ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
keep
ገንዘበይ ኣብ መደቀሲየይ እየ ዝሕዞ።
сақтау
Мен ақшамы жолапты шығармағымда сақтайдым.
ምእካብ
ነቲ ኣቕሓ ዝኸውን ገንዘብ ትእክብ።
жинау
Ол тауар үшін ақшаны жинайды.
ግደፍ
ብዙሓት እንግሊዛውያን ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ክወጹ ደልዮም።
шығу
Көптеген ағылшындар ЕО-дан шығуға тіледі.