ภาษาไทย » ภาษาอาหรับ   วัน


9 [เก้า]

วัน

-

‫9 [تسعة]‬
‫9 [tseat]‬

‫أيام الأسبوع‬
‫ayam al'usbue‬

9 [เก้า]

วัน

-

‫9 [تسعة]‬
‫9 [tseat]‬

‫أيام الأسبوع‬
‫ayam al'usbue‬

คลิกเพื่อดูข้อความ:   
ภาษาไทยالعربية
วันจันทร์ ‫ا-------
‫--------‬
วันอังคาร ‫ا--------
‫-------------‬
วันพุธ ‫ا--------
‫----------‬
   
วันพฤหัสบดี ‫ا------
‫---------‬
วันศุกร์ ‫ا------
‫-------‬
วันเสาร์ ‫ا-----
‫------‬
   
วันอาทิตย์ ‫ا-----
‫-----‬
สัปดาห์ / อาทิตย์ ‫ا-------
‫---------‬
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ‫م- ا------ إ-- ا-----
‫-- a--------- '----- a------‬
   
วันที่หนึ่งคือวันจันทร์ ‫ا---- ا---- ه- ا------.‬
‫------ a------- h- a----------‬
วันที่สองคือวันอังคาร ‫ا---- ا----- ه- ا-------.‬
‫------ a-------- h- a-------------‬
วันที่สามคือวันพุธ ‫ا---- ا----- ه- ا-------.‬
‫------ a---------- h- a----------‬
   
วันทีสี่คือวันพฤหัสบดี ‫ا---- ا----- ه- ا-----.‬
‫------ a------- h- a--------‬
วันที่ห้าคือวันศุกร์ ‫ا---- ا----- ه- ا-----.‬
‫------ a------- h- a--------‬
วันที่หกคือวันเสาร์ ‫ا---- ا----- ه- ا----.‬
‫------ a------- h- a--------‬
   
วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์ ‫ا---- ا----- ه- ا----.‬
‫------ a------- h- a------‬
หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน ‫ل------ س--- أ---.‬
‫--------- s--- '----‬
เราทำงานเพียงห้าวัน ‫ن-- ل- ن---- س-- خ--- أ---.‬
‫---- l- n--------- s---- k---- '-----‬