Phrasebook

Adjectives 2   »  
विशेषणे २

79 [seventy-nine]

Adjectives 2

Adjectives 2

७९ [एकोणऐंशी]

79 [ēkōṇa\'ainśī]

+

विशेषणे २

[viśēṣaṇē 2]

You can click on each blank to see the text or:   

English (UK) Marathi Play More
I am wearing a blue dress. मी न--- प---- घ---- आ--. मी निळा पोषाख घातला आहे. 0
mī n--- p------ g------ ā--. mī niḷā pōṣākha ghātalā āhē.
+
I am wearing a red dress. मी ल-- प---- घ---- आ--. मी लाल पोषाख घातला आहे. 0
Mī l--- p------ g------ ā--. Mī lāla pōṣākha ghātalā āhē.
+
I am wearing a green dress. मी ह---- प---- घ---- आ--. मी हिरवा पोषाख घातला आहे. 0
Mī h----- p------ g------ ā--. Mī hiravā pōṣākha ghātalā āhē.
+
     
I’m buying a black bag. मी क--- ब-- ख---- क-- आ--. मी काळी बॅग खरेदी करत आहे. 0
Mī k--- b--- k------ k----- ā--. Mī kāḷī bĕga kharēdī karata āhē.
+
I’m buying a brown bag. मी त----- ब-- ख---- क-- आ--. मी तपकिरी बॅग खरेदी करत आहे. 0
Mī t------- b--- k------ k----- ā--. Mī tapakirī bĕga kharēdī karata āhē.
+
I’m buying a white bag. मी प----- ब-- ख---- क-- आ--. मी पांढरी बॅग खरेदी करत आहे. 0
Mī p------- b--- k------ k----- ā--. Mī pāṇḍharī bĕga kharēdī karata āhē.
+
     
I need a new car. मल- ए- न--- क-- प-----. मला एक नवीन कार पाहिजे. 0
Ma-- ē-- n----- k--- p-----. Malā ēka navīna kāra pāhijē.
+
I need a fast car. मल- ए- व----- क-- प-----. मला एक वेगवान कार पाहिजे. 0
Ma-- ē-- v------- k--- p-----. Malā ēka vēgavāna kāra pāhijē.
+
I need a comfortable car. मल- ए- आ------- क-- प-----. मला एक आरामदायी कार पाहिजे. 0
Ma-- ē-- ā-------- k--- p-----. Malā ēka ārāmadāyī kāra pāhijē.
+
     
An old lady lives at the top. वर ए- म------- स----- र--- आ--. वर एक म्हातारी स्त्री राहत आहे. 0
Va-- ē-- m------ s--- r----- ā--. Vara ēka mhātārī strī rāhata āhē.
+
A fat lady lives at the top. वर ए- ल--- स----- र--- आ--. वर एक लठ्ठ स्त्री राहत आहे. 0
Va-- ē-- l------ s--- r----- ā--. Vara ēka laṭhṭha strī rāhata āhē.
+
A curious lady lives below. खा-- ए- ज------- स----- र--- आ--. खाली एक जिज्ञासू स्त्री राहत आहे. 0
Kh--- ē-- j------ s--- r----- ā--. Khālī ēka jijñāsū strī rāhata āhē.
+
     
Our guests were nice people. आम-- प----- च----- ल-- ह---. आमचे पाहुणे चांगले लोक होते. 0
Ām--- p----- c------ l--- h---. Āmacē pāhuṇē cāṅgalē lōka hōtē.
+
Our guests were polite people. आम-- प----- न--- ल-- ह---. आमचे पाहुणे नम्र लोक होते. 0
Ām--- p----- n---- l--- h---. Āmacē pāhuṇē namra lōka hōtē.
+
Our guests were interesting people. आम-- प----- व----------- ल-- ह---. आमचे पाहुणे वैशिष्टपूर्ण लोक होते. 0
Ām--- p----- v------------ l--- h---. Āmacē pāhuṇē vaiśiṣṭapūrṇa lōka hōtē.
+
     
I have lovely children. मा-- म--- प----- आ---. माझी मुले प्रेमळ आहेत. 0
Mā--- m--- p------ ā----. Mājhī mulē prēmaḷa āhēta.
+
But the neighbours have naughty children. पण श--- – य---- म--- ख---- आ---. पण शेजा – यांची मुले खोडकर आहेत. 0
Pa-- ś--- – y----- m--- k-------- ā----. Paṇa śējā – yān̄cī mulē khōḍakara āhēta.
+
Are your children well behaved? आप-- म--- स-------- आ--- क-? आपली मुले सुस्वभावी आहेत का? 0
Āp--- m--- s--------- ā---- k-? Āpalī mulē susvabhāvī āhēta kā?
+
     

One language, many varieties

Even if we only speak one language, we speak many languages. For no language is a self-contained system. Every language shows many different dimensions. Language is a living system. Speakers always orient themselves towards their conversation partners. Therefore, people vary the language they speak. These varieties appear in various forms. For example, every language has a history. It has changed and will continue to change. This can be recognized in the fact that old people speak differently than young people. There are also various dialects in most languages. However, many dialect speakers can adapt to their environment. In certain situations they speak the standard language. Different social groups have different languages. Youth language or hunter's jargon are examples of this. Most people speak differently at work than they do at home. Many also use a professional jargon at work. Differences also appear in spoken and written language. Spoken language is typically much simpler than written. The difference can be quite large. This is the case when written languages don't change for a long time. Speakers then must learn to use the language in written form first. The language of women and men is often different as well. This difference isn't that great in western societies. But there are countries in which women speak very differently from men. In some cultures, politeness has its own linguistic form. Speaking is therefore not at all so easy! We have to pay attention to many different things at the same time…