పదబంధం పుస్తకం

te భావాలు   »   hr Osjećaji

56 [యాభై ఆరు]

భావాలు

భావాలు

56 [pedeset i šest]

Osjećaji

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   
తెలుగు క్రొయేషియన్ ప్లే చేయండి మరింత
నాకు కావాలని అనిపించుట Im--- v---e Imati volje 0
మాకు కావాలని అనిపించుట Im--- v----. Imamo volje. 0
మాకు కావాలని అనిపించకపోవుట Ne---- v----. Nemamo volje. 0
భయం వేయుట Bo---- s-. Bojati se. 0
నాకు భయం వేస్తోంది Bo--- s-. Bojim se. 0
నాకు భయం వేయడం లేదు Ne b---- s-. Ne bojim se. 0
సమయం ఉండుట Im--- v------. Imati vremena. 0
ఆయనకి సమయం ఉంది On i-- v------. On ima vremena. 0
ఆయనకి సమయం లేదు On n--- v------. On nema vremena. 0
విసుగ్గా ఉండుట Do-------- s-. Dosađivati se. 0
ఆమెకి విసుగ్గా ఉంది On- s- d-------. Ona se dosađuje. 0
ఆమెకి విసుగ్గా లేదు On- s- n- d-------. Ona se ne dosađuje. 0
ఆకలి వేయుట Bi-- g----n Biti gladan 0
మీకు ఆకలి వేస్తోందా? Je--- l- g-----? Jeste li gladni? 0
మీకు ఆకలి వేయడం లేదా? Vi n---- g-----? Vi niste gladni? 0
దాహం వేయుట Bi-- ž---n Biti žedan 0
వాళ్ళకి దాహంగా ఉంది On- s- ž----. Oni su žedni. 0
వాళ్ళకి దాహంగా లేదు On- n--- ž----. Oni nisu žedni. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -