ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ምሕላፍ
ዓሳ ነባሪ ብክብደት ንዅሎም እንስሳታት ይበልጹ።
oorskry
Wale oorskry alle diere in gewig.
ምምሳል
ሰረቕቲ ንኸይልለዩ ንነብሶም ይሽፍኑ።
vermom
Inbrekers vermom hulself sodat hulle nie herken word nie.
ምግራብ
ነቲ ቆርበት ክትሽርሽሮ ኣለካ።
rasp
Jy moet die skil rasp.