ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ምውሳን
ኩሉ ግዜ ንኹሉ ክትውስን ኣይትኽእልን ኢኻ!
determinar
¡No siempre se puede determinar todo!
ሓደር
ዝርከብ ሕዝባዊ መስኮቱን ሓደረ።
forzar
El ladrón forzó la ventana para abrirla.
ሕሹኽታ
ገለ ነገር ሕሹኽ ይብላ።
susurrar
Él le susurra algo.