Zbirka izraza

hr Orijentacija   »   kn ಎಲ್ಲಿದೆ...?

41 [četrdeset i jedan]

Orijentacija

Orijentacija

೪೧ [ನಲವತ್ತೊಂದು]

41 [Nalavattondu]

ಎಲ್ಲಿದೆ...?

[ellide....?]

Odaberite kako želite vidjeti prijevod:   
hrvatski kannada igra Više
Gdje je turistički ured? ಪ್ರ-ಾಸಿ -ಾ-ಿತ- ಕೇಂದ-- --್--ದ-? ಪ-ರವ-ಸ- ಮ-ಹ-ತ- ಕ--ದ-ರ ಎಲ-ಲ-ದ-? ಪ-ರ-ಾ-ಿ ಮ-ಹ-ತ- ಕ-ಂ-್- ಎ-್-ಿ-ೆ- ------------------------------ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
P-a--si ---iti-kē---a----i--? Pravāsi māhiti kēndra ellide? P-a-ā-i m-h-t- k-n-r- e-l-d-? ----------------------------- Pravāsi māhiti kēndra ellide?
Imate li plan grada za mene? ನ--- ನಗರ- -ಕ್ಷೆ -ೊಡು--ರಾ? ನನಗ- ನಗರದ ನಕ-ಷ- ಕ-ಡ-ವ-ರ-? ನ-ಗ- ನ-ರ- ನ-್-ೆ ಕ-ಡ-ವ-ರ-? ------------------------- ನನಗೆ ನಗರದ ನಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಿರಾ? 0
Nan-g- -a--ra-a n---e---ḍuvir-? Nanage nagarada nakṣe koḍuvirā? N-n-g- n-g-r-d- n-k-e k-ḍ-v-r-? ------------------------------- Nanage nagarada nakṣe koḍuvirā?
Može li se ovdje rezervirati hotelska soba? ಇ-್-- ಒ-ದ- ಕೊ-ಡಿಯನ----ಕಾ---ಿ-ಿಸಲು--ಗುತ--ದೆಯೆ? ಇಲ-ಲ- ಒ-ದ- ಕ-ಠಡ-ಯನ-ನ- ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸಲ- ಆಗ-ತ-ತದ-ಯ-? ಇ-್-ಿ ಒ-ದ- ಕ-ಠ-ಿ-ನ-ನ- ಕ-ಯ-ದ-ರ-ಸ-ು ಆ-ು-್-ದ-ಯ-? --------------------------------------------- ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೆ? 0
Illi -n-u ---h-ḍiyannu kā----i-a-- āg---a--ye? Illi ondu koṭhaḍiyannu kāydirisalu āguttadeye? I-l- o-d- k-ṭ-a-i-a-n- k-y-i-i-a-u ā-u-t-d-y-? ---------------------------------------------- Illi ondu koṭhaḍiyannu kāydirisalu āguttadeye?
Gdje je stari grad? ನಗರ- ---ಯ ಭ---ಎಲ-ಲಿ--? ನಗರದ ಹಳ-ಯ ಭ-ಗ ಎಲ-ಲ-ದ-? ನ-ರ- ಹ-ೆ- ಭ-ಗ ಎ-್-ಿ-ೆ- ---------------------- ನಗರದ ಹಳೆಯ ಭಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Nag--a---h-ḷ--a ---ga-e-l-de? Nagarada haḷeya bhāga ellide? N-g-r-d- h-ḷ-y- b-ā-a e-l-d-? ----------------------------- Nagarada haḷeya bhāga ellide?
Gdje je katedrala? ಇಲ್-ಿ-ಚರ-ಚ--ಎ-್---ೆ? ಇಲ-ಲ- ಚರ-ಚ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಚ-್-್ ಎ-್-ಿ-ೆ- -------------------- ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
I-l- car---ll---? Illi carc ellide? I-l- c-r- e-l-d-? ----------------- Illi carc ellide?
Gdje je muzej? ಇಲ-------ತ- ಸಂಗ್--ಾ-ಯ-ಎ--ಲಿ-ೆ? ಇಲ-ಲ- ವಸ-ತ- ಸ-ಗ-ರಹ-ಲಯ ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ವ-್-ು ಸ-ಗ-ರ-ಾ-ಯ ಎ-್-ಿ-ೆ- ------------------------------ ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
Ill- v-stu---ṅg-ahā-a-a--llid-? Illi vastu saṅgrahālaya ellide? I-l- v-s-u s-ṅ-r-h-l-y- e-l-d-? ------------------------------- Illi vastu saṅgrahālaya ellide?
Gdje se mogu kupiti poštanske marke? ಅಂ-- ಚೀ--ಗಳನ್-- -ಲ್ಲಿ-ಕ---ು--ೊಳ-ಳಬ--ದು? ಅ-ಚ- ಚ-ಟ-ಗಳನ-ನ- ಎಲ-ಲ- ಕ--ಡ- ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-? ಅ-ಚ- ಚ-ಟ-ಗ-ನ-ನ- ಎ-್-ಿ ಕ-ಂ-ು ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? --------------------------------------- ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು? 0
A---- ----gaḷan-u-elli------ koḷ---ahud-? An-ce cīṭigaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu? A-̄-e c-ṭ-g-ḷ-n-u e-l- k-ṇ-u k-ḷ-a-a-u-u- ----------------------------------------- An̄ce cīṭigaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu?
Gdje se može kupiti cvijeće? ಹೂ-ುಗ--್ನ--ಎಲ್ಲಿ ---ಡ- --ಳ---ಹ--ು? ಹ-ವ-ಗಳನ-ನ- ಎಲ-ಲ- ಕ--ಡ- ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-? ಹ-ವ-ಗ-ನ-ನ- ಎ-್-ಿ ಕ-ಂ-ು ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? ---------------------------------- ಹೂವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು? 0
Hū-ug-ḷ--nu -l-- --ṇ-u -oḷ-a----d-? Hūvugaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu? H-v-g-ḷ-n-u e-l- k-ṇ-u k-ḷ-a-a-u-u- ----------------------------------- Hūvugaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu?
Gdje se mogu kupiti vozne karte? ಪ್--ಾ---ಟಿ------ನ-ನ- --್-ಿ ಕ-ಂ-- ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದು? ಪ-ರಯ-ಣದ ಟ-ಕ-ಟ-ಗಳನ-ನ- ಎಲ-ಲ- ಕ--ಡ- ಕ-ಳ-ಳಬಹ-ದ-? ಪ-ರ-ಾ-ದ ಟ-ಕ-ಟ-ಗ-ನ-ನ- ಎ-್-ಿ ಕ-ಂ-ು ಕ-ಳ-ಳ-ಹ-ದ-? -------------------------------------------- ಪ್ರಯಾಣದ ಟಿಕೇಟುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು? 0
P-a---ad- ṭ--ēṭ-gaḷan-u---l- -oṇ-u -oḷḷ-bahu-u? Prayāṇada ṭikēṭugaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu? P-a-ā-a-a ṭ-k-ṭ-g-ḷ-n-u e-l- k-ṇ-u k-ḷ-a-a-u-u- ----------------------------------------------- Prayāṇada ṭikēṭugaḷannu elli koṇḍu koḷḷabahudu?
Gdje je luka? ಇ---ಿ ಬ-----ಎ-್---ೆ? ಇಲ-ಲ- ಬ-ದರ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಬ-ದ-ು ಎ-್-ಿ-ೆ- -------------------- ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
I-li-b-nd-ru -ll-de? Illi bandaru ellide? I-l- b-n-a-u e-l-d-? -------------------- Illi bandaru ellide?
Gdje je tržnica? ಇ-್ಲಿ-ಮ-ರ--ಟ-----ಲ--ಿ--? ಇಲ-ಲ- ಮ-ರ-ಕಟ-ಟ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಮ-ರ-ಕ-್-ೆ ಎ-್-ಿ-ೆ- ------------------------ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
I------r-ka-ṭ--ellid-? Illi mārukaṭṭe ellide? I-l- m-r-k-ṭ-e e-l-d-? ---------------------- Illi mārukaṭṭe ellide?
Gdje je dvorac? ಇ-್ಲ--ಕ--ೆ ---ಲಿ--? ಇಲ-ಲ- ಕ-ಟ- ಎಲ-ಲ-ದ-? ಇ-್-ಿ ಕ-ಟ- ಎ-್-ಿ-ೆ- ------------------- ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? 0
I------ṭ--------? Illi kōṭe ellide? I-l- k-ṭ- e-l-d-? ----------------- Illi kōṭe ellide?
Kada počinje (turistički) obilazak? ಎ--ಟು ಹ--್ತಿ-ೆ ----ಾಸ -್-ಾ-ಂ--ಾಗು--ತ--? ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಪ-ರವ-ಸ ಪ-ರ-ರ-ಭವ-ಗ-ತ-ತದ-? ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಪ-ರ-ಾ- ಪ-ರ-ರ-ಭ-ಾ-ು-್-ದ-? --------------------------------------- ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ? 0
