คู่มือสนทนา

th อดีตกาล 4   »   pl Przeszłość 4

84 [แปดสิบสี่]

อดีตกาล 4

อดีตกาล 4

84 [osiemdziesiąt cztery]

Przeszłość 4

เลือกวิธีที่คุณต้องการดูคำแปล:   
ไทย โปแลนด์ เล่น มากกว่า
อ่าน cz-tać c_____ c-y-a- ------ czytać 0
ผม / ดิฉัน อ่านแล้ว C-yt-łem ----yt-ł-m. C_______ / C________ C-y-a-e- / C-y-a-a-. -------------------- Czytałem / Czytałam. 0
ผม / ดิฉัน อ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้ว Prz-czy-a--- -----eczy-ałam--ał- po--e--. P___________ / P___________ c___ p_______ P-z-c-y-a-e- / P-z-c-y-a-a- c-ł- p-w-e-ć- ----------------------------------------- Przeczytałem / Przeczytałam całą powieść. 0
เข้าใจ z--zu-i-ć z________ z-o-u-i-ć --------- zrozumieć 0
ผม / ดิฉัน เข้าใจแล้ว Zrozumiałe--- -r-zumiałam. Z__________ / Z___________ Z-o-u-i-ł-m / Z-o-u-i-ł-m- -------------------------- Zrozumiałem / Zrozumiałam. 0
ผม / ดิฉัน เข้าใจข้อความทั้งหมดแล้ว Z-o--m--łem ---r-z--i-łam cały----st. Z__________ / Z__________ c___ t_____ Z-o-u-i-ł-m / Z-o-u-i-ł-m c-ł- t-k-t- ------------------------------------- Zrozumiałem / Zrozumiałam cały tekst. 0
ตอบ od-o----ać o_________ o-p-w-a-a- ---------- odpowiadać 0
ผม / ดิฉัน ตอบแล้ว Odpow----iał-m-/-Odp-w--d-i--am. O_____________ / O______________ O-p-w-e-z-a-e- / O-p-w-e-z-a-a-. -------------------------------- Odpowiedziałem / Odpowiedziałam. 0
ผม / ดิฉัน ตอบคำถามทั้งหมดแล้ว O-p-wi-dzia--- / --po---dz-ał-m n----z-s---- ------a. O_____________ / O_____________ n_ w________ p_______ O-p-w-e-z-a-e- / O-p-w-e-z-a-a- n- w-z-s-k-e p-t-n-a- ----------------------------------------------------- Odpowiedziałem / Odpowiedziałam na wszystkie pytania. 0
ผม / ดิฉัน ทราบแล้ว – ผม / ดิฉัน ได้ทราบแล้ว W-e- ----m-–--ie--i-łe- - wi--zia-am o--y-. W___ o t__ – w_________ / w_________ o t___ W-e- o t-m – w-e-z-a-e- / w-e-z-a-a- o t-m- ------------------------------------------- Wiem o tym – wiedziałem / wiedziałam o tym. 0
ผม / ดิฉัน เขียน... – ผม / ดิฉัน ได้เขียน...แล้ว P------o---na-isał-- / n---sał-m--o. P____ t_ – n________ / n________ t__ P-s-ę t- – n-p-s-ł-m / n-p-s-ł-m t-. ------------------------------------ Piszę to – napisałem / napisałam to. 0
ผม / ดิฉันได้ยิน... – ผม / ดิฉัน เคยได้ยิน...แล้ว S--ch-m te-o---sł----łe- - -ł-c-a-am t--o. S______ t___ – s________ / s________ t____ S-u-h-m t-g- – s-u-h-ł-m / s-u-h-ł-m t-g-. ------------------------------------------ Słucham tego – słuchałem / słuchałam tego. 0
ผม / ดิฉัน กำลังไปรับ... – ผม / ดิฉันได้ไปรับ...แล้ว P-z----sę t- – pr-y---sł-- --pr--n-o-ł-m to. P________ t_ – p__________ / p__________ t__ P-z-n-o-ę t- – p-z-n-o-ł-m / p-z-n-o-ł-m t-. -------------------------------------------- Przyniosę to – przyniosłem / przyniosłam to. 0
ผม / ดิฉัน กำลังนำ...มา – ผม / ดิฉัน ได้นำ...มาแล้ว W------o – --ią--m-/ wz--łam-t-. W____ t_ – w______ / w______ t__ W-z-ę t- – w-i-ł-m / w-i-ł-m t-. -------------------------------- Wezmę to – wziąłem / wzięłam to. 0
ผม / ดิฉัน ซื้อ... – ผม / ดิฉันได้ซื้อ...แล้ว Ku-u-- t- – k--ił---/--upi-a- t-. K_____ t_ – k______ / k______ t__ K-p-j- t- – k-p-ł-m / k-p-ł-m t-. --------------------------------- Kupuję to – kupiłem / kupiłam to. 0
ผม / ดิฉัน คาดไว้ว่า... – ผม / ดิฉัน ได้คาดไว้แล้วว่า... S-----ew-m--i- -----– -p-dz--wałe- / --od----a--m się-teg-. S_________ s__ t___ – s___________ / s___________ s__ t____ S-o-z-e-a- s-ę t-g- – s-o-z-e-a-e- / s-o-z-e-a-a- s-ę t-g-. ----------------------------------------------------------- Spodziewam się tego – spodziewałem / spodziewałam się tego. 0
ผม / ดิฉัน อธิบาย... – ผม / ดิฉันได้อธิบาย...แล้ว Wyja-n-a--to –--yjaśn-ł---/ wy-aśn-ł-m --. W________ t_ – w_________ / w_________ t__ W-j-ś-i-m t- – w-j-ś-i-e- / w-j-ś-i-a- t-. ------------------------------------------ Wyjaśniam to – wyjaśniłem / wyjaśniłam to. 0
ผม / ดิฉัน รู้... – ผม / ดิฉัน รู้...แล้ว Zn-m to-– z--łem---zn-ła---o. Z___ t_ – z_____ / z_____ t__ Z-a- t- – z-a-e- / z-a-a- t-. ----------------------------- Znam to – znałem / znałam to. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -