ಪದಗುಚ್ಛ ಪುಸ್ತಕ

kn ಅಧೀನ ವಾಕ್ಯ - ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ   »   ar ‫الجمل الثانوية مع إنْ‬

೯೩ [ತೊಂಬತ್ತಮೂರು]

ಅಧೀನ ವಾಕ್ಯ - ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ

ಅಧೀನ ವಾಕ್ಯ - ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ

‫93 [ثلاثة وتسعون]‬

93 [thlatht wataseun]

‫الجمل الثانوية مع إنْ‬

[aljamal alththanawiat mae 'in]

ನೀವು ಅನುವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ:   
ಕನ್ನಡ ಅರಬ್ಬಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೊ ಇಲ್ಲವೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ‫لا -د---إن-ك-ن---بن-.‬ ‫__ أ___ إ_ ك__ ي______ ‫-ا أ-ر- إ- ك-ن ي-ب-ي-‬ ----------------------- ‫لا أدري إن كان يحبني.‬ 0
l----adr- '-----a- y-h--i. l__ '____ '___ k__ y______ l-a '-d-i '-i- k-n y-h-n-. -------------------------- laa 'adri 'iin kan yuhbni.
ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಾನೊ ಇಲ್ಲವೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ‫لا-أد-ي-إن-كان-س--و-.‬ ‫__ أ___ إ_ ك__ س______ ‫-ا أ-ر- إ- ك-ن س-ع-د-‬ ----------------------- ‫لا أدري إن كان سيعود.‬ 0
l---'---- ---- ka- sa-a-uda. l__ '____ '___ k__ s________ l-a '-d-i '-i- k-n s-y-e-d-. ---------------------------- laa 'adri 'iin kan sayaeuda.
ಅವನು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೊ ಇಲ್ಲವೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ‫لا-أد-ي إن -ان--ي-صل----‬ ‫__ أ___ إ_ ك__ س____ ب___ ‫-ا أ-ر- إ- ك-ن س-ت-ل ب-.- -------------------------- ‫لا أدري إن كان سيتصل بي.‬ 0
laa '--ri--i-- -a---a----s-l bi. l__ '____ '___ k__ s________ b__ l-a '-d-i '-i- k-n s-y-t-s-l b-. -------------------------------- laa 'adri 'iin kan sayatasil bi.
ಬಹುಶಃ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇನೋ? ‫-ي-بني، -----ى؟‬ ‫_______ ي_ ت____ ‫-ي-ب-ي- ي- ت-ى-‬ ----------------- ‫أيحبني، يا ترى؟‬ 0
a-h-ani-- y- ta--a؟ a________ y_ t_____ a-h-a-i-, y- t-r-a- ------------------- ayhbania, ya taraa؟
ಬಹುಶಃ ಅವನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇನೋ? ‫-----عو-، ----رى-‬ ‫__ س_____ ي_ ت____ ‫-ل س-ع-د- ي- ت-ى-‬ ------------------- ‫هل سيعود، يا ترى؟‬ 0
hl -aya---u,-ya -a--a؟ h_ s________ y_ t_____ h- s-y-e-d-, y- t-r-a- ---------------------- hl sayaewdu, ya taraa؟
ಬಹುಶಃ ಅವನು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇನೋ? ‫هل سي-ص----، يا--ر-؟‬ ‫__ س____ ب__ ي_ ت____ ‫-ل س-ت-ل ب-، ي- ت-ى-‬ ---------------------- ‫هل سيتصل بي، يا ترى؟‬ 0
h--say----il bi-- -a-t-r--؟ h_ s________ b___ y_ t_____ h- s-y-t-s-l b-a- y- t-r-a- --------------------------- hl sayatasil bia, ya taraa؟
ಅವನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೊ ಇಲ್ಲವೊ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ‫إ-ي أ-ساء- إن-ك-ن-ي--ر-ب--‬ ‫___ أ_____ إ_ ك__ ي___ ب___ ‫-ن- أ-س-ء- إ- ك-ن ي-ك- ب-.- ---------------------------- ‫إني أتساءل إن كان يفكر بي.‬ 0
'-i-- -ata---al-'i----an -u---ir bi. '____ '________ '___ k__ y______ b__ '-i-i '-t-s-'-l '-i- k-n y-f-k-r b-. ------------------------------------ 'iini 'atasa'al 'iin kan yufakir bi.
ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಯೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ‫-ني أ-س-ء--عم----- كا----دي------ة أخ-ى-‬ ‫___ أ_____ ع__ إ__ ك___ ل___ ص____ أ_____ ‫-ن- أ-س-ء- ع-ا إ-ا ك-ن- ل-ي- ص-ي-ة أ-ر-.- ------------------------------------------ ‫إني أتساءل عما إذا كانت لديه صديقة أخرى.‬ 0
