Zbirka izraza

hr Pića   »   kn ಪಾನೀಯಗಳು

12 [dvanaest]

Pića

Pića

೧೨ [ಹನ್ನೆರಡು]

12 [Hanneraḍu]

ಪಾನೀಯಗಳು

[pānīyagaḷu.]

Odaberite kako želite vidjeti prijevod:   
hrvatski kannada igra Više
Ja pijem čaj. ನ-ನ---ೀ----ಿ-ುತ್-ೇನೆ. ನ-ನ- ಟ- ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಟ- ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ನ-. --------------------- ನಾನು ಟೀ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. 0
Nā-- -ī --ḍ-yuttē-e. Nānu ṭī kuḍiyuttēne. N-n- ṭ- k-ḍ-y-t-ē-e- -------------------- Nānu ṭī kuḍiyuttēne.
Ja pijem kavu. ನಾ-ು ಕಾಫ- -ುಡ-ಯುತ್ತೇ-ೆ. ನ-ನ- ಕ-ಫ- ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಕ-ಫ- ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ನ-. ----------------------- ನಾನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. 0
Nā-- kāp-----ḍ--uttē--. Nānu kāphi kuḍiyuttēne. N-n- k-p-i k-ḍ-y-t-ē-e- ----------------------- Nānu kāphi kuḍiyuttēne.
Ja pijem mineralnu vodu. ನ-ನ--ಖ--ಜಯು---ನೀ-ು--ು-ಿ-ು-್ತ-ನೆ. ನ-ನ- ಖನ-ಜಯ-ಕ-ತನ-ರ- ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ನ-. ನ-ನ- ಖ-ಿ-ಯ-ಕ-ತ-ೀ-ು ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ನ-. -------------------------------- ನಾನು ಖನಿಜಯುಕ್ತನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. 0
Nā---kh--i-ayu-ta-īru k-ḍiyuttēne. Nānu khanijayuktanīru kuḍiyuttēne. N-n- k-a-i-a-u-t-n-r- k-ḍ-y-t-ē-e- ---------------------------------- Nānu khanijayuktanīru kuḍiyuttēne.
Piješ li čaj s limunom? ನೀನು ಟ---್-- ನಿಂ-ೆ----ೊ-ನ- ಕ-ಡಿಯ--್ತೀಯ-? ನ-ನ- ಟ-ಯನ-ನ- ನ--ಬ- ರಸದ-ಡನ- ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ಯ-? ನ-ನ- ಟ-ಯ-್-ು ನ-ಂ-ೆ ರ-ದ-ಡ-ೆ ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ಯ-? ---------------------------------------- ನೀನು ಟೀಯನ್ನು ನಿಂಬೆ ರಸದೊಡನೆ ಕುಡಿಯುತ್ತೀಯಾ? 0
N-nu-ṭīy---u-n-mb--r---d-ḍ-n--k-ḍi---t--ā? Nīnu ṭīyannu nimbe rasadoḍane kuḍiyuttīyā? N-n- ṭ-y-n-u n-m-e r-s-d-ḍ-n- k-ḍ-y-t-ī-ā- ------------------------------------------ Nīnu ṭīyannu nimbe rasadoḍane kuḍiyuttīyā?
Piješ li kavu sa šećerom? ನೀನು ------್ನ- -ಕ್ಕ-ೆ-ೊ----ಕ---ಯ--್--ಯ-? ನ-ನ- ಕ-ಫ-ಯನ-ನ- ಸಕ-ಕರ-ಯ-ಡನ- ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ಯ-? ನ-ನ- ಕ-ಫ-ಯ-್-ು ಸ-್-ರ-ಯ-ಡ-ೆ ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ಯ-? ---------------------------------------- ನೀನು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಸಕ್ಕರೆಯೊಡನೆ ಕುಡಿಯುತ್ತೀಯಾ? 0
N-n------iyan---s--k---y-------u-i-----y-? Nīnu kāphiyannu sakkareyoḍane kuḍiyuttīyā? N-n- k-p-i-a-n- s-k-a-e-o-a-e k-ḍ-y-t-ī-ā- ------------------------------------------ Nīnu kāphiyannu sakkareyoḍane kuḍiyuttīyā?
Piješ li vodu s ledom? ನ--ು -----ನ---ಸ- -ೊ-ೆ-ಕ-ಡ-ಯ---ತ--ಾ? ನ-ನ- ನ-ರನ-ನ- ಐಸ- ಜ-ತ- ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ಯ-? ನ-ನ- ನ-ರ-್-ು ಐ-್ ಜ-ತ- ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ಯ-? ----------------------------------- ನೀನು ನೀರನ್ನು ಐಸ್ ಜೊತೆ ಕುಡಿಯುತ್ತೀಯಾ? 0
Nī-u-nīr--nu a---jote k-ḍ-y---īy-? Nīnu nīrannu ais jote kuḍiyuttīyā? N-n- n-r-n-u a-s j-t- k-ḍ-y-t-ī-ā- ---------------------------------- Nīnu nīrannu ais jote kuḍiyuttīyā?
Ovdje je tulum. ಇ--ಲಿ-ಒ--- ಸಂ--ಷಕೂಟವಿದೆ ಇಲ-ಲ- ಒ-ದ- ಸ-ತ-ಷಕ-ಟವ-ದ- ಇ-್-ಿ ಒ-ದ- ಸ-ತ-ಷ-ೂ-ವ-ದ- ----------------------- ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷಕೂಟವಿದೆ 0
Il-i o-----antōṣa--ṭ-v--e Illi ondu santōṣakūṭavide I-l- o-d- s-n-ō-a-ū-a-i-e ------------------------- Illi ondu santōṣakūṭavide
Ljudi piju pjenušac. ಜ--ಳು-ಶ್ಯ-ಂ--ನ--ಕ--ಿ-ುತ್ತಿ---ಾ--. ಜನಗಳ- ಶ-ಯ--ಪ-ನ- ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ದ-ದ-ರ-. ಜ-ಗ-ು ಶ-ಯ-ಂ-ೇ-್ ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ದ-ದ-ರ-. --------------------------------- ಜನಗಳು ಶ್ಯಾಂಪೇನ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 0
j-na-a-u ś-ā---n k--i-ut-id-āre. janagaḷu śyāmpēn kuḍiyuttiddāre. j-n-g-ḷ- ś-ā-p-n k-ḍ-y-t-i-d-r-. -------------------------------- janagaḷu śyāmpēn kuḍiyuttiddāre.
Ljudi piju vino i pivo. ಜನ----ವೈ---ಮತ-ತು-ಬ-ರ್--ು--ಯ-ತ-ತಿದ---ರೆ-. ಜನಗಳ- ವ-ನ- ಮತ-ತ- ಬ-ರ- ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ದ-ದ-ರ-.. ಜ-ಗ-ು ವ-ನ- ಮ-್-ು ಬ-ರ- ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ದ-ದ-ರ-.- ---------------------------------------- ಜನಗಳು ವೈನ್ ಮತ್ತು ಬೀರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. 0
Jan-g-ḷ- -ain -a--- bīr kuḍiy-t--dd----. Janagaḷu vain mattu bīr kuḍiyuttiddāre.. J-n-g-ḷ- v-i- m-t-u b-r k-ḍ-y-t-i-d-r-.- ---------------------------------------- Janagaḷu vain mattu bīr kuḍiyuttiddāre..
Piješ li alkohol? ನ--------ೋಹ--್ -ು-ಿಯು-್ತೀಯ? ನ-ನ- ಆಲ-ಕ-ಹ-ಲ- ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ಯ? ನ-ನ- ಆ-್-ೋ-ಾ-್ ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ಯ- --------------------------- ನೀನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೀಯ? 0
Nīnu --kōhāl-k----u-tī--? Nīnu ālkōhāl kuḍiyuttīya? N-n- ā-k-h-l k-ḍ-y-t-ī-a- ------------------------- Nīnu ālkōhāl kuḍiyuttīya?
Piješ li viski? ನ-ನು ವಿಸ--ಿ ಕು--ಯು---ೀ-? ನ-ನ- ವ-ಸ-ಕ- ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ಯ? ನ-ನ- ವ-ಸ-ಕ- ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ಯ- ------------------------ ನೀನು ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿಯುತ್ತೀಯ? 0
N-n- v-s-i-ku------īy-? Nīnu viski kuḍiyuttīya? N-n- v-s-i k-ḍ-y-t-ī-a- ----------------------- Nīnu viski kuḍiyuttīya?
Piješ li kolu s rumom? ನೀನು -ೋಕ್-ಅನ್ನ----------ಕುಡ-ಯು--ತ--? ನ-ನ- ಕ-ಕ- ಅನ-ನ- ರ- ಜ-ತ- ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ಯ? ನ-ನ- ಕ-ಕ- ಅ-್-ು ರ- ಜ-ತ- ಕ-ಡ-ಯ-ತ-ತ-ಯ- ------------------------------------ ನೀನು ಕೋಕ್ ಅನ್ನು ರಂ ಜೊತೆ ಕುಡಿಯುತ್ತೀಯ? 0
