పదబంధం పుస్తకం

te డిస్కో లో   »   hr U disku

46 [నలభై ఆరు]

డిస్కో లో

డిస్కో లో

46 [četrdeset i šest]

U disku

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   
తెలుగు క్రొయేషియన్ ప్లే చేయండి మరింత
ఈ సీట్ లో ఇంతకు మునుపే ఎవరైనా ఉన్నారా? Je l- m----- s-------? Je li mjesto slobodno? 0
నేను మీ దగ్గర కూర్చోవచ్చా? Mo-- l- s----- d- V--? Mogu li sjesti do Vas? 0
తప్పకుండా Ra--. Rado. 0
మీకు మ్యూజిక్ నచ్చిందా? Ka-- V-- s- s---- g-----? Kako Vam se sviđa glazba? 0
కొంచం గోలగా ఉంది Ma-- j- p--------. Malo je preglasna. 0
కానీ, ఆర్కెస్ట్రా వాళ్ళు చాలా బాగా వాయిస్తున్నారు Al- b--- s---- s----- d----. Ali bend svira sasvim dobro. 0
మీరు ఇక్కడికి తరచూ వస్తుంటారా? Je--- l- č---- o----? Jeste li često ovdje? 0
లేదు, ఇదే మొదటి సారి Ne- o-- j- p--- p--. Ne, ovo je prvi put. 0
నేను ఇంతకు మునుపు ఎప్పుడూ ఇక్కడికి రాలేదు Ja j-- n----- n---- b-- / b--- o----. Ja još nikada nisam bio / bila ovdje. 0
మీరు డ్యాంస్ చేస్తారా? Pl----- l-? Plešete li? 0
తరువాత చూద్దాం Mo--- k------. Možda kasnije. 0
నేను అంత బాగా డ్యాంస్ చేయలేను Ne z--- t--- d---- p------. Ne znam tako dobro plesati. 0
అది చాలా సులువు To j- v--- j----------. To je vrlo jednostavno. 0
నేను చూపిస్తాను Po----- ć- V--. Pokazat ću Vam. 0
వద్దు, మరెప్పుడైనా చూద్దాం Ne- r----- n--- d---- p--. Ne, radije neki drugi put. 0
మీరు ఇంకెవరికోసమైనా ఎదురుచూస్తున్నారా? Če---- l- n-----? Čekate li nekoga? 0
అవును, నా స్నేహితుడి కోసం Da- m-- p---------. Da, mog prijatelja. 0
ఇదిగో అతను వచ్చేసారు! En- g- t--- i-- d-----! Eno ga tamo iza dolazi! 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -