Phrasebook

en On the train   »   mr ट्रेनमध्ये

34 [thirty-four]

On the train

On the train

३४ [चौतीस]

34 [Cautīsa]

ट्रेनमध्ये

[ṭrēnamadhyē]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Marathi Play More
Is that the train to Berlin? ही -----न-ा---ट---न-आ-े का? ह- बर-ल-नस-ठ- ट-र-न आह- क-? ह- ब-्-ि-स-ठ- ट-र-न आ-े क-? --------------------------- ही बर्लिनसाठी ट्रेन आहे का? 0
hī b-r-i--s-------ē------ k-? hī barlinasāṭhī ṭrēna āhē kā? h- b-r-i-a-ā-h- ṭ-ē-a ā-ē k-? ----------------------------- hī barlinasāṭhī ṭrēna āhē kā?
When does the train leave? ही ट---- --- स---े? ह- ट-र-न कध- स-टत-? ह- ट-र-न क-ी स-ट-े- ------------------- ही ट्रेन कधी सुटते? 0
Hī ṭrēna -a-hī su--t-? Hī ṭrēna kadhī suṭatē? H- ṭ-ē-a k-d-ī s-ṭ-t-? ---------------------- Hī ṭrēna kadhī suṭatē?
When does the train arrive in Berlin? ट-----ब--ल--ल--क-- य--े? ट-र-न बर-ल-नल- कध- य-त-? ट-र-न ब-्-ि-ल- क-ी य-त-? ------------------------ ट्रेन बर्लिनला कधी येते? 0
Ṭr--a -arlin-lā-kad-ī-yētē? Ṭrēna barlinalā kadhī yētē? Ṭ-ē-a b-r-i-a-ā k-d-ī y-t-? --------------------------- Ṭrēna barlinalā kadhī yētē?
Excuse me, may I pass? मा- -----मी --ढ--जा- का? म-फ कर-, म- प-ढ- ज-ऊ क-? म-फ क-ा- म- प-ढ- ज-ऊ क-? ------------------------ माफ करा, मी पुढे जाऊ का? 0
M-pha k--ā, m-----h- j-'ū-kā? Māpha karā, mī puḍhē jā'ū kā? M-p-a k-r-, m- p-ḍ-ē j-'- k-? ----------------------------- Māpha karā, mī puḍhē jā'ū kā?
I think this is my seat. म-- -ाटत- -- सी- --झी आ-े. मल- व-टत- ह- स-ट म-झ- आह-. म-ा व-ट-े ह- स-ट म-झ- आ-े- -------------------------- मला वाटते ही सीट माझी आहे. 0
M-lā----a---hī----- -āj-- āhē. Malā vāṭatē hī sīṭa mājhī āhē. M-l- v-ṭ-t- h- s-ṭ- m-j-ī ā-ē- ------------------------------ Malā vāṭatē hī sīṭa mājhī āhē.
I think you’re sitting in my seat. म------ते क- आ-ण म-झ्-ा ---वर-ब--ा - ---्या आहात. मल- व-टत- क- आपण म-झ-य- स-टवर बसल- / बसल-य- आह-त. म-ा व-ट-े क- आ-ण म-झ-य- स-ट-र ब-ल- / ब-ल-य- आ-ा-. ------------------------------------------------- मला वाटते की आपण माझ्या सीटवर बसला / बसल्या आहात. 0
Ma-ā ---a-ē-k--ā-aṇ- māj-y- sī-a-----bas--ā/ b-----ā---āta. Malā vāṭatē kī āpaṇa mājhyā sīṭavara basalā/ basalyā āhāta. M-l- v-ṭ-t- k- ā-a-a m-j-y- s-ṭ-v-r- b-s-l-/ b-s-l-ā ā-ā-a- ----------------------------------------------------------- Malā vāṭatē kī āpaṇa mājhyā sīṭavara basalā/ basalyā āhāta.
Where is the sleeper? स्लीपर-ोच -ुठ--आहे? स-ल-परक-च क-ठ- आह-? स-ल-प-क-च क-ठ- आ-े- ------------------- स्लीपरकोच कुठे आहे? 0
Sl--ara-ōc- k-ṭhē ā--? Slīparakōca kuṭhē āhē? S-ī-a-a-ō-a k-ṭ-ē ā-ē- ---------------------- Slīparakōca kuṭhē āhē?
The sleeper is at the end of the train. स्-----ो--ट्-े-च्---शे-टी -हे. स-ल-परक-च ट-र-नच-य- श-वट- आह-. स-ल-प-क-च ट-र-न-्-ा श-व-ी आ-े- ------------------------------ स्लीपरकोच ट्रेनच्या शेवटी आहे. 0
Slīp-r-k-----rē---yā---v-ṭī-ā--. Slīparakōca ṭrēnacyā śēvaṭī āhē. S-ī-a-a-ō-a ṭ-ē-a-y- ś-v-ṭ- ā-ē- -------------------------------- Slīparakōca ṭrēnacyā śēvaṭī āhē.
And where is the dining car? – At the front. आ-ि -ो-न-ान -ु-- -हे- - --र-व-त-ला. आण- भ-जनय-न क-ठ- आह-? – स-र-व-त-ल-. आ-ि भ-ज-य-न क-ठ- आ-े- – स-र-व-त-ल-. ----------------------------------- आणि भोजनयान कुठे आहे? – सुरुवातीला. 0
Āṇ--b-ōjanayāna-k-ṭhē-ā--?-– -----āt---. Āṇi bhōjanayāna kuṭhē āhē? – Suruvātīlā. Ā-i b-ō-a-a-ā-a k-ṭ-ē ā-ē- – S-r-v-t-l-. ---------------------------------------- Āṇi bhōjanayāna kuṭhē āhē? – Suruvātīlā.