N-nu -ōk annu -aṁ---t--ku--yutt---? Nīnu kōk annu raṁ jote kuḍiyuttīya? N-n- k-k a-n- r-ṁ j-t- k-ḍ-y-t-ī-a- ----------------------------------- Nīnu kōk annu raṁ jote kuḍiyuttīya?
Ne volim pjenušac. ನನ-- ಶ-ಯಾ--ೇನ್ ಇ--ಟ ಇಲ್ಲ. ನನಗ- ಶ-ಯ--ಪ-ನ- ಇಷ-ಟ ಇಲ-ಲ. ನ-ಗ- ಶ-ಯ-ಂ-ೇ-್ ಇ-್- ಇ-್-. ------------------------- ನನಗೆ ಶ್ಯಾಂಪೇನ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. 0
N-n--- śy-------ṣ-a --la. Nanage śyāmpēn iṣṭa illa. N-n-g- ś-ā-p-n i-ṭ- i-l-. ------------------------- Nanage śyāmpēn iṣṭa illa.
Ne volim vino. ನ-----ೈನ- ----ು-ಇಷ-- ಪ-ು--ದಿ-್-. ನ-ನ- ವ-ನ- ಅನ-ನ- ಇಷ-ಟ ಪಡ-ವ-ದ-ಲ-ಲ. ನ-ನ- ವ-ನ- ಅ-್-ು ಇ-್- ಪ-ು-ು-ಿ-್-. -------------------------------- ನಾನು ವೈನ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 0
N--u v-i- ---- i-ṭ------v-d----. Nānu vain annu iṣṭa paḍuvudilla. N-n- v-i- a-n- i-ṭ- p-ḍ-v-d-l-a- -------------------------------- Nānu vain annu iṣṭa paḍuvudilla.
Ne volim pivo. ನ-ನ---ೀರ-್ನು--ಷ-- -----ದಿ-್-. ನ-ನ- ಬ-ರನ-ನ- ಇಷ-ಟ ಪಡ-ವ-ದ-ಲ-ಲ. ನ-ನ- ಬ-ರ-್-ು ಇ-್- ಪ-ು-ು-ಿ-್-. ----------------------------- ನಾನು ಬೀರನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. 0
N-nu--īr---- -ṣ---p-ḍ-v--i--a. Nānu bīrannu iṣṭa paḍuvudilla. N-n- b-r-n-u i-ṭ- p-ḍ-v-d-l-a- ------------------------------ Nānu bīrannu iṣṭa paḍuvudilla.
Beba voli mlijeko. ಮಗ--ಹಾ-ನ-ನ- ಇ--- -ಡು--ತ--. ಮಗ- ಹ-ಲನ-ನ- ಇಷ-ಟ ಪಡ-ತ-ತದ-. ಮ-ು ಹ-ಲ-್-ು ಇ-್- ಪ-ು-್-ದ-. -------------------------- ಮಗು ಹಾಲನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತದೆ. 0
M-gu--ā-an-- -ṣṭ- p-ḍut--de. Magu hālannu iṣṭa paḍuttade. M-g- h-l-n-u i-ṭ- p-ḍ-t-a-e- ---------------------------- Magu hālannu iṣṭa paḍuttade.
Dijete voli kakao i sok od jabuke. ಮ------ೋ ಮ------ೇ-ಿ- ರ-ವನ್-- ---- --ು-್---. ಮಗ- ಕ-ಕ- ಮತ-ತ- ಸ-ಬ-ನ ರಸವನ-ನ- ಇಷ-ಟ ಪಡ-ತ-ತದ-. ಮ-ು ಕ-ಕ- ಮ-್-ು ಸ-ಬ-ನ ರ-ವ-್-ು ಇ-್- ಪ-ು-್-ದ-. ------------------------------------------- ಮಗು ಕೋಕೋ ಮತ್ತು ಸೇಬಿನ ರಸವನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತದೆ. 0
M-----ō---m--t- -ēb--a r--ava-nu -ṣ-a-p-ḍu----e. Magu kōkō mattu sēbina rasavannu iṣṭa paḍuttade. M-g- k-k- m-t-u s-b-n- r-s-v-n-u i-ṭ- p-ḍ-t-a-e- ------------------------------------------------ Magu kōkō mattu sēbina rasavannu iṣṭa paḍuttade.
Gospođa voli sok od naranče i grejpa. ಈ -ೆಂಗಸ- ---್-----ತ----ದ್----ಷ- ರಸಗಳ-್ನು -ಷ-ಟಪ--ತ್ತಾ--. ಈ ಹ--ಗಸ- ಕ-ತ-ತಳ- ಮತ-ತ- ದ-ರ-ಕ-ಷ- ರಸಗಳನ-ನ- ಇಷ-ಟಪಡ-ತ-ತ-ಳ-. ಈ ಹ-ಂ-ಸ- ಕ-ತ-ತ-ೆ ಮ-್-ು ದ-ರ-ಕ-ಷ- ರ-ಗ-ನ-ನ- ಇ-್-ಪ-ು-್-ಾ-ೆ- ------------------------------------------------------- ಈ ಹೆಂಗಸು ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾಳೆ. 0
Ī h--g--u ---t--- m-t---drā--- r-s-ga-an----ṣ----ḍu--ā-e. Ī heṅgasu kittaḷe mattu drākṣi rasagaḷannu iṣṭapaḍuttāḷe. Ī h-ṅ-a-u k-t-a-e m-t-u d-ā-ṣ- r-s-g-ḷ-n-u i-ṭ-p-ḍ-t-ā-e- --------------------------------------------------------- Ī heṅgasu kittaḷe mattu drākṣi rasagaḷannu iṣṭapaḍuttāḷe.

Znakovi kao jezik

Ljudi su razvili jezike kako bi se mogli sporazumijevati. Čak i gluhe osobe te osobe s oštećenjem sluha imaju vlastiti jezik. To je znakovni jezik, glavni jezik gluhih osoba. Sastoji se od kombiniranih znakova. Time je taj jezik vizualni jezik, dakle “vidljiv”. Dakle, je li znakovni jezik razumljiv na međunarodnoj razini? Nije, u znakovnom jeziku također postoje nacionalni jezici. Svaka zemlja ima vlastiti znakovni jezik. Na njega utječe kultura te zemlje. Budući da se jezik uvijek razvija iz kulture. To je također slučaj i kod jezika koji se ne izražavaju riječima. Međutim, postoji i međunarodni znakovni jezik. Njegovi znakovi su ipak nešto složeniji. Doduše, nacionalni znakovni jezici ipak nalikuju jedan drugom. Mnogo znakova je ikonasto. Orijentiraju se prema obliku stvari koje predstavljaju. Najrašireniji znakovni jezik je američki znakovni jezik (American Sign Language). Znakovni jezici priznati su kao punopravni jezici. Imaju vlastitu gramatiku. No, ona se razlikuje od gramatike govornih jezika. Stoga se znakovni jezik ne može prevoditi od riječi do riječi. Međutim, postoje tumači za znakovni jezik. Znakovnim jezikom se informacije prenose peralelno. To znači da se jednim jedinim znakom može izraziti cijela rečenica. U znakovnom jeziku također postoje dijalekti. Regionalne posebnosti imaju vlastite znakove. I svaki znakovni jezik ima vlastitu intonaciju. Za znakove također vrijedi: Naš naglasak otkriva naše porijeklo!
Dali si znao?
Estonski spada u ugro-finske jezike. Srodan je s finskim i madžarskim. Paralele s madžarskim su, međutim, dosta teško prepoznatljive. Mnogi smatraju da je estonski sličan letonskom ili litvanskom jeziku. To je potpuno pogrešno. Jer ova dva jezika spadaju u sasvim drugu porodicu jezika. Estonski ne poznaje gramatičke rodove. Ne pravi se razlika između ženskog i muškog roda. Zato postoji 14 različitih padeža. Pravopis estonskog nije puno težak. Orijentira se na izgovor. To, međutim, treba obvezno vježbati s materinskim govornikom estonskog jezika. Tko želi učiti estonski, treba disciplinu i malo strpljenja. Estonci ne pridaju kod stranaca veliku pažnju malim greškama… Raduju se svakome tko se interesira za njihov jezik!