ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ንዑ ደይብ
ብመደያይቦ ትድይብ ኣላ።
падымацца
Яна падымаецца па сходах.
ምደባ
ዓሳ ነባሪ ኣብ መጥበውቲ ይምደቡ።
класіфіцыраваць
Кіты класіфікуюцца як млекапітныя.
መንገዲ ይመርሕ
እቶም ተባዓት እንስሳታት ነቲ መንገዲ መሪሖሞ።
кіраваць
Смелыя жывёлы кіравалі шляхам.