పదబంధం పుస్తకం

te సముచ్చయం 4   »   hr Veznici 4

97 [తొంభై ఏడు]

సముచ్చయం 4

సముచ్చయం 4

97 [devedeset i sedam]

Veznici 4

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు క్రొయేషియన్ ప్లే చేయండి మరింత
టీ.వీ. మోగుతున్నపటికీ ఆయన పడుకుండిపోయారు I--- j--televi-or---- -klj-čen--on-j--za-pa-. Iako je televizor bio uključen, on je zaspao. I-k- j- t-l-v-z-r b-o u-l-u-e-, o- j- z-s-a-. --------------------------------------------- Iako je televizor bio uključen, on je zaspao. 0
ఆలస్యం అయిపోనప్పటికీ ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు I-k---e-već-bi-------o--on -e-još-o-tao. Iako je već bilo kasno, on je još ostao. I-k- j- v-ć b-l- k-s-o- o- j- j-š o-t-o- ---------------------------------------- Iako je već bilo kasno, on je još ostao. 0
మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నప్పటికీ ఆయన రాలేదు I-k- -----e d-g--o-ili- o- -ij----šao. Iako smo se dogovorili, on nije došao. I-k- s-o s- d-g-v-r-l-, o- n-j- d-š-o- -------------------------------------- Iako smo se dogovorili, on nije došao. 0
టీ.వీ. మోగుతూనే ఉంది. అయినా ఆయన పడుకుండిపోయారు T--evi-or-j----o-u-l-u--n----prko---o---on----za--a-. Televizor je bio uključen. Usprkos tome on je zaspao. T-l-v-z-r j- b-o u-l-u-e-. U-p-k-s t-m- o- j- z-s-a-. ----------------------------------------------------- Televizor je bio uključen. Usprkos tome on je zaspao. 0
ఆలస్యం అయిపోయింది. అయినా ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు Bi---je -as--. U---kos-t--e o--je ----ost--. Bilo je kasno. Usprkos tome on je još ostao. B-l- j- k-s-o- U-p-k-s t-m- o- j- j-š o-t-o- -------------------------------------------- Bilo je kasno. Usprkos tome on je još ostao. 0
మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నము. అయినా ఆయన రాలేదు Dog-v-ril--smo se. U-p-kos-t-me o- ni-- -ošao. Dogovorili smo se. Usprkos tome on nije došao. D-g-v-r-l- s-o s-. U-p-k-s t-m- o- n-j- d-š-o- ---------------------------------------------- Dogovorili smo se. Usprkos tome on nije došao. 0
ఆయన వద్ద లైసెన్స్ లేకపోయినా కారు నడుపుతారు. Iako-n-ma v-za-k- d--vo-u---- ---i--u--. Iako nema vozačku dozvolu, on vozi auto. I-k- n-m- v-z-č-u d-z-o-u- o- v-z- a-t-. ---------------------------------------- Iako nema vozačku dozvolu, on vozi auto. 0
రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నా ఆయన చాలా వేగంగా బండిని నడుపుతారు. I-ko--- -e-----kl-ska--o- --z- b-z-. Iako je cesta skliska, on vozi brzo. I-k- j- c-s-a s-l-s-a- o- v-z- b-z-. ------------------------------------ Iako je cesta skliska, on vozi brzo. 0
ఆయన మందు తాగి ఉన్నా కూడా సైకిల్ ని తోక్కుతారు. Iak--je -i---,--n voz- --ci--. Iako je pijan, on vozi bicikl. I-k- j- p-j-n- o- v-z- b-c-k-. ------------------------------ Iako je pijan, on vozi bicikl. 0
ఆయన వద్ద లైసెన్సు లేనప్పటికీ, ఆయన కార్ నడుపుతున్నారు On ne-a----a-k--dozv-l-.-U---k-s -o-e-----oz- auto. On nema vozačku dozvolu. Usprkos tome on vozi auto. O- n-m- v-z-č-u d-z-o-u- U-p-k-s t-m- o- v-z- a-t-. --------------------------------------------------- On nema vozačku dozvolu. Usprkos tome on vozi auto. 0
రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నప్పటికీ, ఆయన వేగంగా బండీ నడుపుతున్నారు Ce----je--k---k-.-U--rk-- t--e--- v----tak- brzo. Cesta je skliska. Usprkos tome on vozi tako brzo. C-s-a j- s-l-s-a- U-p-k-s t-m- o- v-z- t-k- b-z-. ------------------------------------------------- Cesta je skliska. Usprkos tome on vozi tako brzo. 0
ఆయన తాగి ఉన్నప్పటికీ, ఆయన బైక్ నడుపుతున్నారు On -e---j-n---sprko- tom-----v--- --c---. On je pijan. Usprkos tome on vozi bicikl. O- j- p-j-n- U-p-k-s t-m- o- v-z- b-c-k-. ----------------------------------------- On je pijan. Usprkos tome on vozi bicikl. 0
ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళినప్పటికీ, ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు I--- j- ---di--l-, --a n- nal----r---o-mje--o. Iako je studirala, ona ne nalazi radno mjesto. I-k- j- s-u-i-a-a- o-a n- n-l-z- r-d-o m-e-t-. ---------------------------------------------- Iako je studirala, ona ne nalazi radno mjesto. 0
ఆమె నొప్పితో ఉన్నప్పటికీ, ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు I----i-a--olo-e- -n- -e--d---o- l-j--nika. Iako ima bolove, ona ne ide kod liječnika. I-k- i-a b-l-v-, o-a n- i-e k-d l-j-č-i-a- ------------------------------------------ Iako ima bolove, ona ne ide kod liječnika. 0
ఆమె వద్ద డబ్బు లేనప్పటికీ, ఆమె కారు కొన్నది Iak- n-m- -o--ca- -na -upuj- a-t-. Iako nema novaca, ona kupuje auto. I-k- n-m- n-v-c-, o-a k-p-j- a-t-. ---------------------------------- Iako nema novaca, ona kupuje auto. 0
ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళింది. అయినప్పటికీ ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు O-a je -tu---ala. -spr--s-t--- on- ne -a---i------vo-ra-n----es-o. Ona je studirala. Usprkos tome ona ne nalazi nikakvo radno mjesto. O-a j- s-u-i-a-a- U-p-k-s t-m- o-a n- n-l-z- n-k-k-o r-d-o m-e-t-. ------------------------------------------------------------------ Ona je studirala. Usprkos tome ona ne nalazi nikakvo radno mjesto. 0
ఆమె నొప్పితో ఉంది. అయినప్పటికీ ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు O-- -m---ol---- U--------o-- o-- -- -d--k-d--i-eč---a. Ona ima bolove. Usprkos tome ona ne ide kod liječnika. O-a i-a b-l-v-. U-p-k-s t-m- o-a n- i-e k-d l-j-č-i-a- ------------------------------------------------------ Ona ima bolove. Usprkos tome ona ne ide kod liječnika. 0
ఆమె వద్ద డబ్బు లేదు. అయినప్పటికీ ఆమె కారు కొన్నది O-a n-m- -ov-ca--Usprk-s--o-- --a --p--e-a-t-. Ona nema novaca. Usprkos tome ona kupuje auto. O-a n-m- n-v-c-. U-p-k-s t-m- o-a k-p-j- a-t-. ---------------------------------------------- Ona nema novaca. Usprkos tome ona kupuje auto. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -