Разговорник

Редни броеви   »   Números Ordinais

61 [шеесет и еден]

Редни броеви

Редни броеви

61 [sessenta e um]

+

Números Ordinais

Можете да кликнете на секое празно место за да го видите текстот или:   

македонски португалски (PT) Пушти Повеќе
Првиот месец е јануари. O p------- m-- é j------. O primeiro mês é janeiro. 0 +
Вториот месец е февруари. O s------ m-- é f--------. O segundo mês é fevereiro. 0 +
Третиот месец е март. O t------- m-- é m----. O terceiro mês é março. 0 +
     
Четвртиот месец е април. O q----- m-- é a----. O quarto mês é abril. 0 +
Петтиот месец е мај. O q----- m-- é m---. O quinto mês é maio. 0 +
Шесттиот месец е јуни. O s---- m-- é j----. O sexto mês é junho. 0 +
     
Шест месеци се половина година. Se-- m---- s-- m--- a--. Seis meses são meio ano. 0 +
јануари, февруари, март ja------ f--------- m----, janeiro, fevereiro, março, 0 +
април, мај, јуни. ab---- m---- j----. abril, maio, junho. 0 +
     
Седмиот месец е јули. O s----- m-- é j----. O sétimo mês é julho. 0 +
Осмиот месец е август. O o----- m-- é a-----. O oitavo mês é agosto. 0 +
Деветтиот месец е септември. O n--- m-- é s-------. O nono mês é setembro. 0 +
     
Десеттиот месец е октомври. O d----- m-- é o------. O décimo mês é outubro. 0 +
Единаесеттиот месец е ноември. O d----- p------- m-- é n-------. O décimo primeiro mês é novembro. 0 +
Дванаесеттиот месец е декември. O d----- s------ m-- é d-------. O décimo segundo mês é dezembro. 0 +
     
Дванаесет месеци се една година. Do-- m---- s-- u- a--. Doze meses são um ano. 0 +
јули, август, септември, ju---- a------ s------o julho, agosto, setembro 0 +
октомври, ноември, декември. ou------ n-------- d-------. outubro, novembro, dezembro. 0 +