తెలుగు » క్రొయేషియన్   దుకాణాలు


53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [pedeset i tri]

Trgovine

53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [pedeset i tri]

Trgovine

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుhrvatski
మేము ఆటవస్తువులు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరుకు వెతుకుతున్నాము Tr----- t------- s------- o-----.
మేము ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Tr----- m------.
మేము ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Tr----- l-------.
   
మేము ఒక ఫుట్ బాల్ కొందామని అనుకుంటున్నాము Na---- ž----- k----- n-------- l----.
మేము సలామీ కొందామని అనుకుంటున్నాము Na---- ž----- k----- s-----.
మేము మందులు కొందామని అనుకుంటున్నాము Na---- ž----- k----- l-------.
   
ఫుట్ బాల్ కొనుటకు నాకు ఆటవస్తువుల దుకానానికి వెళ్ళాలని ఉంది Tr----- t------- s------- o----- d- b---- k----- n-------- l----.
మేము సలామీ కొనడానికి ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Tr----- m------ d- b---- k----- s-----.
మేము మందులు కొనడానికి ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Tr----- l------- d- b---- k----- l-------.
   
నేను ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Tr---- z------.
నేను ఫొటోలకు కావలిసిన పరికరాలు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Tr---- f---------- r-----.
నేను ఒక కన్ఫెక్షనరీ దుకాణం కొరకు చూస్తున్నాను Tr---- s----------.
   
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఉంగరాం కొనాలని అనుకుంటున్నాను Na--------- n----- k----- p-----.
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని అనుకుంటున్నాను Na--------- n----- k----- f---.
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక కేకు కొనాలని అనుకుంటున్నాను Na--------- n----- k----- t----.
   
నేను ఒక రింగ్ కొనాలని ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Tr---- z------ d- k---- p-----.
నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని ఒక ఫొటో దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Tr---- f---------- r----- d- k---- f---.
నేను ఒక కేక్ కొనడానికి ఒక కన్ఫెక్షనరీ కోసం వెతుకుతున్నాను Tr---- s---------- d- k---- t----.