పదబంధం పుస్తకం

te సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ   »   hr Zavisne rečenice sa li

93 [తొంభై మూడు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ

సహాయక ఉపవాక్యాలు: ఒకవేళ

93 [devedeset i tri]

Zavisne rečenice sa li

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు క్రొయేషియన్ ప్లే చేయండి మరింత
ఆయన నన్ను ప్రేమిస్తున్నారో లేదో నాకు తెలియదు N--znam--- li-on------v-l-. Ne znam da li on mene voli. N- z-a- d- l- o- m-n- v-l-. --------------------------- Ne znam da li on mene voli. 0
ఆయన వెనక్కి వస్తారో రారో నాకు తెలియదు Ne-z-am--a--i ć- s------rati--. Ne znam da li će se on vratiti. N- z-a- d- l- ć- s- o- v-a-i-i- ------------------------------- Ne znam da li će se on vratiti. 0
ఆయన నాకు ఫోన్ / కాల్ చేస్తారో లేదో నాకు తెలియదు N---nam d- l- -e-me n--va--. Ne znam da li će me nazvati. N- z-a- d- l- ć- m- n-z-a-i- ---------------------------- Ne znam da li će me nazvati. 0
ఆయన నన్ను ప్రెమించడం లేదేమో? D--li on men--i--k--o-i? Da li on mene ipak voli? D- l- o- m-n- i-a- v-l-? ------------------------ Da li on mene ipak voli? 0
ఆయన వెనక్కి రారేమో? D- li će-----n-i--k -r--it-? Da li će se on ipak vratiti? D- l- ć- s- o- i-a- v-a-i-i- ---------------------------- Da li će se on ipak vratiti? 0
ఆయన నాకు ఫోన్ / కాల్ చేయరేమో? Da -i--- m- ---ipa--na--a--? Da li će me on ipak nazvati? D- l- ć- m- o- i-a- n-z-a-i- ---------------------------- Da li će me on ipak nazvati? 0
ఆయన నా గురించి ఆలోచిస్తుంటారా Pit-- -e -a-l- -n mi-l- ---me--. Pitam se da li on misli na mene. P-t-m s- d- l- o- m-s-i n- m-n-. -------------------------------- Pitam se da li on misli na mene. 0
ఆయనకి ఇంకొకరు ఉండుంటారా P---- ---d- ---on im- d----. Pitam se da li on ima drugu. P-t-m s- d- l- o- i-a d-u-u- ---------------------------- Pitam se da li on ima drugu. 0
ఆయన అబద్దం చెప్తున్నారా Pita-----d- -i--n--a--. Pitam se da li on laže. P-t-m s- d- l- o- l-ž-. ----------------------- Pitam se da li on laže. 0
ఆయన నా గురుంచి ఆలోచిస్తున్నారేమో? Mi--i-l- o--i-ak na -e-e? Misli li on ipak na mene? M-s-i l- o- i-a- n- m-n-? ------------------------- Misli li on ipak na mene? 0
ఆయనకి ఇంకొకరు ఉన్నారేమో? I-a-li on i--k-n--u dr-gu? Ima li on ipak neku drugu? I-a l- o- i-a- n-k- d-u-u- -------------------------- Ima li on ipak neku drugu? 0
ఆయన నాకు నిజం చెప్తున్నారేమో? Gov-----i -n--pak is--nu? Govori li on ipak istinu? G-v-r- l- o- i-a- i-t-n-? ------------------------- Govori li on ipak istinu? 0
ఆయన నిజంగా నన్ను ఇష్టపడుతున్నారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది N---m sigur-a--ol- li o- --n--za-s--. Nisam sigurna voli li on mene zaista. N-s-m s-g-r-a v-l- l- o- m-n- z-i-t-. ------------------------------------- Nisam sigurna voli li on mene zaista. 0
ఆయన నాకు వ్రాస్తారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది Ni-am----urn---o-e-l---i-----i--t-. Nisam sigurna hoće li mi on pisati. N-s-m s-g-r-a h-ć- l- m- o- p-s-t-. ----------------------------------- Nisam sigurna hoće li mi on pisati. 0
ఆయన నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటారా అని నాకు అనుమానంగా ఉంది N--a- s-g---a -- će-l--m- on o--n---. Nisam sigurna ho će li me on oženiti. N-s-m s-g-r-a h- ć- l- m- o- o-e-i-i- ------------------------------------- Nisam sigurna ho će li me on oženiti. 0
ఆయన నన్ను నిజంగా ఇష్టపడుతున్నారా? Da------ --ne -t--r-o ---i? Da li on mene stvarno voli? D- l- o- m-n- s-v-r-o v-l-? --------------------------- Da li on mene stvarno voli? 0
ఆయన నాకు వ్రాస్తారా? D---i ----i--pa- --s--i? Da li će mi ipak pisati? D- l- ć- m- i-a- p-s-t-? ------------------------ Da li će mi ipak pisati? 0
ఆయన నన్ను పెళ్ళి చేసుకుంటారా? Da-l- ć- m- i-ak-ož---ti? Da li će me ipak oženiti? D- l- ć- m- i-a- o-e-i-i- ------------------------- Da li će me ipak oženiti? 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -