சொற்றொடர் புத்தகம்

படிப்பதும் எழுதுவதும்   »   Čitati i pisati

6 [ஆறு]

படிப்பதும் எழுதுவதும்

படிப்பதும் எழுதுவதும்

6 [šest]

+

Čitati i pisati

உரையைப் பார்க்க கிளிக் செய்யவும்:   

தமிழ் குரோஷியன் ஒலி மேலும்
நான் படிக்கின்றேன். Ja č----. Ja čitam. 0 +
நான் ஓர் எழுத்தை படிக்கின்றேன். Ja č---- j---- s----. Ja čitam jedno slovo. 0 +
நான் ஒரு வார்த்தையை படிக்கின்றேன் . Ja č---- j---- r----. Ja čitam jednu riječ. 0 +
     
நான் ஒரு வாக்கியத்தை படிக்கின்றேன். Ja č---- j---- r-------. Ja čitam jednu rečenicu. 0 +
நான் ஒரு கடிதத்தை படிக்கின்றேன். Ja č---- j---- p----. Ja čitam jedno pismo. 0 +
நான் ஒரு புத்தகத்தை படிக்கின்றேன். Ja č---- j---- k-----. Ja čitam jednu knjigu. 0 +
     
நான் வாசிக்கின்றேன் படிக்கின்றேன். Ja č----. Ja čitam. 0 +
நீ வாசிக்கின்றாய் படிக்கின்றாய். Ti č----. Ti čitaš. 0 +
அவன் வாசிக்கின்றான் படிக்கின்றான். On č---. On čita. 0 +
     
நான் எழுதுகின்றேன். Ja p----. Ja pišem. 0 +
நான் ஓர் எழுத்தை எழுதுகின்றேன். Ja p---- j---- s----. Ja pišem jedno slovo. 0 +
நான் ஒரு வார்த்தையை எழுதுகின்றேன். Ja p---- j---- r----. Ja pišem jednu riječ. 0 +
     
நான் ஒரு வாக்கியம் எழுதுகின்றேன். Ja p---- j---- r-------. Ja pišem jednu rečenicu. 0 +
நான் ஒரு கடிதம் எழுதுகின்றேன். Ja p---- j---- p----. Ja pišem jedno pismo. 0 +
நான் ஒரு புத்தகம் எழுதுகின்றேன். Ja p---- j---- k-----. Ja pišem jednu knjigu. 0 +
     
நான் எழுதுகின்றேன். Ja p----. Ja pišem. 0 +
நீ எழுதுகின்றாய். Ti p----. Ti pišeš. 0 +
அவன் எழுதுகின்றான். On p---. On piše. 0 +