ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ምርጋግካን
በለናትናን ንምርጋግካን ኣውጽአና።
安排
我们已经安排了约会,现在来晚了!
ርክብ
እቶም ኣዕሩኽ ንሓባራዊ ድራር ተራኺቦም።
遇见
朋友们为了共进晚餐而相聚。
ምፍላይ
ወድና ንኹሉ ይፈልዮ!
拆开
我们的儿子什么都拆开!