పదబంధం పుస్తకం

te పరిచయం   »   hr Upoznavanje

3 [మూడు]

పరిచయం

పరిచయం

3 [tri]

Upoznavanje

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు క్రొయేషియన్ ప్లే చేయండి మరింత
నమస్కారం! B----/ -o-! Bog! / Bok! B-g- / B-k- ----------- Bog! / Bok! 0
నమస్కారం! Dob-r----! Dobar dan! D-b-r d-n- ---------- Dobar dan! 0
మీరు ఎలా ఉన్నారు? K-ko--te- / K-----i? Kako ste? / Kako si? K-k- s-e- / K-k- s-? -------------------- Kako ste? / Kako si? 0
మీరు యూరోప్ నుండి వచ్చారా? Jes-e-li----iz --ro-e-/-Evr---? Jeste li Vi iz Europe / Evrope? J-s-e l- V- i- E-r-p- / E-r-p-? ------------------------------- Jeste li Vi iz Europe / Evrope? 0
మీరు అమెరికా నుండి వచ్చారా? Jest- l- V- -z--m-----? Jeste li Vi iz Amerike? J-s-e l- V- i- A-e-i-e- ----------------------- Jeste li Vi iz Amerike? 0
మీరు ఏషియా నుండి వచ్చారా? J---- -- -- iz Azij-? Jeste li Vi iz Azije? J-s-e l- V- i- A-i-e- --------------------- Jeste li Vi iz Azije? 0
మీరు ఏ హోటల్ లో బస చేస్తున్నారు? U k-j-----t-l- s-e s-j-št--i? U kojem hotelu ste smješteni? U k-j-m h-t-l- s-e s-j-š-e-i- ----------------------------- U kojem hotelu ste smješteni? 0
ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలంగా ఉంటున్నారు? K-lik-----o ste -e- ----e? Koliko dugo ste već ovdje? K-l-k- d-g- s-e v-ć o-d-e- -------------------------- Koliko dugo ste već ovdje? 0
ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలం ఉంటారు? K--ik----go ost-----? Koliko dugo ostajete? K-l-k- d-g- o-t-j-t-? --------------------- Koliko dugo ostajete? 0
మీకు ఇక్కడ నచ్చిందా? D----a--i V-m-se o-d-e? Dopada li Vam se ovdje? D-p-d- l- V-m s- o-d-e- ----------------------- Dopada li Vam se ovdje? 0
మీరు ఇక్కడ సెలవులకి వచ్చారా? J---e ------ovd-- ---god--n-e--od----? Jeste li Vi ovdje na godišnjem odmoru? J-s-e l- V- o-d-e n- g-d-š-j-m o-m-r-? -------------------------------------- Jeste li Vi ovdje na godišnjem odmoru? 0
ఎప్పుడైనా మీరు నన్ను కలవండి! Posje-it---- je-no-! Posjetite me jednom! P-s-e-i-e m- j-d-o-! -------------------- Posjetite me jednom! 0
ఇది నా చిరునామా Ovo-je --ja-ad-esa. Ovo je moja adresa. O-o j- m-j- a-r-s-. ------------------- Ovo je moja adresa. 0
రేపు మనం కలుద్దామా? H-će----i se-sut-a-------i? Hoćemo li se sutra vidjeti? H-ć-m- l- s- s-t-a v-d-e-i- --------------------------- Hoćemo li se sutra vidjeti? 0
క్షమించండి, నాకు వేరే పనులున్నాయి Žao-mi-je,-i-am -e- ---to -r-g--u----nu. Žao mi je, imam već nešto drugo u planu. Ž-o m- j-, i-a- v-ć n-š-o d-u-o u p-a-u- ---------------------------------------- Žao mi je, imam već nešto drugo u planu. 0
సెలవు! B--!-- B-g! --Zb----! Bok! / Bog! / Zbogom! B-k- / B-g- / Z-o-o-! --------------------- Bok! / Bog! / Zbogom! 0
ఇంక సెలవు! Doviđ--ja! Doviđenja! D-v-đ-n-a- ---------- Doviđenja! 0
మళ్ళీ కలుద్దాము! Do u---r-! Do uskoro! D- u-k-r-! ---------- Do uskoro! 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -