Fraseboek

af Ordinale getalle   »   es Números ordinales

61 [een en sestig]

Ordinale getalle

Ordinale getalle

61 [sesenta y uno]

Números ordinales

Kies hoe jy die vertaling wil sien:   
Afrikaans Spaans Speel Meer
Die eerste maand is Januarie. El---i-er---- e- en---. El primer mes es enero. E- p-i-e- m-s e- e-e-o- ----------------------- El primer mes es enero.
Die tweede maand is Februarie. El -egun-o m-s -- febr---. El segundo mes es febrero. E- s-g-n-o m-s e- f-b-e-o- -------------------------- El segundo mes es febrero.
Die derde maand is Maart. E- te--er-m-- ------z-. El tercer mes es marzo. E- t-r-e- m-s e- m-r-o- ----------------------- El tercer mes es marzo.
Die vierde maand is April. E- -u-r-o -e--es-a-r--. El cuarto mes es abril. E- c-a-t- m-s e- a-r-l- ----------------------- El cuarto mes es abril.
Die vyfde maand is Mei. El ---nto---s -- ----. El quinto mes es mayo. E- q-i-t- m-s e- m-y-. ---------------------- El quinto mes es mayo.
Die sesde maand is Junie. El--e--o -es e- ---i-. El sexto mes es junio. E- s-x-o m-s e- j-n-o- ---------------------- El sexto mes es junio.
Ses maande is ’n halwe jaar. Se-s--ese--s-- ----o -ñ-. Seis meses son medio año. S-i- m-s-s s-n m-d-o a-o- ------------------------- Seis meses son medio año.
Januarie, Februarie, Maart, Enero, f-br-ro-----zo, Enero, febrero, marzo, E-e-o- f-b-e-o- m-r-o- ---------------------- Enero, febrero, marzo,
April, Mei, Junie. a--i----a-o y--un-o. abril, mayo y junio. a-r-l- m-y- y j-n-o- -------------------- abril, mayo y junio.
Die sewende maand is Julie. E- sép--m----- e----li-. El séptimo mes es julio. E- s-p-i-o m-s e- j-l-o- ------------------------ El séptimo mes es julio.
Die agtste maand is Augustus. E- -ctav- m-s-es a---to. El octavo mes es agosto. E- o-t-v- m-s e- a-o-t-. ------------------------ El octavo mes es agosto.
Die negende maand is September. E- --v-n--mes e--se-----bre. El noveno mes es septiembre. E- n-v-n- m-s e- s-p-i-m-r-. ---------------------------- El noveno mes es septiembre.
Die tiende maand is Oktober. E- -é-im---e- es---tu--e. El décimo mes es octubre. E- d-c-m- m-s e- o-t-b-e- ------------------------- El décimo mes es octubre.
Die elfde maand is November. El und-cim------es----i-----. El undécimo mes es noviembre. E- u-d-c-m- m-s e- n-v-e-b-e- ----------------------------- El undécimo mes es noviembre.
Die twaalfde maand is Desember. E- d--d-c-m--me- e------e----. El duodécimo mes es diciembre. E- d-o-é-i-o m-s e- d-c-e-b-e- ------------------------------ El duodécimo mes es diciembre.
Twaalf maande is een jaar. Doce m-s-s so--u- a-o. Doce meses son un año. D-c- m-s-s s-n u- a-o- ---------------------- Doce meses son un año.
Julie, Augustus, September, Ju-i-,--g--t-----p--emb--, Julio, agosto, septiembre, J-l-o- a-o-t-, s-p-i-m-r-, -------------------------- Julio, agosto, septiembre,
Oktober, November en Desember. o--ub-----o-ie--r- y--i-ie-br-. octubre, noviembre y diciembre. o-t-b-e- n-v-e-b-e y d-c-e-b-e- ------------------------------- octubre, noviembre y diciembre.

Die moedertaal bly altyd die belangrikste taal

Ons moedertaal is die eerste taal wat ons leer. Dit gebeur onbewustelik en ons merk dit nie op nie. Die meeste mense het net een moedertaal. Alle ander tale word as vreemde tale geleer. Daar is natuurlik ook mense wat met meer tale grootword. Hulle praat dié tale egter gewoonlik nie so goed nie. Die tale word ook dikwels anders gebruik. Een taal word byvoorbeeld by die werk gepraat. Die ander word by die huis gebruik. Hoe goed ons ’n taal praat, hang van verskeie faktore af. Wanneer ons dit as klein kinders leer, leer ons dit meestal baie goed. Ons spraaksentrum is op dié leeftyd die doeltreffendste. Dis ook baie belangrik hoe dikwels ons ’n taal praat. Hoe meer ons dit gebruik, hoe beter praat ons dit. Maar navorsers meen ’n mens kan nooit twee tale ewe goed praat nie. Een taal is altyd die belangrikste taal. Dit lyk asof eksperimente dié teorie bevestig. In een studie is verskeie mense getoets. Die helfte van die proefkonyne kon twee tale vlot praat. Hul moedertaal was Chinees en hul tweede taal was Engels. Die ander helfte van die proefkonyne het net Engels as moedertaal gepraat. Die proefkonyne moes eenvoudige take in Engels oplos. Terwyl hulle besig was, is hul breinaktiwiteit gemeet. En daar was verskille in die proefkonyne se breine! By die meertalige mense was een deel van die brein besonder aktief. By die eentalige mense was daar aan die ander kant geen aktiwiteit in dié deel nie. Albei groepe het die take ewe vinnig en goed voltooi. Tog het die Chinese eers alles in hul moedertaal vertaal…