Phrasebook

en Past tense 1   »   mr भूतकाळ १

81 [eighty-one]

Past tense 1

Past tense 1

८१ [एक्याऐंशी]

81 [Ēkyā\'ainśī]

भूतकाळ १

[bhūtakāḷa 1]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Marathi Play More
to write ल-हि-े लि__ ल-ह-ण- ------ लिहिणे 0
l---ṇē l_____ l-h-ṇ- ------ lihiṇē
He wrote a letter. त्--ने--- पत्र ल-हिले. त्__ ए_ प__ लि___ त-य-न- ए- प-्- ल-ह-ल-. ---------------------- त्याने एक पत्र लिहिले. 0
tyān- ē-- pat----ihilē. t____ ē__ p____ l______ t-ā-ē ē-a p-t-a l-h-l-. ----------------------- tyānē ēka patra lihilē.
And she wrote a card. त-----क---र-- लि--ले. ति_ ए_ का__ लि___ त-न- ए- क-र-ड ल-ह-ल-. --------------------- तिने एक कार्ड लिहिले. 0
T-nē--ka--ā--a l-h--ē. T___ ē__ k____ l______ T-n- ē-a k-r-a l-h-l-. ---------------------- Tinē ēka kārḍa lihilē.
to read वाचणे वा__ व-च-े ----- वाचणे 0
V--aṇē V_____ V-c-ṇ- ------ Vācaṇē
He read a magazine. त्--ने एक ---तक-ल-क------. त्__ ए_ नि_____ वा___ त-य-न- ए- न-य-क-ल-क व-च-े- -------------------------- त्याने एक नियतकालिक वाचले. 0
t-ān- ē-- ----takā---a-------. t____ ē__ n___________ v______ t-ā-ē ē-a n-y-t-k-l-k- v-c-l-. ------------------------------ tyānē ēka niyatakālika vācalē.
And she read a book. आ-ि-तिने ए- -ुस-त- वाच-े. आ_ ति_ ए_ पु___ वा___ आ-ि त-न- ए- प-स-त- व-च-े- ------------------------- आणि तिने एक पुस्तक वाचले. 0
Āṇ- ti-ē ē-- pus-a-------lē. Ā__ t___ ē__ p______ v______ Ā-i t-n- ē-a p-s-a-a v-c-l-. ---------------------------- Āṇi tinē ēka pustaka vācalē.
to take घ--े घे_ घ-ण- ---- घेणे 0
G--ṇē G____ G-ē-ē ----- Ghēṇē
He took a cigarette. त्-ाने -क-स-ग---ट ---ली. त्__ ए_ सि___ घे___ त-य-न- ए- स-ग-र-ट घ-त-ी- ------------------------ त्याने एक सिगारेट घेतली. 0
ty--- ē----i---ēṭa-ghētalī. t____ ē__ s_______ g_______ t-ā-ē ē-a s-g-r-ṭ- g-ē-a-ī- --------------------------- tyānē ēka sigārēṭa ghētalī.
She took a piece of chocolate. त-न-----लेट-ा एक--ुकड- ---ल-. ति_ चॉ____ ए_ तु__ घे___ त-न- च-क-े-च- ए- त-क-ा घ-त-ा- ----------------------------- तिने चॉकलेटचा एक तुकडा घेतला. 0
T-nē cŏk-lē-acā --a--u-a-- g--tal-. T___ c_________ ē__ t_____ g_______ T-n- c-k-l-ṭ-c- ē-a t-k-ḍ- g-ē-a-ā- ----------------------------------- Tinē cŏkalēṭacā ēka tukaḍā ghētalā.
He was disloyal, but she was loyal. तो-ब--मा- होता- पण-----्र---णि---ोत-. तो बे___ हो__ प_ ती प्____ हो__ त- ब-ई-ा- ह-त-, प- त- प-र-म-ण-क ह-त-. ------------------------------------- तो बेईमान होता, पण ती प्रामाणिक होती. 0
T- bē'īm--- ----, p--- -- -r--āṇi-a h-t-. T_ b_______ h____ p___ t_ p________ h____ T- b-'-m-n- h-t-, p-ṇ- t- p-ā-ā-i-a h-t-. ----------------------------------------- Tō bē'īmāna hōtā, paṇa tī prāmāṇika hōtī.
He was lazy, but she was hard-working. तो----ी---त-- प--ती -ेहनती--ोती. तो आ__ हो__ प_ ती मे___ हो__ त- आ-श- ह-त-, प- त- म-ह-त- ह-त-. -------------------------------- तो आळशी होता, पण ती मेहनती होती. 0
Tō --a----ōt-,---ṇa -- m--anat- --tī. T_ ā____ h____ p___ t_ m_______ h____ T- ā-a-ī h-t-, p-ṇ- t- m-h-n-t- h-t-. ------------------------------------- Tō āḷaśī hōtā, paṇa tī mēhanatī hōtī.
He was poor, but she was rich. तो-गर-ब ----,-पण--- -्-ीमं- --त-. तो ग__ हो__ प_ ती श्___ हो__ त- ग-ी- ह-त-, प- त- श-र-म-त ह-त-. --------------------------------- तो गरीब होता, पण ती श्रीमंत होती. 0
Tō-garī-a -ōt----aṇa -- -rī---ta---t-. T_ g_____ h____ p___ t_ ś_______ h____ T- g-r-b- h-t-, p-ṇ- t- ś-ī-a-t- h-t-. -------------------------------------- Tō garība hōtā, paṇa tī śrīmanta hōtī.
He had no money, only debts. त्-ाच-य--डे ------व-हते,-फक्त -र----ोते. त्_____ पै_ न____ फ__ क__ हो__ त-य-च-य-क-े प-स- न-्-त-, फ-्- क-्- ह-त-. ---------------------------------------- त्याच्याकडे पैसे नव्हते, फक्त कर्ज होते. 0
Tyā-y--aḍē p--sē----ha--, -hakta-karja-----. T_________ p____ n_______ p_____ k____ h____ T-ā-y-k-ḍ- p-i-ē n-v-a-ē- p-a-t- k-r-a h-t-. -------------------------------------------- Tyācyākaḍē paisē navhatē, phakta karja hōtē.
He had no luck, only bad luck. त--ा------े स-द---नव्------क्त --र्-ैव ---े. त्_____ सु__ न____ फ__ दु___ हो__ त-य-च-य-क-े स-द-व न-्-त-, फ-्- द-र-द-व ह-त-. -------------------------------------------- त्याच्याकडे सुदैव नव्हते, फक्त दुर्दैव होते. 0
T--c----ḍē-suda-------hatē, -----a-d-rd-iv--hō--. T_________ s______ n_______ p_____ d_______ h____ T-ā-y-k-ḍ- s-d-i-a n-v-a-ē- p-a-t- d-r-a-v- h-t-. ------------------------------------------------- Tyācyākaḍē sudaiva navhatē, phakta durdaiva hōtē.
He had no success, only failure. त--ाच----डे -श-न-्-ते,-फ-्--अ-यश--ोते. त्_____ य_ न____ फ__ अ___ हो__ त-य-च-य-क-े य- न-्-त-, फ-्- अ-य- ह-त-. -------------------------------------- त्याच्याकडे यश नव्हते, फक्त अपयश होते. 0
Tyāc-ā-a---yaś--na--atē,-p--k-a --a-a---hōt-. T_________ y___ n_______ p_____ a______ h____ T-ā-y-k-ḍ- y-ś- n-v-a-ē- p-a-t- a-a-a-a h-t-. --------------------------------------------- Tyācyākaḍē yaśa navhatē, phakta apayaśa hōtē.
He was not satisfied, but dissatisfied. त- स-तुष-- नव्हत-, -- -स---ष-ट ह-त-. तो सं___ न____ त_ अ____ हो__ त- स-त-ष-ट न-्-त-, त- अ-ं-ु-्- ह-त-. ------------------------------------ तो संतुष्ट नव्हता, तर असंतुष्ट होता. 0
Tō-s--t---a n-v---ā--ta------nt-ṣṭa h-tā. T_ s_______ n_______ t___ a________ h____ T- s-n-u-ṭ- n-v-a-ā- t-r- a-a-t-ṣ-a h-t-. ----------------------------------------- Tō santuṣṭa navhatā, tara asantuṣṭa hōtā.
He was not happy, but sad. त-----दी--व्--------उद-स---ता. तो आ__ न____ त_ उ__ हो__ त- आ-ं-ी न-्-त-, त- उ-ा- ह-त-. ------------------------------ तो आनंदी नव्हता, तर उदास होता. 0
Tō ānan-ī-na-h------a-- u-ā-- ---ā. T_ ā_____ n_______ t___ u____ h____ T- ā-a-d- n-v-a-ā- t-r- u-ā-a h-t-. ----------------------------------- Tō ānandī navhatā, tara udāsa hōtā.
He was not friendly, but unfriendly. तो---त-रीप-र-ण-न----ा, -र -ै-भा-ा-ा-ह-ता. तो मै_____ न____ त_ वै____ हो__ त- म-त-र-प-र-ण न-्-त-, त- व-र-ा-ा-ा ह-त-. ----------------------------------------- तो मैत्रीपूर्ण नव्हता, तर वैरभावाचा होता. 0
Tō-mait-ī-ū--a -a--atā, tar--v------ā---ā--ō-ā. T_ m__________ n_______ t___ v___________ h____ T- m-i-r-p-r-a n-v-a-ā- t-r- v-i-a-h-v-c- h-t-. ----------------------------------------------- Tō maitrīpūrṇa navhatā, tara vairabhāvācā hōtā.

How children learn to speak properly

As soon as a person is born, he communicates with others. Babies cry when they want something. They can already say a few simple words at a few months of age. With two years, they can say sentences of about three words. You can't influence when children begin to speak. But you can influence how well children learn their native language! For that, however, you have to consider a few things. Above all, it's important that the child is always motivated when learning. He must recognize that he's succeeding in something when he speaks. Babies like a smile as positive feedback. Older children look for dialogue with their environment. They orient themselves towards the language of the people around them. Therefore the language skills of their parents and educators are important. Children must also learn that language is valuable! However, they should always have fun in the process. Reading aloud to them shows children how exciting language can be. Parents should also do as much as possible with their child. When a child experiences many things, he wants to talk about them. Children growing up bilingual need firm rules. They have to know which language should be spoken with whom. This way their brain can learn to differentiate between the two languages. When children start going to school, their language changes. They learn a new colloquial language. Then it's important that the parents pay attention to how their child speaks. Studies show that the first language is stamped on the brain forever. What we learn as children accompanies us for the rest of our lives. He who learns his native language properly as a child will profit from it later. He learns new things faster and better – not only foreign languages…