ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ምቕልቃል
ነቲ ኣራንሺ ቆሪጹ።
לקלף
הוא קילף את התפוז.
ክትዕ
ሰባት ብዛዕባ ለውጢ ክሊማ ተኻቲዖም እዮም።
דנו
אנשים דנו בנושא שינוי האקלים.
ቦርድ
እቶም ተሳፈርቲ ይድይቡ ኣለዉ።
עולים
הנוסעים עולים.