E-ṭ- hot-ig- -ra--s- prār-m-h-vā-ut-a--? Eṣṭu hottige pravāsa prārambhavāguttade? E-ṭ- h-t-i-e p-a-ā-a p-ā-a-b-a-ā-u-t-d-? ---------------------------------------- Eṣṭu hottige pravāsa prārambhavāguttade?
Kada se završava (turistički) obilazak? ಎ---ು--ೊ--ತ-ಗೆ ಪ್ರ--ಸ ಮು--ಯ----ದೆ? ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಪ-ರವ-ಸ ಮ-ಗ-ಯ-ತ-ತದ-? ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ-ಗ- ಪ-ರ-ಾ- ಮ-ಗ-ಯ-ತ-ತ-ೆ- ---------------------------------- ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ? 0
Eṣṭu-h--t-g--pra-ās--mugiyu---d-? Eṣṭu hottige pravāsa mugiyuttade? E-ṭ- h-t-i-e p-a-ā-a m-g-y-t-a-e- --------------------------------- Eṣṭu hottige pravāsa mugiyuttade?
Koliko dugo traje (turistički) obilazak? ಪ್ರ-ಾಸ --್-- --ತ್-- ----ುತ-ತ-ೆ? ಪ-ರವ-ಸ ಎಷ-ಟ- ಹ-ತ-ತ- ನಡ-ಯ-ತ-ತದ-? ಪ-ರ-ಾ- ಎ-್-ು ಹ-ತ-ತ- ನ-ೆ-ು-್-ದ-? ------------------------------- ಪ್ರವಾಸ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತದೆ? 0
Pra-ā-a---ṭu -ot-u na-e-u--ad-? Pravāsa eṣṭu hottu naḍeyuttade? P-a-ā-a e-ṭ- h-t-u n-ḍ-y-t-a-e- ------------------------------- Pravāsa eṣṭu hottu naḍeyuttade?
Želim vodiča koji govori njemački. ನ-ಗೆ -ಬ-ಬ ಜ-್ಮ-್ -ಾ-ನಾಡುವ ಮಾ-್---್-- ಬ---. ನನಗ- ಒಬ-ಬ ಜರ-ಮನ- ಮ-ತನ-ಡ-ವ ಮ-ರ-ಗದರ-ಶ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಒ-್- ಜ-್-ನ- ಮ-ತ-ಾ-ು- ಮ-ರ-ಗ-ರ-ಶ- ಬ-ಕ-. ------------------------------------------ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನ್ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬೇಕು. 0
N-n-g- --b---a-m-n māta-āḍ-v--m-rg---r-i b--u. Nanage obba jarman mātanāḍuva mārgadarśi bēku. N-n-g- o-b- j-r-a- m-t-n-ḍ-v- m-r-a-a-ś- b-k-. ---------------------------------------------- Nanage obba jarman mātanāḍuva mārgadarśi bēku.
Želim vodiča koji govori talijanski. ನ-ಗೆ--ಬ್ಬ ಇ-ಾಲ-ಯನ- --ತನಾ--ವ----್--ರ--ಿ ಬ-ಕು. ನನಗ- ಒಬ-ಬ ಇಟ-ಲ-ಯನ- ಮ-ತನ-ಡ-ವ ಮ-ರ-ಗದರ-ಶ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಒ-್- ಇ-ಾ-ಿ-ನ- ಮ-ತ-ಾ-ು- ಮ-ರ-ಗ-ರ-ಶ- ಬ-ಕ-. -------------------------------------------- ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬೇಕು. 0
Nanage-obba i-----an-māta--ḍu-- m-r--da-śi--ē--. Nanage obba iṭāliyan mātanāḍuva mārgadarśi bēku. N-n-g- o-b- i-ā-i-a- m-t-n-ḍ-v- m-r-a-a-ś- b-k-. ------------------------------------------------ Nanage obba iṭāliyan mātanāḍuva mārgadarśi bēku.
Želim vodiča koji govori francuski. ನನ-ೆ --್- ಫ್-ೆಂ-- ಮ-ತನ-ಡುವ --ರ್-ದ-್---ಬ-ಕು. ನನಗ- ಒಬ-ಬ ಫ-ರ--ಚ- ಮ-ತನ-ಡ-ವ ಮ-ರ-ಗದರ-ಶ- ಬ-ಕ-. ನ-ಗ- ಒ-್- ಫ-ರ-ಂ-್ ಮ-ತ-ಾ-ು- ಮ-ರ-ಗ-ರ-ಶ- ಬ-ಕ-. ------------------------------------------- ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಬೇಕು. 0
N--a-- obb- phr--̄c-m--a-ā-uv--mā---d-r-i-b-k-. Nanage obba phren-c mātanāḍuva mārgadarśi bēku. N-n-g- o-b- p-r-n-c m-t-n-ḍ-v- m-r-a-a-ś- b-k-. ----------------------------------------------- Nanage obba phren̄c mātanāḍuva mārgadarśi bēku.

Svjetski jezik – Engleski

Engleski je najrašireniji jezik na svijetu. No mandarinski ili standardni kineski ima najviše izvornih govornika. Engleski kao materinji jezik govori “samo” 350 milijuna ljudi. Međutim, engleski ima velik utjecaj na druge jezike. Od sredine 20. stoljeća je uveliko dobio na važnosti. To je prije svega zbog toga što je SAD postao supersila. U mnogim zemljama engleski je prvi strani jezik u školama. Međunarodne organizacije koriste engleski kao službeni jezik. Engleski je također u mnogim zemljama službeni jezik ili lingua franca. Moguće je međutim da će drugi jezici uskoro preuzeti tu funkciju. Engleski jezik spada u skupinu zapadnogermanskih jezika. Stoga je vrlo srodan jezicima kao što je njemački. U zadnjih 1.000 godina jezik se značajno promijenio. Prije su se u enleskom koristili nastavci. Međutim, većina nastavaka s gramatičkkom funkcijom je otpala. Stoga se engleski danas može uvrstiti u izolirajuće jezike. Dakle, engleski više sliči kineskom nego njemačkom. U budućnosti će engleski jezik postati još jednostavniji. Nepravilni glagoli će vjerojatno nestati. U usporedbi s ostalim indoeuropskim jezicima engleski je jednostavan. Međutim, engleski pravopis je jako težak. Budući da se izgovor i pravopis dosta razlikuju jedan od drugog. Engleski pravopis je već stoljećima isti. Međutim, izgovor se prilično promijenio. Zato se danas još uvijek piše kao i 1400. godine. Također postoji jako puno nepravilnosti kod izgovora. Postoji 6 varijanti za kombinaciju slova ough ! Isprobajte sami! - thorough, thought, through, rough, bough, cough
Dali si znao?
Slovački spada u zapadnoslavenske jezike. To je materinski jezik za više od 5 milijuna ljudi. U uskom je srodstvu sa susjednim češkim. Razlog tome je zajednička prošlost u bivšoj Čehoslovačkoj. Leksički fond obaju jezika je većinom identičan. Razlike se odnose prije svega na glasovni sistem. Slovački je nastao u 10. stoljeću u vidu više dijalekata. Međutim, dugo vremena je bio pod utjecajem susjednih jezika. Zato je današnji književni slovački dobio svoj oblik tek u 19. stoljeću. Tako su se mogli pojednostaviti neki elementi u usporedbi s češkim. Ali mnogi različiti dijalekti su se održali do danas. U slovačkom jeziku se koristi latinično pismo. To je jezik koji drugi slavenski govornici najlakše razumiju... Moglo bi se reći da je slovački neka vrsta međujezika u slavenskom prostoru. Dobar razlog da se pozabavite ovim lijepim jezikom.