Phrasebook

en Questions – Past tense 2   »   pa ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਭੂਤਕਾਲ 2

86 [eighty-six]

Questions – Past tense 2

Questions – Past tense 2

86 [ਛਿਆਸੀ]

86 [Chi\'āsī]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਭੂਤਕਾਲ 2

[praśana – bhūtakāla 2]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Punjabi Play More
Which tie did you wear? ਤ-ੰ -ਿ-ੜ--ਟ-- ਲਗ-ਈ-ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿ__ ਟਾ_ ਲ__ ਹੈ_ ਤ-ੰ ਕ-ਹ-ੀ ਟ-ਈ ਲ-ਾ- ਹ-? ---------------------- ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈ ਲਗਾਈ ਹੈ? 0
t- --h--ī -ā-- --gā----ai? t_ k_____ ṭ___ l_____ h___ t- k-h-ṛ- ṭ-'- l-g-'- h-i- -------------------------- tū kihaṛī ṭā'ī lagā'ī hai?
Which car did you buy? ਤੂੰ---ਹੜ- ---ੀ ਖਰੀਦ----? ਤੂੰ ਕਿ__ ਗੱ_ ਖ__ ਹੈ_ ਤ-ੰ ਕ-ਹ-ੀ ਗ-ਡ- ਖ-ੀ-ੀ ਹ-? ------------------------ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ? 0
T- k-haṛ----ḍ--k--rī-- h-i? T_ k_____ g___ k______ h___ T- k-h-ṛ- g-ḍ- k-a-ī-ī h-i- --------------------------- Tū kihaṛī gaḍī kharīdī hai?
Which newspaper did you subscribe to? ਤੂ----ਹੜ- ----- ਲਗਵ--- ---ਆ --? ਤੂੰ ਕਿ__ ਅ___ ਲ____ ਹੋ__ ਹੈ_ ਤ-ੰ ਕ-ਹ-ਾ ਅ-ਬ-ਰ ਲ-ਵ-ਇ- ਹ-ਇ- ਹ-? ------------------------------- ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਲਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? 0
T- -i-a-ā a--abā-----ga---i-ā-h-'i-- h--? T_ k_____ a_______ l_________ h_____ h___ T- k-h-ṛ- a-h-b-r- l-g-v-'-'- h-'-'- h-i- ----------------------------------------- Tū kihaṛā akhabāra lagavā'i'ā hō'i'ā hai?
Who did you see? ਤ-ਸ-----ਸ-ੂ--ਦੇਖਿਆ-ਸੀ? ਤੁ_ ਕਿ__ ਦੇ__ ਸੀ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ਸ-ੂ- ਦ-ਖ-ਆ ਸ-? ---------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? 0
T--īṁ kis--ū -ēkh--- -ī? T____ k_____ d______ s__ T-s-ṁ k-s-n- d-k-i-ā s-? ------------------------ Tusīṁ kisanū dēkhi'ā sī?
Who did you meet? ਤ--ੀਂ --ਸ-ੂ- ਮ--ੇ -ੀ? ਤੁ_ ਕਿ__ ਮਿ_ ਸੀ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ਸ-ੂ- ਮ-ਲ- ਸ-? --------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ? 0
Tusī- -isa-ū --l- -ī? T____ k_____ m___ s__ T-s-ṁ k-s-n- m-l- s-? --------------------- Tusīṁ kisanū milē sī?
Who did you recognize? ਤੁ-ੀਂ ਕ---ੂੰ----ਚਾਣਿ- ਸ-? ਤੁ_ ਕਿ__ ਪ____ ਸੀ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ਸ-ੂ- ਪ-ਿ-ਾ-ਿ- ਸ-? ------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਸੀ? 0
T-sī- k-s--ū pa-ic-ṇ--ā-sī? T____ k_____ p_________ s__ T-s-ṁ k-s-n- p-h-c-ṇ-'- s-? --------------------------- Tusīṁ kisanū pahicāṇi'ā sī?
When did you get up? ਤੁਸੀ- ---- -ੱਠੇ -ੋ? ਤੁ_ ਕ_ ਉੱ_ ਹੋ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੋ- ਉ-ਠ- ਹ-? ------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋ? 0
T--ī--k--ōṁ uṭh- hō? T____ k____ u___ h__ T-s-ṁ k-d-ṁ u-h- h-? -------------------- Tusīṁ kadōṁ uṭhē hō?
When did you start? ਤੁ-ੀਂ-ਕਦੋਂ ---- ਕੀ---ਹੈ? ਤੁ_ ਕ_ ਆ__ ਕੀ_ ਹੈ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੋ- ਆ-ੰ- ਕ-ਤ- ਹ-? ------------------------ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ? 0
Tu--- k-d---ā-a--a -ītā----? T____ k____ ā_____ k___ h___ T-s-ṁ k-d-ṁ ā-a-h- k-t- h-i- ---------------------------- Tusīṁ kadōṁ ārabha kītā hai?
When did you finish? ਤ--ੀਂ---ੋਂ---- ਕੀ-ਾ--ੈ? ਤੁ_ ਕ_ ਖ__ ਕੀ_ ਹੈ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੋ- ਖ-ਮ ਕ-ਤ- ਹ-? ----------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? 0
Tusī---a--ṁ -h--am- kī-ā h--? T____ k____ k______ k___ h___ T-s-ṁ k-d-ṁ k-a-a-a k-t- h-i- ----------------------------- Tusīṁ kadōṁ khatama kītā hai?
Why did you wake up? ਤ---ਡ- ਦ --ੋਂ-ਖ--੍-- ਸੀ? ਤੁ__ ਦ ਕ_ ਖੁ__ ਸੀ_ ਤ-ਹ-ਡ- ਦ ਕ-ੋ- ਖ-ਲ-ਹ- ਸ-? ------------------------ ਤੁਹਾਡੀ ਦ ਕਦੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਸੀ? 0
Tuhā---da-k--ō--kh--'h--s-? T_____ d_ k____ k______ s__ T-h-ḍ- d- k-d-ṁ k-u-'-ī s-? --------------------------- Tuhāḍī da kadōṁ khul'hī sī?
Why did you become a teacher? ਤੁਸ-- ਅਧ--ਪਕ-ਕਿ-ਂ -ਣੇ-ਸ-? ਤੁ_ ਅ____ ਕਿ_ ਬ_ ਸੀ_ ਤ-ਸ-ਂ ਅ-ਿ-ਪ- ਕ-ਉ- ਬ-ੇ ਸ-? ------------------------- ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਸੀ? 0
Tus-ṁ -dhi-ā--k- --'u---a---sī? T____ a_________ k____ b___ s__ T-s-ṁ a-h-'-p-k- k-'-ṁ b-ṇ- s-? ------------------------------- Tusīṁ adhi'āpaka ki'uṁ baṇē sī?
Why did you take a taxi? ਤੁਸ-ਂ-ਟੈ-ਸ----ਉ---ਈ--ੈ? ਤੁ_ ਟੈ__ ਕਿ_ ਲ_ ਹੈ_ ਤ-ਸ-ਂ ਟ-ਕ-ੀ ਕ-ਉ- ਲ- ਹ-? ----------------------- ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਕਿਉਂ ਲਈ ਹੈ? 0
Tusī--ṭai-as----'u---a'ī-h-i? T____ ṭ______ k____ l___ h___ T-s-ṁ ṭ-i-a-ī k-'-ṁ l-'- h-i- ----------------------------- Tusīṁ ṭaikasī ki'uṁ la'ī hai?
Where did you come from? ਤੁ-ੀ--ਕਿ------- ਹੋ? ਤੁ_ ਕਿੱ_ ਆ_ ਹੋ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੱ-ੋ- ਆ- ਹ-? ------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? 0
Tu--ṁ --th---ā----ō? T____ k_____ ā__ h__ T-s-ṁ k-t-ō- ā-ē h-? -------------------- Tusīṁ kithōṁ ā'ē hō?
Where did you go? ਤ-----ਕਿੱ-ੇ--ਏ -ੀ? ਤੁ_ ਕਿੱ_ ਗ_ ਸੀ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੱ-ੇ ਗ- ਸ-? ------------------ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? 0
T-s-ṁ-k-t-ē --'- s-? T____ k____ g___ s__ T-s-ṁ k-t-ē g-'- s-? -------------------- Tusīṁ kithē ga'ē sī?
Where were you? ਤੁ-ੀ---ਿ-ਥ- ਸ-? ਤੁ_ ਕਿੱ_ ਸੀ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੱ-ੇ ਸ-? --------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? 0
Tusīṁ k-th- sī? T____ k____ s__ T-s-ṁ k-t-ē s-? --------------- Tusīṁ kithē sī?
Who did you help? ਤ--ੀਂ ਕਿ----ਮ-- ਕ-ਤੀ -ੈ? ਤੁ_ ਕਿ__ ਮ__ ਕੀ_ ਹੈ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ਸ-ੀ ਮ-ਦ ਕ-ਤ- ਹ-? ------------------------ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ? 0
T-sīṁ-k---dī --da-a---tī --i? T____ k_____ m_____ k___ h___ T-s-ṁ k-s-d- m-d-d- k-t- h-i- ----------------------------- Tusīṁ kisadī madada kītī hai?
Who did you write to? ਤ-ਸੀ--ਕ--ਨ-ੰ-ਲ--ਿਆ --? ਤੁ_ ਕਿ__ ਲਿ__ ਹੈ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ਸ-ੂ- ਲ-ਖ-ਆ ਹ-? ---------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? 0
T--ī- -----ū li---'--h--? T____ k_____ l______ h___ T-s-ṁ k-s-n- l-k-i-ā h-i- ------------------------- Tusīṁ kisanū likhi'ā hai?
Who did you reply to? ਤ-ਸ-ਂ--ਿ---- --ਤਰ-ਦ-ੱਤਾ--ੈ? ਤੁ_ ਕਿ__ ਉੱ__ ਦਿੱ_ ਹੈ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ਸ-ੂ- ਉ-ਤ- ਦ-ੱ-ਾ ਹ-? --------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? 0
Tu-īṁ ki-----utar- -i-- h--? T____ k_____ u____ d___ h___ T-s-ṁ k-s-n- u-a-a d-t- h-i- ---------------------------- Tusīṁ kisanū utara ditā hai?

Bilingualism improves hearing

People who speak two languages hear better. They can distinguish between different sounds more accurately. An American study has come to this conclusion. Researchers tested several teenagers. Part of the test subjects grew up bilingual. These teenagers spoke English and Spanish. The other part of the subjects only spoke English. The young people had to listen to a particular syllable. It was the syllable ‘da’. It didn't belong to either of the languages. The syllable was played for the test subjects using headphones. At the same time, their brain activity was measured with electrodes. After this test the teenagers had to listen to the syllable again. This time, however, they could hear many disruptive sounds as well. There were various voices saying meaningless sentences. The bilingual individuals reacted very strongly to the syllable. Their brain showed a lot of activity. They could identify the syllable exactly, with and without the disruptive sounds. The monolingual individuals were not successful. Their hearing was not as good as the bilingual test subjects. The result of the experiment surprised researchers. Until then it was only known that musicians have an especially good ear. But it appears that bilingualism also trains the ear. People that are bilingual are constantly confronted with different sounds. Therefore, their brain must develop new abilities. It learns how to distinguish different linguistic stimuli. Researchers are now testing how language skills affect the brain. Maybe hearing can still benefit when a person learns languages later in life…