ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ተዘናግዑ
ኣብቲ ምርኢት ብዙሕ ተዘናጊዕና!
distra
Ne-am distrat foarte mult la parcul de distracții!
drive
እቶም ሓለውቲ ላም ነተን ከብቲ ብኣፍራስ ይዝውርወን።
conduce
Cowboy-ii conduc vitele cu cai.
ኣብ ልዕሊ
ፈሳሲ ቸኮሌት ኣብ ልዕሊኣ ኣፍሰሱላ።
turna peste
Ei au turnat ciocolată lichidă peste ea.