адыгабзэ » словакыбз   БлэкIыгъэ шъуашэр 3


83 [тiокiиплiырэ щырэ]

БлэкIыгъэ шъуашэр 3

-

83 [osemdesiattri]

Minulý čas 3

83 [тIокIиплIырэ щырэ]

БлэкIыгъэ шъуашэр 3

-

83 [osemdesiattri]

Minulý čas 3

Click to see the text:   
адыгабзэslovenčina
телефонымкIэ гущыIэн te--------ť
Сэ телефонымкIэ сытеуагъ. Te--------- s--.
Сэ ренэу телефонымкIэ сыгущыIэщтыгъ. Ce-- č-- s-- t----------.
   
кIэупчIэн pý--- sa
Сэ сыкIэупчIагъ. Op---- s-- s-.
Сэ ренэу сыкIэупчIэщтыгъ. Vž-- s-- s- p----.
   
къэIотэн ro------ť
Сэ къэсIотагъ. Ro------- s--.
Сэ къэбарыр зэкIэ къэсIотагъ. Ro------- s-- c--- p-----.
   
зэгъэшIэн uč-- sa
Сэ зэзгъэшIагъэ. Uč-- s-- s-.
Сэ пчыхьэ реным зэзгъэшIагъэ. Uč-- s-- s- c--- v----.
   
Iоф шIэн / лэжьэн pr-----ť
Сэ Iоф сшIагъэ. Pr------ s--.
Сэ мэфэ реным Iоф сшIагъэ Pr------ s-- c--- d--.
   
шхэн je-ť
Сэ сышхагъ. Je--- s--.
Сэ зэкIэри сшхыгъэ. Zj---- s-- c--- j----.