Phrasebook

en to be allowed to   »   mr परवानगी असणे

73 [seventy-three]

to be allowed to

to be allowed to

७३ [त्र्याहत्तर]

73 [Tryāhattara]

परवानगी असणे

[paravānagī asaṇē]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Marathi Play More
Are you already allowed to drive? तु-ा--ा-ी -ा-वण--ाच- प---नगी-आह- -ा? त-ल- ग-ड- च-लवण-य-च- परव-नग- आह- क-? त-ल- ग-ड- च-ल-ण-य-च- प-व-न-ी आ-े क-? ------------------------------------ तुला गाडी चालवण्याची परवानगी आहे का? 0
tu----āḍ---ā---aṇ---ī-par--ān-gī---ē-kā? tulā gāḍī cālavaṇyācī paravānagī āhē kā? t-l- g-ḍ- c-l-v-ṇ-ā-ī p-r-v-n-g- ā-ē k-? ---------------------------------------- tulā gāḍī cālavaṇyācī paravānagī āhē kā?
Are you already allowed to drink alcohol? त--- दारू पिण-याच----वा-ग- आह---ा? त-ल- द-र- प-ण-य-च- परव-नग- आह- क-? त-ल- द-र- प-ण-य-च- प-व-न-ी आ-े क-? ---------------------------------- तुला दारू पिण्याची परवानगी आहे का? 0
Tu-ā ---ū-pi-y-cī ---avānag--āhē kā? Tulā dārū piṇyācī paravānagī āhē kā? T-l- d-r- p-ṇ-ā-ī p-r-v-n-g- ā-ē k-? ------------------------------------ Tulā dārū piṇyācī paravānagī āhē kā?
Are you already allowed to travel abroad alone? तु-ा----्या-े-परदेश--प--व---ची ---ा-गी -हे-क-? त-ल- एकट-य-न- परद-श- प-रव-स-च- परव-नग- आह- क-? त-ल- ए-ट-य-न- प-द-श- प-र-ा-ा-ी प-व-न-ी आ-े क-? ---------------------------------------------- तुला एकट्याने परदेशी प्रवासाची परवानगी आहे का? 0
T----ē---yānē-p-r-dē-ī-p---ā--c-----avāna-- -hē k-? Tulā ēkaṭyānē paradēśī pravāsācī paravānagī āhē kā? T-l- ē-a-y-n- p-r-d-ś- p-a-ā-ā-ī p-r-v-n-g- ā-ē k-? --------------------------------------------------- Tulā ēkaṭyānē paradēśī pravāsācī paravānagī āhē kā?
may / to be allowed प-वान-ी द-णे परव-नग- द-ण- प-व-न-ी द-ण- ------------ परवानगी देणे 0
Par---n-g- -ē-ē Paravānagī dēṇē P-r-v-n-g- d-ṇ- --------------- Paravānagī dēṇē
May we smoke here? आ---ी-------म्रपान-क-ू-शकत--का? आम-ह- इथ- ध-म-रप-न कर- शकत- क-? आ-्-ी इ-े ध-म-र-ा- क-ू श-त- क-? ------------------------------- आम्ही इथे धुम्रपान करू शकतो का? 0
ā-h----h- ----rap-na kar---akatō-k-? āmhī ithē dhumrapāna karū śakatō kā? ā-h- i-h- d-u-r-p-n- k-r- ś-k-t- k-? ------------------------------------ āmhī ithē dhumrapāna karū śakatō kā?
Is smoking allowed here? इथ- धु-्-पा--क-ण---ची--र-ा--ी---- --? इथ- ध-म-रप-न करण-य-च- परव-नग- आह- क-? इ-े ध-म-र-ा- क-ण-य-च- प-व-न-ी आ-े क-? ------------------------------------- इथे धुम्रपान करण्याची परवानगी आहे का? 0
Ithē --umra-ā-- -a-a-yā-ī----a-ā---- āhē-kā? Ithē dhumrapāna karaṇyācī paravānagī āhē kā? I-h- d-u-r-p-n- k-r-ṇ-ā-ī p-r-v-n-g- ā-ē k-? -------------------------------------------- Ithē dhumrapāna karaṇyācī paravānagī āhē kā?
May one pay by credit card? एखाद--क-ण- क--ेडी- क-र--न--प--े --- --त- -ा? एख-द- क-ण- क-र-ड-ट क-र-डन- प-स- द-ऊ शकत- क-? ए-ा-ा क-ण- क-र-ड-ट क-र-ड-े प-स- द-ऊ श-त- क-? -------------------------------------------- एखादा कोणी क्रेडीट कार्डने पैसे देऊ शकतो का? 0
Ēkh--ā kō-ī -----ṭa-k---anē------ --'ū-śaka-- -ā? Ēkhādā kōṇī krēḍīṭa kārḍanē paisē dē'ū śakatō kā? Ē-h-d- k-ṇ- k-ē-ī-a k-r-a-ē p-i-ē d-'- ś-k-t- k-? ------------------------------------------------- Ēkhādā kōṇī krēḍīṭa kārḍanē paisē dē'ū śakatō kā?
May one pay by cheque / check (am.)? एखाद--क--- -नाद-श-----ै-े द-- ---ो---? एख-द- क-ण- धन-द-श-न- प-स- द-ऊ शकत- क-? ए-ा-ा क-ण- ध-ा-े-ा-े प-स- द-ऊ श-त- क-? -------------------------------------- एखादा कोणी धनादेशाने पैसे देऊ शकतो का? 0
Ēk--d- kō-ī-dh---dēśān--pais- --'- śa-a-ō---? Ēkhādā kōṇī dhanādēśānē paisē dē'ū śakatō kā? Ē-h-d- k-ṇ- d-a-ā-ē-ā-ē p-i-ē d-'- ś-k-t- k-? --------------------------------------------- Ēkhādā kōṇī dhanādēśānē paisē dē'ū śakatō kā?
May one only pay in cash? ए---ा -ो-ी--क्त--ोखच-प----द-ऊ--कत- -ा? एख-द- क-ण- फक-त र-खच प-स- द-ऊ शकत- क-? ए-ा-ा क-ण- फ-्- र-ख- प-स- द-ऊ श-त- क-? -------------------------------------- एखादा कोणी फक्त रोखच पैसे देऊ शकतो का? 0
Ēk-ād---ō-ī -h-------kha-- --isē--ē-- -ak-t- kā? Ēkhādā kōṇī phakta rōkhaca paisē dē'ū śakatō kā? Ē-h-d- k-ṇ- p-a-t- r-k-a-a p-i-ē d-'- ś-k-t- k-? ------------------------------------------------ Ēkhādā kōṇī phakta rōkhaca paisē dē'ū śakatō kā?
May I just make a call? मी फो---र- -ा? म- फ-न कर- क-? म- फ-न क-ू क-? -------------- मी फोन करू का? 0
M- ph-na--arū-k-? Mī phōna karū kā? M- p-ō-a k-r- k-? ----------------- Mī phōna karū kā?
May I just ask something? मी -ाही --चार- का? म- क-ह- व-च-र- क-? म- क-ह- व-च-र- क-? ------------------ मी काही विचारू का? 0
M- -----v-cā---kā? Mī kāhī vicārū kā? M- k-h- v-c-r- k-? ------------------ Mī kāhī vicārū kā?
May I just say something? मी----- ब-ल- -ा? म- क-ह- ब-ल- क-? म- क-ह- ब-ल- क-? ---------------- मी काही बोलू का? 0
M--k--ī-bō----ā? Mī kāhī bōlū kā? M- k-h- b-l- k-? ---------------- Mī kāhī bōlū kā?
He is not allowed to sleep in the park. त---ला -द्या----झो-ण्या-ी -र---ग- न-ह-. त-य-ल- उद-य-न-त झ-पण-य-च- परव-नग- न-ह-. त-य-ल- उ-्-ा-ा- झ-प-्-ा-ी प-व-न-ी न-ह-. --------------------------------------- त्याला उद्यानात झोपण्याची परवानगी नाही. 0
T-----ud-ān-t- -hō--ṇyāc---ar-v--a-ī --h-. Tyālā udyānāta jhōpaṇyācī paravānagī nāhī. T-ā-ā u-y-n-t- j-ō-a-y-c- p-r-v-n-g- n-h-. ------------------------------------------ Tyālā udyānāta jhōpaṇyācī paravānagī nāhī.
He is not allowed to sleep in the car. त्य-ला--ा--त-झो-----ची --वानग- --ह-. त-य-ल- ग-ड-त झ-पण-य-च- परव-नग- न-ह-. त-य-ल- ग-ड-त झ-प-्-ा-ी प-व-न-ी न-ह-. ------------------------------------ त्याला गाडीत झोपण्याची परवानगी नाही. 0
T-ā--------a-j---a-y----p---v--a---n---. Tyālā gāḍīta jhōpaṇyācī paravānagī nāhī. T-ā-ā g-ḍ-t- j-ō-a-y-c- p-r-v-n-g- n-h-. ---------------------------------------- Tyālā gāḍīta jhōpaṇyācī paravānagī nāhī.
He is not allowed to sleep at the train station. त्य--ा -ेल-वे----ेश-वर---प--य-च- पर-ा--- -ा-ी. त-य-ल- र-ल-व- स-ट-शनवर झ-पण-य-च- परव-नग- न-ह-. त-य-ल- र-ल-व- स-ट-श-व- झ-प-्-ा-ी प-व-न-ी न-ह-. ---------------------------------------------- त्याला रेल्वे स्टेशनवर झोपण्याची परवानगी नाही. 0
Tyā-ā-rēl-- -ṭ-----var- jhōp--y--ī pa-av--agī nā--. Tyālā rēlvē sṭēśanavara jhōpaṇyācī paravānagī nāhī. T-ā-ā r-l-ē s-ē-a-a-a-a j-ō-a-y-c- p-r-v-n-g- n-h-. --------------------------------------------------- Tyālā rēlvē sṭēśanavara jhōpaṇyācī paravānagī nāhī.
May we take a seat? आ---ी--सू----ो -ा? आम-ह- बस- शकत- क-? आ-्-ी ब-ू श-त- क-? ------------------ आम्ही बसू शकतो का? 0
Ām-- b--ū-śaka-ō---? Āmhī basū śakatō kā? Ā-h- b-s- ś-k-t- k-? -------------------- Āmhī basū śakatō kā?
May we have the menu? आम्-ांला --न-यू-मि---शक-- -ा? आम-ह--ल- म-न-य- म-ळ- शक-ल क-? आ-्-ा-ल- म-न-य- म-ळ- श-े- क-? ----------------------------- आम्हांला मेन्यू मिळू शकेल का? 0
Āmhā-lā-mē-'y--mi---śa-ē-a k-? Āmhānlā mēn'yū miḷū śakēla kā? Ā-h-n-ā m-n-y- m-ḷ- ś-k-l- k-? ------------------------------ Āmhānlā mēn'yū miḷū śakēla kā?
May we pay separately? आ---------------े -ैसे -ेऊ श-तो-का? आम-ह- व-गळ- व-गळ- प-स- द-ऊ शकत- क-? आ-्-ी व-ग-े व-ग-े प-स- द-ऊ श-त- क-? ----------------------------------- आम्ही वेगळे वेगळे पैसे देऊ शकतो का? 0
Ā--- -ēga-ē--ēga-- -a-sē----ū-ś-k--ō-k-? Āmhī vēgaḷē vēgaḷē paisē dē'ū śakatō kā? Ā-h- v-g-ḷ- v-g-ḷ- p-i-ē d-'- ś-k-t- k-? ---------------------------------------- Āmhī vēgaḷē vēgaḷē paisē dē'ū śakatō kā?

How the brain learns new words

When we learn new vocabulary, our brain stores new content. Learning only works with constant repetition. How well our brain stores words is dependent on multiple factors. But the most important thing is that we review vocabulary on a regular basis. Only words that we use or write often get stored. It could be said that these words are archived like images. This principle of learning is also true in apes. Apes can learn to ‘read’ words, if they see them often enough. Although they don't understand the words, they recognize them by their form. In order to speak a language fluently, we need many words. For that, the vocabulary must be well organized. Because our memory functions like an archive. In order to find a word quickly, it must know where to search. Therefore it's better to learn words in a particular context. Then our brain will always be able to open the correct ‘file’. But even that which we have learned well can be forgotten. In this case, the knowledge moves from the active into the passive memory. By forgetting, we free ourselves of knowledge we don't need. This is how our brain makes room for new and more important things. Therefore, it is important that we activate our knowledge on a regular basis. But that which is in the passive memory isn't lost forever. When we see a forgotten word, we remember it again. We learn that which we've learned before more quickly the second time. He who wants to expand his vocabulary must also expand his hobbies. Because each of us has certain interests. Therefore, we typically busy ourselves with the same things. But a language consists of many different semantic fields. A person interested in politics should also read sports papers sometime!