పదబంధం పుస్తకం

te భూత కాలం 3   »   hr Prošlost 3

83 [ఎనభై మూడు]

భూత కాలం 3

భూత కాలం 3

83 [osamdeset i tri]

Prošlost 3

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు క్రొయేషియన్ ప్లే చేయండి మరింత
టెలిఫోన్ చేయడం te--fo--rati t----------- t-l-f-n-r-t- ------------ telefonirati 0
నేను టెలిఫోన్ చేసాను Tel-fon-r-o-------f---r--- -am. T---------- / t----------- s--- T-l-f-n-r-o / t-l-f-n-r-l- s-m- ------------------------------- Telefonirao / telefonirala sam. 0
నేను ఎప్పుడూ ఫోన్ లో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను C-j----s-m -r---m- --le--n--ao-- te--fo--rala. C----- s-- v------ t---------- / t------------ C-j-l- s-m v-i-e-e t-l-f-n-r-o / t-l-f-n-r-l-. ---------------------------------------------- Cijelo sam vrijeme telefonirao / telefonirala. 0
అడగటం pi--ti p----- p-t-t- ------ pitati 0
నేను అడిగాను Pitao /--i--l--sa-. P---- / p----- s--- P-t-o / p-t-l- s-m- ------------------- Pitao / pitala sam. 0
నేను ఎప్పుడూ అడిగుతూనే ఉన్నాను Uv-je--s----it-- / -ital-. U----- s-- p---- / p------ U-i-e- s-m p-t-o / p-t-l-. -------------------------- Uvijek sam pitao / pitala. 0
చెప్పుట i--r--a-i i-------- i-p-i-a-i --------- ispričati 0
నేను చెప్పాను I------o-/ ispr-č-la s--. I------- / i-------- s--- I-p-i-a- / i-p-i-a-a s-m- ------------------------- Ispričao / ispričala sam. 0
నేను మొత్తం కధని చెప్పాను I-pri-a- --i-p----la-s-- cijelu pr--u. I------- / i-------- s-- c----- p----- I-p-i-a- / i-p-i-a-a s-m c-j-l- p-i-u- -------------------------------------- Ispričao / ispričala sam cijelu priču. 0
చదువుట uč-ti u---- u-i-i ----- učiti 0
నేను చదివాను U--o / -č--a----. U--- / u---- s--- U-i- / u-i-a s-m- ----------------- Učio / učila sam. 0
నేను సాయంత్రం మొత్తం చదివాను Uč-o /--či-a sam ci-el- -e-er. U--- / u---- s-- c----- v----- U-i- / u-i-a s-m c-j-l- v-č-r- ------------------------------ Učio / učila sam cijelu večer. 0
పని చేయుట rad-ti r----- r-d-t- ------ raditi 0
నేను పని చేసాను R-d-- /-r-di-a-s-m. R---- / r----- s--- R-d-o / r-d-l- s-m- ------------------- Radio / radila sam. 0
రోజంతా నేను పని చేసాను Radi- /-r---la -am ci--li da-. R---- / r----- s-- c----- d--- R-d-o / r-d-l- s-m c-j-l- d-n- ------------------------------ Radio / radila sam cijeli dan. 0
తినుట j-sti j---- j-s-i ----- jesti 0
నేను తిన్నాను Je- /-j-l- s--. J-- / j--- s--- J-o / j-l- s-m- --------------- Jeo / jela sam. 0
నేను అన్నం మొత్తం తిన్నాను Poje- / po-ela-s-m --- hr-n-. P---- / p----- s-- s-- h----- P-j-o / p-j-l- s-m s-u h-a-u- ----------------------------- Pojeo / pojela sam svu hranu. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -