Fraseboek

af Besitlike voornaamwoorde 1   »   eo Posesivaj pronomoj 1

66 [ses en sestig]

Besitlike voornaamwoorde 1

Besitlike voornaamwoorde 1

66 [sesdek ses]

Posesivaj pronomoj 1

Jy kan op elke spasie klik om die teks te sien of:   

Afrikaans Esperanto Speel Meer
ek – my mi - m-a mi - mia 0
Ek vind / kry nie my sleutel nie. Mi n- t----- m--- ŝ-------. Mi ne trovas mian ŝlosilon. 0
Ek vind / kry nie my kaartjie nie. Mi n- t----- m--- b------. Mi ne trovas mian bileton. 0
   
jy – jou vi (c-) – v-- (c--) vi (ci) – via (cia) 0
Het jy jou sleutel gevind / gekry? Ĉu v- t----- v--- ŝ-------? Ĉu vi trovis vian ŝlosilon? 0
Het jy jou kaartjie gevind / gekry? Ĉu c- t----- c--- b------? Ĉu ci trovis cian bileton? 0
   
hy – sy li - l-a li - lia 0
Weet jy waar sy sleutel is? Ĉu v- s---- k-- l-- ŝ------ e----? Ĉu vi scias kie lia ŝlosilo estas? 0
Weet jy waar sy kaartjie is? Ĉu v- s---- k-- l-- b----- e----? Ĉu vi scias kie lia bileto estas? 0
   
sy – haar ŝi - ŝ-a ŝi - ŝia 0
Haar geld is weg. Ŝi- m--- m--------. Ŝia mono malaperis. 0
En haar kredietkaart is ook weg. Ka- a---- ŝ-- k---------- m--------. Kaj ankaŭ ŝia kreditkarto malaperis. 0
   
ons – ons ni - n-a ni - nia 0
Ons oupa is siek. Ni- a---- m-------. Nia avĉjo malsanas. 0
Ons ouma is gesond. Ni- a----- s----. Nia avinjo sanas. 0
   
julle – julle vi - v-a vi - via 0
Kinders, waar is julle pappa? In------ k-- e---- v-- p----? Infanoj, kie estas via paĉjo? 0
Kinders, waar is julle mamma? In------ k-- e---- v-- p----? Infanoj, kie estas via panjo? 0
   

Skeppende taal

Skeppingsvermoë is deesdae ’n belangrike eienskap. Almal wil skeppend wees. Want skeppende mense word as intelligent beskou. Ons taal moet ook skeppend wees. Vroeër het mense so korrek moontlik probeer praat. Nou praat ’n mens eerder so skeppend moontlik. Reklame en die nuwe media is voorbeelde hiervan. Hulle wys hoe ’n mens met taal kan speel. Die laaste sowat 50 jaar het die belangrikheid van skeppingsvermoë sterk toegeneem. Daar is selfs navorsing oor dié verskynsel. Sielkundiges, opvoeders en filosowe ondersoek die skeppende proses. Skeppingsvermoë word nou omskryf as die vermoë om iets nuuts te skep. ’n Skeppende spreker skep dus nuwe taalvorms. Dit kan woorde of taalstrukture wees. Taalkundiges kan aan skeppende taal sien hoe taal verander. Maar almal verstaan nie die nuwe taalkundige elemente nie. Om skeppende taal te verstaan, het jy kennis nodig. ’n Mens moet weet hoe taal werk. En ’n mens moet die wêreld ken waarin die spreker leef. Net dan kan ’n mens verstaan wat hulle wil sê. Jeugtaal is ’n voorbeeld hiervan. Kinders en jongmense dink heeltyd nuwe begrippe uit. Volwassenes verstaan dikwels nie dié woorde nie. Daar is nou selfs woordeboeke wat jeugtaal verduidelik. Maar hulle is gewoonlik na net een geslag reeds verouderd! Skeppende taal kan egter geleer word. Instrukteurs bied verskeie kursusse daaroor aan. Die belangrikste reël is altyd: aktiveer jou innerlike stem!