Can I sleep below? मी -ा---झ--ू -क-- - -कते-क-? म- ख-ल- झ-प- शकत- / शकत- क-? म- ख-ल- झ-प- श-त- / श-त- क-? ---------------------------- मी खाली झोपू शकतो / शकते का? 0
M- -h--ī -h-pū-ś-k-tō/ śak-tē-k-? Mī khālī jhōpū śakatō/ śakatē kā? M- k-ā-ī j-ō-ū ś-k-t-/ ś-k-t- k-? --------------------------------- Mī khālī jhōpū śakatō/ śakatē kā?
Can I sleep in the middle? म- मध--- झो-ू -क---/ --ते --? म- मध-य- झ-प- शकत- / शकत- क-? म- म-्-े झ-प- श-त- / श-त- क-? ----------------------------- मी मध्ये झोपू शकतो / शकते का? 0
M- m----ē--h--ū -aka--/-ś--a-ē k-? Mī madhyē jhōpū śakatō/ śakatē kā? M- m-d-y- j-ō-ū ś-k-t-/ ś-k-t- k-? ---------------------------------- Mī madhyē jhōpū śakatō/ śakatē kā?
Can I sleep at the top? मी-व--झ-पू शकत- / -क-----? म- वर झ-प- शकत- / शकत- क-? म- व- झ-प- श-त- / श-त- क-? -------------------------- मी वर झोपू शकतो / शकते का? 0
Mī v-ra j---ū-śak-t-/-ś-kat----? Mī vara jhōpū śakatō/ śakatē kā? M- v-r- j-ō-ū ś-k-t-/ ś-k-t- k-? -------------------------------- Mī vara jhōpū śakatō/ śakatē kā?
When will we get to the border? आ-- -ीमे-र --ी प-ह---ार? आपण स-म-वर कध- प-ह-चण-र? आ-ण स-म-व- क-ी प-ह-च-ा-? ------------------------ आपण सीमेवर कधी पोहोचणार? 0
Āp-ṇ--s-mē--ra ----- pō--c-ṇā--? Āpaṇa sīmēvara kadhī pōhōcaṇāra? Ā-a-a s-m-v-r- k-d-ī p-h-c-ṇ-r-? -------------------------------- Āpaṇa sīmēvara kadhī pōhōcaṇāra?
How long does the journey to Berlin take? बर्लिन-र---त-्य--प्--ा---- क-ती--े-----तो? बर-ल-नपर-य-तच-य- प-रव-स-ल- क-त- व-ळ ल-गत-? ब-्-ि-प-्-ं-च-य- प-र-ा-ा-ा क-त- व-ळ ल-ग-ो- ------------------------------------------ बर्लिनपर्यंतच्या प्रवासाला किती वेळ लागतो? 0
Ba-l-na--rya-ta--- p-a--s--ā ki-ī v-ḷa -āg-t-? Barlinaparyantacyā pravāsālā kitī vēḷa lāgatō? B-r-i-a-a-y-n-a-y- p-a-ā-ā-ā k-t- v-ḷ- l-g-t-? ---------------------------------------------- Barlinaparyantacyā pravāsālā kitī vēḷa lāgatō?
Is the train delayed? ट्र-न ----ा---ल--आह---ा? ट-र-न उश-र- च-लत आह- क-? ट-र-न उ-ि-ा च-ल- आ-े क-? ------------------------ ट्रेन उशिरा चालत आहे का? 0
Ṭ-ēn---ś--- cālata-ā-ē--ā? Ṭrēna uśirā cālata āhē kā? Ṭ-ē-a u-i-ā c-l-t- ā-ē k-? -------------------------- Ṭrēna uśirā cālata āhē kā?
Do you have something to read? आप-्या-वळ -ा-ण-य-सा-ी --ही --े --? आपल-य-जवळ व-चण-य-स-ठ- क-ह- आह- क-? आ-ल-य-ज-ळ व-च-्-ा-ा-ी क-ह- आ-े क-? ---------------------------------- आपल्याजवळ वाचण्यासाठी काही आहे का? 0
Ā-alyā-avaḷ-------y--āṭhī---hī-ā---kā? Āpalyājavaḷa vācaṇyāsāṭhī kāhī āhē kā? Ā-a-y-j-v-ḷ- v-c-ṇ-ā-ā-h- k-h- ā-ē k-? -------------------------------------- Āpalyājavaḷa vācaṇyāsāṭhī kāhī āhē kā?
Can one get something to eat and to drink here? इथ----ण-या-प---या-------ही--ि---शक----ा? इथ- ख-ण-य--प-ण-य-स-ठ- क-ह- म-ळ- शकत- क-? इ-े ख-ण-य---ि-्-ा-ा-ी क-ह- म-ळ- श-त- क-? ---------------------------------------- इथे खाण्या-पिण्यासाठी काही मिळू शकते का? 0
It-ē-k-āṇyā------s--h----hī mi-ū-ś--atē -ā? Ithē khāṇyā-piṇyāsāṭhī kāhī miḷū śakatē kā? I-h- k-ā-y---i-y-s-ṭ-ī k-h- m-ḷ- ś-k-t- k-? ------------------------------------------- Ithē khāṇyā-piṇyāsāṭhī kāhī miḷū śakatē kā?
Could you please wake me up at 7 o’clock? आ---मल--७-व--त- उठव---का? आपण मल- ७ व-जत- उठव-ल क-? आ-ण म-ा ७ व-ज-ा उ-व-ल क-? ------------------------- आपण मला ७ वाजता उठवाल का? 0
Āpaṇa--a-- - vājatā u-h--āla --? Āpaṇa malā 7 vājatā uṭhavāla kā? Ā-a-a m-l- 7 v-j-t- u-h-v-l- k-? -------------------------------- Āpaṇa malā 7 vājatā uṭhavāla kā?

Babies are lip readers!

When babies are learning to speak, they pay attention to their parents' mouths. Developmental psychologists have figured this out. Babies begin to read lips around six months of age. This way they learn how they must form their mouth to produce sounds. When babies are a year old, they can already understand a few words. From this age on they begin to look people in the eyes again. In doing so they get a lot of important information. By looking into their eyes, they can tell if their parents are happy or sad. They get to know the world of feelings in this way. It gets interesting when someone speaks to them in a foreign language. Then babies begin to read lips all over again. In this way they learn how to form foreign sounds as well. Therefore, when you speak with babies you should always look at them. Aside from that, babies need dialogue for their language development. In particular, parents often repeat what babies say. Babies thus receive feedback. That is very important for infants. Then they know that they are understood. This confirmation motivates babies. They continue to have fun learning to speak. So it's not enough to play audiotapes for babies. Studies prove that babies really are able to read lips. In experiments, infants were shown videos without sound. There were both native language and foreign language videos. The babies looked longer at the videos in their own language. They were noticeably more attentive in doing so. But the first words of babies are the same worldwide. ‘Mum’ and ‘Dad’ – easy to say in all languages!
Did you know?
Polish is counted among the West Slavic languages. It is the native language of more than 45 million people. These people live primarily in Poland and in several Eastern European countries. Polish emigrants took their language to other continents as well. As a result, there are approximately 60 million Polish speakers worldwide. It is the most-spoken Slavic language after Russian. Polish is closely related to Czech and Slovakian. The modern Polish language developed from different dialects. Today there are hardly any dialects because most Poles use the standard language. The Polish alphabet is written in Latin letters and consists of 35 letters. The last but one syllable of a word is always accented. The grammar contains seven cases and three genders. This means almost every word ending is declined or conjugated. As a result Polish is not necessarily considered the easiest of languages. But it will soon be one of the more important European languages!