ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?

ንጽቡቕ ነጥብታቱ ድማ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ነይሩ።
काम करणे
त्याने त्याच्या चांगल्या गुणांसाठी खूप काम केला.
ስላይስ
እቲ ሼፍ ነቲ ኮሚደረ ቆሪጽዎ።
फेटणे
शेफने टोमॅटो फेटले.
ስፌት
ሰማያዊ ስዊተር ትስፍይ ኣላ።
वेणणे
ती निळा स्वेटर वेणते आहे.