తెలుగు » క్రొయేషియన్   అంకెలు


7 [ఏడు]

అంకెలు

-

7 [sedam]

Brojevi

7 [ఏడు]

అంకెలు

-

7 [sedam]

Brojevi

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుhrvatski
నేను లెక్కపెడతాను Ja b-----:
ఒకటి, రెండు, మూడు je---- d--- t-i
నేను మూడు వరకు లెక్కపెడతాను Br---- d- t--.
   
నేను దాని తరువాతది లెక్కపెడతాను: Ja b----- d----:
నాలుగు, ఐదు, ఆరు, če----- p--- š---,
ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిది se---- o---- d---t
   
నేను లెక్కపెడతాను Br----.
నువ్వు లెక్కపెట్టు Br----.
అతను లెక్కపెడతాడు Br---.
   
ఒకటి. మొదటిది Je---. P---.
రెండు. రెండవది Dv-. D----.
మూడు. మూడవది Tr-. T----.
   
నాలుగు. నాల్గవది Če----. Č------.
ఐదు. ఐదవది Pe-. P---.
ఆరు. ఆరవది Še--. Š----.
   
ఏడు. ఏడవది Se---. S----.
ఎనిమిది. ఎనిమిదవది Os--. O---.
తొమ్మిది. తొమ్మిదవది De---. D-----.