పదబంధం పుస్తకం

te ఆజ్ఞాపూర్వకం 2   »   hr Imperativ 2

90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

90 [devedeset]

Imperativ 2

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   
తెలుగు క్రొయేషియన్ ప్లే చేయండి మరింత
గడ్డం గీసుకోండి! Ob--- s-! Obrij se! 0
స్నానం చేయండి! Op--- s-! Operi se! 0
జుట్టు దువ్వుకోండి! Po------- s-! Počešljaj se! 0
ఫోన్ / కాల్ చేయండి! Na----- N-------! Nazovi! Nazovite! 0
ఆరంభించండి / ప్రారంభించండి! Po---- P------! Počni! Počnite! 0
ఆగండి! Pr------- P---------! Prestani! Prestanite! 0
వదిలేయండి! Pu--- t-- P------ t-! Pusti to! Pustite to! 0
చెప్పండి! Re-- t-- R----- t-! Reci to! Recite to! 0
కొనండి! Ku-- t-- K----- t-! Kupi to! Kupite to! 0
ఎప్పుడూ కపటిగా ఉండవద్దు! Ne b--- n---- n------- / n--------! Ne budi nikad nepošten / nepoštena! 0
ఎప్పుడూ కొంటె వాడిగా / దానిగా ఉండవద్దు! Ne b--- n---- b--------- / b---------! Ne budi nikad bezobrazan / bezobrazna! 0
ఎప్పుడూ అమర్యాదగా ఉండవద్దు! Ne b--- n---- n---------- / n----------! Ne budi nikad nepristojan / nepristojna! 0
ఎల్లప్పుడూ నిజాయితీగా ఉండాలి! Bu-- u----- p----- / p------! Budi uvijek pošten / poštena! 0
ఎల్లప్పుడూ మంచిగా ఉండాలి! Bu-- u----- d--- / d----! Budi uvijek drag / draga! 0
ఎల్లప్పుడూ మర్యాదగా ఉండాలి! Bu-- u----- p-------- / p--------! Budi uvijek pristojan / pristojna! 0
మీరు ఇంటికి క్షేమంగా వస్తారని ఆశిస్తున్నాను! St------ s----- k---! Stignite sretno kući! 0
మీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త! Pa---- d---- n- s---! Pazite dobro na sebe! 0
తొందర్లో మళ్ళీ మా ఇంటికి రండి! Po------- n-- u----- o---! Posjetite nas uskoro opet! 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -