పదబంధం పుస్తకం

te వ్యక్తులు   »   hr Osobe

1 [ఒకటి]

వ్యక్తులు

వ్యక్తులు

1 [jedan]

Osobe

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు క్రొయేషియన్ ప్లే చేయండి మరింత
నేను j- j- j- -- ja 0
నేను మరియు నువ్వు ja-i--i j- i t- j- i t- ------- ja i ti 0
మన ఇద్దరం n-s ---je n-- d---- n-s d-o-e --------- nas dvoje 0
అతను -n o- o- -- on 0
అతను మరియు ఆమె on-- -na o- i o-- o- i o-a -------- on i ona 0
వారిద్దరూ n--- dv--e n--- d---- n-i- d-o-e ---------- njih dvoje 0
పురుషుడు m--k-r-c m------- m-š-a-a- -------- muškarac 0
స్త్రీ žena ž--- ž-n- ---- žena 0
పిల్లవాడు d--ete d----- d-j-t- ------ dijete 0
కుటుంబం je--a--b---lj j---- o------ j-d-a o-i-e-j ------------- jedna obitelj 0
నా కుటుంబం mo-- --it-lj m--- o------ m-j- o-i-e-j ------------ moja obitelj 0
నా కుటుంబం ఇక్కడ ఉంది Mo-a-o-i---- je--v-je. M--- o------ j- o----- M-j- o-i-e-j j- o-d-e- ---------------------- Moja obitelj je ovdje. 0
నేను ఇక్కడ ఉన్నాను Ja---m o----. J- s-- o----- J- s-m o-d-e- ------------- Ja sam ovdje. 0
నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు T- si-o-d-e. T- s- o----- T- s- o-d-e- ------------ Ti si ovdje. 0
అతను, ఆమె ఇక్కడ ఉన్నారు On-je-o---e --o-- -e---d-e. O- j- o---- i o-- j- o----- O- j- o-d-e i o-a j- o-d-e- --------------------------- On je ovdje i ona je ovdje. 0
మేము ఇక్కడ ఉన్నాము Mi --o ----e. M- s-- o----- M- s-o o-d-e- ------------- Mi smo ovdje. 0
మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు V- -te o-d-e. V- s-- o----- V- s-e o-d-e- ------------- Vi ste ovdje. 0
వాళ్లందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు O---s---v- o--je. O-- s- s-- o----- O-i s- s-i o-d-e- ----------------- Oni su svi ovdje. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -