Phrasebook

en Past tense 2   »   mr भूतकाळ २

82 [eighty-two]

Past tense 2

Past tense 2

८२ [ब्याऐंशी]

82 [Byā\'ainśī]

भूतकाळ २

[bhūtakāḷa 2]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Marathi Play More
Did you have to call an ambulance? तु-- रू----ा-ि-- --ल---ी ---ली--ा? त-ल- र-ग-णव-ह-क- ब-लव-व- ल-गल- क-? त-ल- र-ग-ण-ा-ि-ा ब-ल-ा-ी ल-ग-ी क-? ---------------------------------- तुला रूग्णवाहिका बोलवावी लागली का? 0
tu-ā-rū-ṇa-ā--k- b--avāvī l----ī--ā? tulā rūgṇavāhikā bōlavāvī lāgalī kā? t-l- r-g-a-ā-i-ā b-l-v-v- l-g-l- k-? ------------------------------------ tulā rūgṇavāhikā bōlavāvī lāgalī kā?
Did you have to call the doctor? तु----ॉक्टर-ब---ा-ा ल---- का? त-ल- ड-क-टर ब-लव-व- ल-गल- क-? त-ल- ड-क-ट- ब-ल-ा-ा ल-ग-ा क-? ----------------------------- तुला डॉक्टर बोलवावा लागला का? 0
T----ḍŏ---r- b-la--vā -ā-alā kā? Tulā ḍŏkṭara bōlavāvā lāgalā kā? T-l- ḍ-k-a-a b-l-v-v- l-g-l- k-? -------------------------------- Tulā ḍŏkṭara bōlavāvā lāgalā kā?
Did you have to call the police? तुला--ोल----ना-बो-वा-े -ाग-े-क-? त-ल- प-ल-स--न- ब-लव-व- ल-गल- क-? त-ल- प-ल-स-ं-ा ब-ल-ा-े ल-ग-े क-? -------------------------------- तुला पोलीसांना बोलवावे लागले का? 0
T-l----lī-------ōl-v--- l--al- -ā? Tulā pōlīsānnā bōlavāvē lāgalē kā? T-l- p-l-s-n-ā b-l-v-v- l-g-l- k-? ---------------------------------- Tulā pōlīsānnā bōlavāvē lāgalē kā?
Do you have the telephone number? I had it just now. आपल-य-कड- --ल-फोन-क्र-ा-क-आ-- -ा- -ाझ्------आत-त-च ह-ता. आपल-य-कड- ट-ल-फ-न क-रम--क आह- क-? म-झ-य-कड- आत-त-च ह-त-. आ-ल-य-क-े ट-ल-फ-न क-र-ा-क आ-े क-? म-झ-य-क-े आ-्-ा- ह-त-. -------------------------------------------------------- आपल्याकडे टेलिफोन क्रमांक आहे का? माझ्याकडे आत्ताच होता. 0
Āpal---aḍē ṭ-l---ōna -ra--ṅ-a-āhē -ā? --j--ā--ḍ----t-c---ō--. Āpalyākaḍē ṭēliphōna kramāṅka āhē kā? Mājhyākaḍē āttāca hōtā. Ā-a-y-k-ḍ- ṭ-l-p-ō-a k-a-ā-k- ā-ē k-? M-j-y-k-ḍ- ā-t-c- h-t-. ------------------------------------------------------------- Āpalyākaḍē ṭēliphōna kramāṅka āhē kā? Mājhyākaḍē āttāca hōtā.
Do you have the address? I had it just now. आ-ल्य------त-ता-आह--क-?---झ्-ाकडे आ--ता- ह-ता. आपल-य-कड- पत-त- आह- क-? म-झ-य-कड- आत-त-च ह-त-. आ-ल-य-क-े प-्-ा आ-े क-? म-झ-य-क-े आ-्-ा- ह-त-. ---------------------------------------------- आपल्याकडे पत्ता आहे का? माझ्याकडे आत्ताच होता. 0
Ā--l-ā-aḍē-p-ttā-ā-- --- Mājh-ā-aḍē āt-āca-h--ā. Āpalyākaḍē pattā āhē kā? Mājhyākaḍē āttāca hōtā. Ā-a-y-k-ḍ- p-t-ā ā-ē k-? M-j-y-k-ḍ- ā-t-c- h-t-. ------------------------------------------------ Āpalyākaḍē pattā āhē kā? Mājhyākaḍē āttāca hōtā.
Do you have the city map? I had it just now. आ--्या--े--हर----न---- आह- -ा- म--्-ाक-े--त-त---ह-ता. आपल-य-कड- शहर-च- नक-श- आह- क-? म-झ-य-कड- आत-त-च ह-त-. आ-ल-य-क-े श-र-च- न-ा-ा आ-े क-? म-झ-य-क-े आ-्-ा- ह-त-. ----------------------------------------------------- आपल्याकडे शहराचा नकाशा आहे का? माझ्याकडे आत्ताच होता. 0
Ā--l-ā-a-ē --h---c---a------h- k-?-Mājh--k-ḍ---t---- h-t-. Āpalyākaḍē śaharācā nakāśā āhē kā? Mājhyākaḍē āttāca hōtā. Ā-a-y-k-ḍ- ś-h-r-c- n-k-ś- ā-ē k-? M-j-y-k-ḍ- ā-t-c- h-t-. ---------------------------------------------------------- Āpalyākaḍē śaharācā nakāśā āhē kā? Mājhyākaḍē āttāca hōtā.
Did he come on time? He could not come on time. तो -े---- --- क-- तो--े--व- -ेऊ-श--ा--ा-ी. त- व-ळ-वर आल- क-? त- व-ळ-वर य-ऊ शकल- न-ह-. त- व-ळ-व- आ-ा क-? त- व-ळ-व- य-ऊ श-ल- न-ह-. ------------------------------------------ तो वेळेवर आला का? तो वेळेवर येऊ शकला नाही. 0
Tō ----vara--lā-----T- v--ēv-r- y-'ū śak----n-hī. Tō vēḷēvara ālā kā? Tō vēḷēvara yē'ū śakalā nāhī. T- v-ḷ-v-r- ā-ā k-? T- v-ḷ-v-r- y-'- ś-k-l- n-h-. ------------------------------------------------- Tō vēḷēvara ālā kā? Tō vēḷēvara yē'ū śakalā nāhī.
Did he find the way? He could not find the way. त-य-ला रस्ता स-पडला क-- त--ाला-रस-ता-सा----शक-ा ना--. त-य-ल- रस-त- स-पडल- क-? त-य-ल- रस-त- स-पड- शकल- न-ह-. त-य-ल- र-्-ा स-प-ल- क-? त-य-ल- र-्-ा स-प-ू श-ल- न-ह-. ----------------------------------------------------- त्याला रस्ता सापडला का? त्याला रस्ता सापडू शकला नाही. 0
T---ā ra-t---ā-a---- kā? T-ā-- ra--- sā-a-ū--aka-ā ---ī. Tyālā rastā sāpaḍalā kā? Tyālā rastā sāpaḍū śakalā nāhī. T-ā-ā r-s-ā s-p-ḍ-l- k-? T-ā-ā r-s-ā s-p-ḍ- ś-k-l- n-h-. -------------------------------------------------------- Tyālā rastā sāpaḍalā kā? Tyālā rastā sāpaḍū śakalā nāhī.
Did he understand you? He could not understand me. त्यान---ु-ा----ून घे-ले---- तो---ा सम--------श-ला नाह-. त-य-न- त-ल- समज-न घ-तल- क-? त- मल- समज-न घ-ऊ शकल- न-ह-. त-य-न- त-ल- स-ज-न घ-त-े क-? त- म-ा स-ज-न घ-ऊ श-ल- न-ह-. ------------------------------------------------------- त्याने तुला समजून घेतले का? तो मला समजून घेऊ शकला नाही. 0
T---ē -ul----m---na g---a------ -ō---lā--am--ū-a-g---ū ś-kalā ---ī. Tyānē tulā samajūna ghētalē kā? Tō malā samajūna ghē'ū śakalā nāhī. T-ā-ē t-l- s-m-j-n- g-ē-a-ē k-? T- m-l- s-m-j-n- g-ē-ū ś-k-l- n-h-. ------------------------------------------------------------------- Tyānē tulā samajūna ghētalē kā? Tō malā samajūna ghē'ū śakalā nāhī.
Why could you not come on time? तू वेळेवर -ा---ह-------क--स? त- व-ळ-वर क- न-ह- य-ऊ शकल-स? त- व-ळ-व- क- न-ह- य-ऊ श-ल-स- ---------------------------- तू वेळेवर का नाही येऊ शकलास? 0
T- ---ē-ara -ā -ā-ī----ū -----ā-a? Tū vēḷēvara kā nāhī yē'ū śakalāsa? T- v-ḷ-v-r- k- n-h- y-'- ś-k-l-s-? ---------------------------------- Tū vēḷēvara kā nāhī yē'ū śakalāsa?
Why could you not find the way? तु-ा र---- क--न--ी-साप-ल-? त-ल- रस-त- क- न-ह- स-पडल-? त-ल- र-्-ा क- न-ह- स-प-ल-? -------------------------- तुला रस्ता का नाही सापडला? 0
Tulā---stā -ā-n-hī--āp-ḍ--ā? Tulā rastā kā nāhī sāpaḍalā? T-l- r-s-ā k- n-h- s-p-ḍ-l-? ---------------------------- Tulā rastā kā nāhī sāpaḍalā?
Why could you not understand him? तू---या---क- समज- -कल- नाही-? त- त-य-ल- क- समज- शकल- न-ह-स? त- त-य-ल- क- स-ज- श-ल- न-ह-स- ----------------------------- तू त्याला का समजू शकला नाहीस? 0
T--t---ā ----am-jū-ś-kal--n-h---? Tū tyālā kā samajū śakalā nāhīsa? T- t-ā-ā k- s-m-j- ś-k-l- n-h-s-? --------------------------------- Tū tyālā kā samajū śakalā nāhīsa?
I could not come on time because there were no buses. मी-वेळे----ेऊ -कलो-ना-ी- क-र- ब--स् -ा-ू----हत---. म- व-ळ-वर य-ऊ शकल- न-ह-, क-रण बस-स- च-ल- नव-हत-य-. म- व-ळ-व- य-ऊ श-ल- न-ह-, क-र- ब-े-् च-ल- न-्-त-य-. -------------------------------------------------- मी वेळेवर येऊ शकलो नाही, कारण बसेस् चालू नव्हत्या. 0
Mī-vē---ar--y----śa-a-ō---h-,---raṇa basē---ā-ū na-h-t--. Mī vēḷēvara yē'ū śakalō nāhī, kāraṇa basēs cālū navhatyā. M- v-ḷ-v-r- y-'- ś-k-l- n-h-, k-r-ṇ- b-s-s c-l- n-v-a-y-. --------------------------------------------------------- Mī vēḷēvara yē'ū śakalō nāhī, kāraṇa basēs cālū navhatyā.
I could not find the way because I had no city map. मला-र--त------- ---- नाह- कारण-म----ाक-े-श--ाच--नक--- न-्---. मल- रस-त- स-पड- शकल- न-ह- क-रण म-झ-य-कड- शहर-च- नक-श- नव-हत-. म-ा र-्-ा स-प-ू श-ल- न-ह- क-र- म-झ-य-क-े श-र-च- न-ा-ा न-्-त-. ------------------------------------------------------------- मला रस्ता सापडू शकला नाही कारण माझ्याकडे शहराचा नकाशा नव्हता. 0
Mal- rastā -ā---ū-śak--ā-nāhī ---aṇa---jh--ka-- ---a--cā-nak-ś--n-v-at-. Malā rastā sāpaḍū śakalā nāhī kāraṇa mājhyākaḍē śaharācā nakāśā navhatā. M-l- r-s-ā s-p-ḍ- ś-k-l- n-h- k-r-ṇ- m-j-y-k-ḍ- ś-h-r-c- n-k-ś- n-v-a-ā- ------------------------------------------------------------------------ Malā rastā sāpaḍū śakalā nāhī kāraṇa mājhyākaḍē śaharācā nakāśā navhatā.
I could not understand him because the music was so loud. म- त्याल- सम-- -कल--न--ी -ारण--ंग-- ख-- -ोठ--ा-े वाज- -ो-े. म- त-य-ल- समज- शकल- न-ह- क-रण स-ग-त ख-प म-ठ-य-न- व-जत ह-त-. म- त-य-ल- स-ज- श-ल- न-ह- क-र- स-ग-त ख-प म-ठ-य-न- व-ज- ह-त-. ----------------------------------------------------------- मी त्याला समजू शकलो नाही कारण संगीत खूप मोठ्याने वाजत होते. 0
M--tyā-ā -a-aj- -ak-lō ---- -ā-a-a -aṅ-ī-a ----- mō---ā-ē-vāj--a hō-ē. Mī tyālā samajū śakalō nāhī kāraṇa saṅgīta khūpa mōṭhyānē vājata hōtē. M- t-ā-ā s-m-j- ś-k-l- n-h- k-r-ṇ- s-ṅ-ī-a k-ū-a m-ṭ-y-n- v-j-t- h-t-. ---------------------------------------------------------------------- Mī tyālā samajū śakalō nāhī kāraṇa saṅgīta khūpa mōṭhyānē vājata hōtē.
I had to take a taxi. म----ॅक-सी---या-- ----ी. मल- ट-क-स- घ-य-व- ल-गल-. म-ा ट-क-स- घ-य-व- ल-ग-ी- ------------------------ मला टॅक्सी घ्यावी लागली. 0
M-lā---ks-----ā-- -āgalī. Malā ṭĕksī ghyāvī lāgalī. M-l- ṭ-k-ī g-y-v- l-g-l-. ------------------------- Malā ṭĕksī ghyāvī lāgalī.
I had to buy a city map. मला -ह-ा-ा न-ाशा--------रा----ाग--. मल- शहर-च- नक-श- खर-द- कर-व- ल-गल-. म-ा श-र-च- न-ा-ा ख-े-ी क-ा-ा ल-ग-ा- ----------------------------------- मला शहराचा नकाशा खरेदी करावा लागला. 0
Ma-ā ś-h--ā-ā na--śā kh-rēd--k-rā---l--a--. Malā śaharācā nakāśā kharēdī karāvā lāgalā. M-l- ś-h-r-c- n-k-ś- k-a-ē-ī k-r-v- l-g-l-. ------------------------------------------- Malā śaharācā nakāśā kharēdī karāvā lāgalā.
I had to switch off the radio. मल- ----ओ--ंद-क-ावा -ा---. मल- र-ड-ओ ब-द कर-व- ल-गल-. म-ा र-ड-ओ ब-द क-ा-ा ल-ग-ा- -------------------------- मला रेडिओ बंद करावा लागला. 0
M-lā------- b---a---rāv--l---lā. Malā rēḍi'ō banda karāvā lāgalā. M-l- r-ḍ-'- b-n-a k-r-v- l-g-l-. -------------------------------- Malā rēḍi'ō banda karāvā lāgalā.

Learn foreign languages better overseas!

Adults do not learn languages as easily as children. Their brain is completely developed. Therefore, it can't establish new networks as easily anymore. But one can still learn a language very well as an adult! In order to do so, one must travel to the country where the language is spoken. A foreign language is learned especially effectively overseas. Anyone who has ever taken a language holiday knows this. One learns a new language better in its natural environment. A new study has just come to an interesting conclusion. It shows that a person learns a new language differently overseas as well! The brain can process the foreign language like the native language. Researchers have long believed that there are different learning processes. Now an experiment seems to have proven that. A group of test subjects had to learn a fictional language. Part of the test subjects went to regular lessons. The other part learned in a simulated overseas situation. These test subjects had to orient themselves in the foreign setting. Everyone with whom they had contact spoke the new language. The test subjects of this group were therefore not typical language students. They belonged to an unfamiliar community of speakers. This way they were forced to get help quickly with the new language. After a while the test subjects were tested. Both groups demonstrated an equally good knowledge of the new language. But their brains processed the foreign language differently! Those that learned ‘overseas’ showed striking brain activities. Their brain processed the foreign grammar like their own language. The same mechanisms were identified in native speakers. A language holiday is the nicest and most effective form of learning!