ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
ఎరుపు
ఎరుపు వర్షపాతం
წითელი
წითელი წინდა
చిన్న
చిన్న బాలుడు
პატარა
პატარა ბავშვი
విద్యారహితం
విద్యారహిత పురుషుడు
უგანმანათლებელი
უგანმანათლებელი კაცი