'iini----a-a--- e---- --idha--a--- ---ayh----i-a- -ukh-aa. '____ '________ e____ '_____ k____ l_____ s______ '_______ '-i-i '-t-s-'-l e-m-a '-i-h- k-n-t l-d-y- s-d-q-t '-k-r-a- ---------------------------------------------------------- 'iini 'atasa'al eamma 'iidha kanat ladayh sadiqat 'ukhraa.
ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾನೊ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಚಿಂತೆ. ‫----أ-س--ل عما-إذ- --ن-ي---.‬ ‫___ أ_____ ع__ إ__ ك__ ي_____ ‫-ن- أ-س-ء- ع-ا إ-ا ك-ن ي-ذ-.- ------------------------------ ‫إني أتساءل عما إذا كان يكذب.‬ 0
'-ini--a-a------------'--d-a-k------dhib. '____ '________ e____ '_____ k__ y_______ '-i-i '-t-s-'-l e-m-a '-i-h- k-n y-k-h-b- ----------------------------------------- 'iini 'atasa'al eamma 'iidha kan yukdhib.
ಬಹುಶಃ ಅವನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ? ‫---يف----ي، -ا--رى-‬ ‫__ ي___ ب__ ي_ ت____ ‫-ل ي-ك- ب-، ي- ت-ى-‬ --------------------- ‫هل يفكر بي، يا ترى؟‬ 0
hl y-f--ir----, y- -ar-a؟ h_ y______ b___ y_ t_____ h- y-f-k-r b-a- y- t-r-a- ------------------------- hl yufakir bia, ya taraa؟
ಬಹುಶಃ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನುಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ? ‫ه- ل-ي- صد--ة ---ى، -ا ت-ى-‬ ‫__ ل___ ص____ أ____ ي_ ت____ ‫-ل ل-ي- ص-ي-ة أ-ر-، ي- ت-ى-‬ ----------------------------- ‫هل لديه صديقة أخرى، يا ترى؟‬ 0
h- --d--- -adi-a- ----r--, y---a-a-؟ h_ l_____ s______ '_______ y_ t_____ h- l-d-y- s-d-q-t '-k-r-a- y- t-r-a- ------------------------------------ hl ladayh sadiqat 'ukhraa, ya taraa؟
ಬಹುಶಃ ಅವನು ನನಗೆ ನಿಜ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? ‫هل -قو- ا-حق---، -ا-----‬ ‫__ ي___ ا_______ ي_ ت____ ‫-ل ي-و- ا-ح-ي-ة- ي- ت-ى-‬ -------------------------- ‫هل يقول الحقيقة، يا ترى؟‬ 0
hl-y-q--------i--ta---a -ara-؟ h_ y____ a__________ y_ t_____ h- y-q-l a-h-q-q-t-, y- t-r-a- ------------------------------ hl yaqul alhaqiqata, ya taraa؟
ಅವನಿಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯು ಇಷ್ಟವೆ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ಸಂದೇಹ. ‫إن- أشك--ي-ا--ذ- كا- ي-بن- --ا--‬ ‫___ أ__ ف___ إ__ ك__ ي____ ح____ ‫-ن- أ-ك ف-م- إ-ا ك-ن ي-ب-ي ح-ا-.- ---------------------------------- ‫إني أشك فيما إذا كان يحبني حقاً.‬ 0
'i-ni---sh----fi-a 'i-d-a kan y-h--ani--qa-n. '____ '______ f___ '_____ k__ y_______ h_____ '-i-i '-s-u-u f-m- '-i-h- k-n y-h-b-n- h-a-n- --------------------------------------------- 'iini 'ashuku fima 'iidha kan yuhabani hqaan.
ಅವನು ನನಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆಯೇ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಸಂದೇಹ. ‫-ن--أشك -يما---ا--ا- -ي--ب ---‬ ‫___ أ__ ف___ إ__ ك__ س____ ل___ ‫-ن- أ-ك ف-م- إ-ا ك-ن س-ك-ب ل-.- -------------------------------- ‫إني أشك فيما إذا كان سيكتب لي.‬ 0
'-i-i-'ashu-- --m---i--ha-ka- -a-ukta--l-. '____ '______ f___ '_____ k__ s_______ l__ '-i-i '-s-u-u f-m- '-i-h- k-n s-y-k-a- l-. ------------------------------------------ 'iini 'ashuku fima 'iidha kan sayuktab ly.
ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾನೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನನ್ನ ಸಂದೇಹ. ‫إني -ش---ي-ا إذا-ك-ن -ي-ز-جني.‬ ‫___ أ__ ف___ إ__ ك__ س_________ ‫-ن- أ-ك ف-م- إ-ا ك-ن س-ت-و-ن-.- -------------------------------- ‫إني أشك فيما إذا كان سيتزوجني.‬ 0
'i-n- --s-u-- --ma--i-----k---sa-atza-j-n-. '____ '______ f___ '_____ k__ s____________ '-i-i '-s-u-u f-m- '-i-h- k-n s-y-t-a-j-n-. ------------------------------------------- 'iini 'ashuku fima 'iidha kan sayatzawjani.
ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾಗಲು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನಾ? ‫أت-ا----ن---ت--ق-- -ع---.‬ ‫______ إ_ ك__ ح__ أ______ ‫-ت-ا-ل إ- ك-ت ح-ا- أ-ج-ه-‬ --------------------------- ‫أتساءل إن كنت حقاً أعجبه.‬ 0
a-asa--- 'i-- -unt h--an-'---aba-. a_______ '___ k___ h____ '________ a-a-a-u- '-i- k-n- h-a-n '-e-a-a-. ---------------------------------- atasa'ul 'iin kunt hqaan 'aejabah.
ಅವನು ನನಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನಾ? أ-س--- -- كان -ق-ً---س---- ل-. أ_____ إ_ ك__ ح___ ‫_____ ل__ أ-س-ء- إ- ك-ن ح-ا-‬ ‫-ي-ت- ل-. ------------------------------ أتساءل إن كان حقاً‬ ‫سيكتب لي. 0
'---s---l '-in-kan -q----syak-ab li. '________ '___ k__ h____ s______ l__ '-t-s-'-l '-i- k-n h-a-n s-a-t-b l-. ------------------------------------ 'atasa'al 'iin kan hqaan syaktab li.
ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಾನಾ? ‫----ء- إ- --- -ق-- ---زوجني.‬ ‫______ إ_ ك__ ح__ س_________ ‫-ت-ا-ل إ- ك-ن ح-ا- س-ت-و-ن-.- ------------------------------ ‫أتساءل إن كان حقاً سيتزوجني.‬ 0
atas--u- 'i---k---h-a-- --yatza-j--. a_______ '___ k__ h____ s___________ a-a-a-u- '-i- k-n h-a-n s-y-t-a-j-i- ------------------------------------ atasa'ul 'iin kan hqaan sayatzawjni.

ಮಿದುಳು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ?

ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಆಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಜರಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಿದುಳು ಕಲಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲಿಯುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅತೀವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅದು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಿದುಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಿದುಳು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಖಚಿತ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದು ವ್ಯಾಕರಣದ ನಿಯಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೂಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸರಿಯೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಿದುಳಿಗೆ ಕಲಿಯದೆ ಇದ್ದರೂ ನಿಯಮಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಕರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ರಚನಾಕ್ರಮ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ವ್ಯಾಕರಣದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮೂಲವಸ್ತು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಲಿಯಲು ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಪಾಠಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಿದುಳು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ನಿಗದಿತ ಕ್ರಮ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ನಾಮಪದ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಪದಗಳ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿದುಳಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾಗಗಳು ಚುರುಕಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೆ ಸರಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಲಿಯಲಾಗುವುದು. ಜಟಿಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವಾಗ ಮಿದುಳಿನ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿದುಳು ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಂಶೋಧಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸೈದ್ದಾಂತಿಕವಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ.