. M- p-r-ṭ- s-l-ḍ- b-n-v-t- ā-ē- ------------------------------ Mī phrūṭa sĕlāḍa banavita āhē.
I am eating toast. म- -ो-्ट --त आह-. म- ट-स-ट ख-त आह-. म- ट-स-ट ख-त आ-े- ----------------- मी टोस्ट खात आहे. 0
M----s-----āt-----. Mī ṭōsṭa khāta āhē. M- ṭ-s-a k-ā-a ā-ē- ------------------- Mī ṭōsṭa khāta āhē.
I am eating toast with butter. म- -ोण--ा-ो---ट---ट -ा--आ-े. म- ल-ण-य-स-बत ट-स-ट ख-त आह-. म- ल-ण-य-स-ब- ट-स-ट ख-त आ-े- ---------------------------- मी लोण्यासोबत टोस्ट खात आहे. 0
Mī -ō-yā-ōbat--ṭōs---k---a-āhē. Mī lōṇyāsōbata ṭōsṭa khāta āhē. M- l-ṇ-ā-ō-a-a ṭ-s-a k-ā-a ā-ē- ------------------------------- Mī lōṇyāsōbata ṭōsṭa khāta āhē.
I am eating toast with butter and jam. म- लो-ी --ि-जॅ-स--- -ो------- आहे. म- ल-ण- आण- ज-मस-बत ट-स-ट ख-त आह-. म- ल-ण- आ-ि ज-म-ो-त ट-स-ट ख-त आ-े- ---------------------------------- मी लोणी आणि जॅमसोबत टोस्ट खात आहे. 0
Mī-l------i-----sō-----ṭ--------t--ā--. Mī lōṇī āṇi jĕmasōbata ṭōsṭa khāta āhē. M- l-ṇ- ā-i j-m-s-b-t- ṭ-s-a k-ā-a ā-ē- --------------------------------------- Mī lōṇī āṇi jĕmasōbata ṭōsṭa khāta āhē.
I am eating a sandwich. म--स----व-- --त----. म- स-न-डव-च ख-त आह-. म- स-न-ड-ि- ख-त आ-े- -------------------- मी सॅन्डविच खात आहे. 0
M- -ĕ------a------ -hē. Mī sĕnḍavica khāta āhē. M- s-n-a-i-a k-ā-a ā-ē- ----------------------- Mī sĕnḍavica khāta āhē.
I am eating a sandwich with margarine. म- मार्-र---ोबत ----ड-िच--ात -हे. म- म-र-गर-नस-बत स-न-डव-च ख-त आह-. म- म-र-ग-ी-स-ब- स-न-ड-ि- ख-त आ-े- --------------------------------- मी मार्गरीनसोबत सॅन्डविच खात आहे. 0
Mī ----ar-----b--- -ĕnḍavi-- --āta-ā-ē. Mī mārgarīnasōbata sĕnḍavica khāta āhē. M- m-r-a-ī-a-ō-a-a s-n-a-i-a k-ā-a ā-ē- --------------------------------------- Mī mārgarīnasōbata sĕnḍavica khāta āhē.
I am eating a sandwich with margarine and tomatoes. म---ा-्-र---आ-- टोमॅ---घ-तल-ल---ॅ-्---च-ख-त--हे. म- म-र-गर-न आण- ट-म-ट- घ-तल-ल- स-न-डव-च ख-त आह-. म- म-र-ग-ी- आ-ि ट-म-ट- घ-त-े-े स-न-ड-ि- ख-त आ-े- ------------------------------------------------ मी मार्गरीन आणि टोमॅटो घातलेले सॅन्डविच खात आहे. 0
M- -ārg----- -----ō--ṭ- g-ā----lē s-nḍ-vi-- -hā-a----. Mī mārgarīna āṇi ṭōmĕṭō ghātalēlē sĕnḍavica khāta āhē. M- m-r-a-ī-a ā-i ṭ-m-ṭ- g-ā-a-ē-ē s-n-a-i-a k-ā-a ā-ē- ------------------------------------------------------ Mī mārgarīna āṇi ṭōmĕṭō ghātalēlē sĕnḍavica khāta āhē.
We need bread and rice. आम्-ा-- -ो-ी-आणि--ात-हवा-/-हव--आहे. आम-ह-ल- प-ळ- आण- भ-त हव- / हव- आह-. आ-्-ा-ा प-ळ- आ-ि भ-त ह-ा / ह-ी आ-े- ----------------------------------- आम्हाला पोळी आणि भात हवा / हवी आहे. 0
Ā----- p-ḷ- --i -hā-- --vā- ha-ī-āhē. Āmhālā pōḷī āṇi bhāta havā/ havī āhē. Ā-h-l- p-ḷ- ā-i b-ā-a h-v-/ h-v- ā-ē- ------------------------------------- Āmhālā pōḷī āṇi bhāta havā/ havī āhē.
We need fish and steaks. आम्ह--ा -ा-े आ-ि-स-टी-्- -व--आहे. आम-ह-ल- म-स- आण- स-ट-क-स हव- आह-. आ-्-ा-ा म-स- आ-ि स-ट-क-स ह-े आ-े- --------------------------------- आम्हाला मासे आणि स्टीक्स हवे आहे. 0
Ām-ā------- ā-i -ṭ-k----a-ē--h-. Āmhālā māsē āṇi sṭīksa havē āhē. Ā-h-l- m-s- ā-i s-ī-s- h-v- ā-ē- -------------------------------- Āmhālā māsē āṇi sṭīksa havē āhē.
We need pizza and spaghetti. आ-्--ला पिझ्---आ-ि-स्--ग-ट--ह-े-आहे. आम-ह-ल- प-झ-झ- आण- स-प-ग-ट- हव- आह-. आ-्-ा-ा प-झ-झ- आ-ि स-प-ग-ट- ह-े आ-े- ------------------------------------ आम्हाला पिझ्झा आणि स्पागेटी हवे आहे. 0
Ā--āl-----h-hā --i s--g--ī hav---hē. Āmhālā pijhjhā āṇi spāgēṭī havē āhē. Ā-h-l- p-j-j-ā ā-i s-ā-ē-ī h-v- ā-ē- ------------------------------------ Āmhālā pijhjhā āṇi spāgēṭī havē āhē.
What else do we need? आ--हा-ा आ--ी-को-त--ा-व--तूंच- --ज आहे? आम-ह-ल- आणख- क-णत-य- वस-त--च- गरज आह-? आ-्-ा-ा आ-ख- क-ण-्-ा व-्-ू-च- ग-ज आ-े- -------------------------------------- आम्हाला आणखी कोणत्या वस्तूंची गरज आहे? 0
Ā-h-l----akhī---ṇa----vas-ūn-c---a-a-- -hē? Āmhālā āṇakhī kōṇatyā vastūn-cī garaja āhē? Ā-h-l- ā-a-h- k-ṇ-t-ā v-s-ū-̄-ī g-r-j- ā-ē- ------------------------------------------- Āmhālā āṇakhī kōṇatyā vastūn̄cī garaja āhē?
We need carrots and tomatoes for the soup. आम्हा-- स-प-ाठी-गाजर-आ-ि--ोम--ों-- -र--आ--. आम-ह-ल- स-पस-ठ- ग-जर आण- ट-म-ट--च- गरज आह-. आ-्-ा-ा स-प-ा-ी ग-ज- आ-ि ट-म-ट-ं-ी ग-ज आ-े- ------------------------------------------- आम्हाला सूपसाठी गाजर आणि टोमॅटोंची गरज आहे. 0
Āmh-l---ūp----h- --j-ra --i ---ĕ-ōn̄-ī---r-ja --ē. Āmhālā sūpasāṭhī gājara āṇi ṭōmĕṭōn-cī garaja āhē. Ā-h-l- s-p-s-ṭ-ī g-j-r- ā-i ṭ-m-ṭ-n-c- g-r-j- ā-ē- -------------------------------------------------- Āmhālā sūpasāṭhī gājara āṇi ṭōmĕṭōn̄cī garaja āhē.
Where is the supermarket? स---म----ेट कु-- आ--? स-परम-र-क-ट क-ठ- आह-? स-प-म-र-क-ट क-ठ- आ-े- --------------------- सुपरमार्केट कुठे आहे? 0
S-p-ra-ār-ēṭa--u-hē ---? Suparamārkēṭa kuṭhē āhē? S-p-r-m-r-ē-a k-ṭ-ē ā-ē- ------------------------ Suparamārkēṭa kuṭhē āhē?

Media and language

Our language is also influenced by media. New media play an especially large role here. A whole language has emerged from text messages, email and chatting. This media language is of course different in every country. Certain characteristics, however, are found in all media languages. Above all, speed is important for us users. Although we write, we want to generate a live communication. Meaning, we want to exchange information as quickly as possible. So we simulate a real conversation. In this way, our language has developed a verbal character. Words or sentences are often shortened. Grammar and punctuation rules are generally ignored. Our spelling is looser, and prepositions are often missing completely. Feelings are only seldom expressed in media language. Here we prefer to use so-called emoticons. These are symbols that are meant to indicate what we're feeling at the moment. There are also distinct codes for texting and a slang for chat communication. Media language is therefore a very reduced language. But it is used by all (users) in a similar way. Studies show that education or intellect don't make a difference. Young people especially like using media language. That's why critics believe that our language is in danger. Science sees the phenomenon less pessimistically. Because children can differentiate when and how they should write. Experts believe that the new media language even has advantages. Because it can promote children's language skills and creativity. And: More is being written today – not letters, but emails! We're happy about this!
Did you know?
Georgian is spoken by approximately 4 million people. Georgian is counted among the southern Caucasian languages. It is written in its own semiotic system, the Georgian alphabet. This writing system has 33 letters. They have the same sequence as the Greek alphabet. However, the Georgian writing system is most likely derived from that of the Aramaic language. In Georgian it is typical to have many consonants follow each other. Many Georgian words are therefore difficult for foreigners to pronounce. The grammar is also not very easy. It contains many elements that do not exist in any other language. Georgian vocabulary reveals a lot about the history of the Caucasus. It contains many words that were adopted from other languages. Among them are Greek, Persian, Arabic, Russian and Turkish. But the special thing about Georgian is its long tradition. Georgian is among the oldest living languages of the civilized world!