పదబంధం పుస్తకం

te భూత కాలం 4   »   hr Prošlost 4

84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

భూత కాలం 4

84 [osamdeset i četiri]

Prošlost 4

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   
తెలుగు క్రొయేషియన్ ప్లే చేయండి మరింత
చడవడం či---i čitati 0
నేను చదివాను Či--- / č----- s--. Čitao / čitala sam. 0
నేను నవల మొత్తం చదివాను Pr------ s-- c----- r----. Pročitao sam cijeli roman. 0
అర్థం చేసుకొనుట ra------i razumjeti 0
నేను అర్థం చేసుకున్నాను Ra----- / r-------- s--. Razumio / razumjela sam. 0
నేను మొత్తం పాఠాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను Ra----- / r-------- s-- c----- t----. Razumio / razumjela sam cijeli tekst. 0
సమాధానం చెప్పుట od-------i odgovoriti 0
నేను చెప్పాను Od------- / o--------- s--. Odgovorio / odgovorila sam. 0
నేను అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాను Od------- / o--------- s-- n- s-- p------. Odgovorio / odgovorila sam na sva pitanja. 0
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు Zn-- t- – t- s-- z--- / z----. Znam to – to sam znao / znala. 0
నేను అది వ్రాస్తాను-నేను అది వ్రాసాను Pi--- t- – t- s-- p---- / p-----. Pišem to – to sam pisao / pisala. 0
నేను దాన్ని విన్నాను-నేను దాన్ని విన్నాను Ču--- t- – t- s-- č-- / č---. Čujem to – to sam čuo / čula. 0
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను Uz---- t- – t- s-- u--- / u----. Uzimam to – to sam uzeo / uzela. 0
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను Do----- t- – t- s-- d---- / d-------. Donosim to – to sam donio / donijela. 0
నేను దాన్ని కొంటాను-నేను దాన్ని కొన్నాను Ku----- t- – t- s-- k---- / k-----. Kupujem to – to sam kupio / kupila. 0
నేను దాన్ని ఆశిస్తున్నాను-నేను దాన్ని ఆశించాను Oč------ t- – t- s-- o------- / o--------. Očekujem to – to sam očekivao / očekivala. 0
నేను దాన్ని వివరిస్తాను-నేను దాన్ని వివరించాను Ob--------- t- – t- s-- o------- / o--------. Objašnjavam to – to sam objasnio / objasnila. 0
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు Po------ t- – t- s-- p------- / p--------. Poznajem to – to sam poznavao / poznavala. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -